Dzjiņu valsts

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Dzjiņu dinastija (晉朝 - Jìn cháo) - Senajā Ķīnā pastāvējusi valsts.

Vēstures literatūrā monarhu īpašvārdu pierakstā visbiežāk lieto: dinastijas apzīmējums (Dzjiņ vai Sima) + pēcnāves vārds
Si (Rietumu) Dzjiņ dinastija (西晉朝 - Xi Jin cháo) 265.-317. g.
pēcnāves vārds (諡號 - shìhào) vārds (姓名 - xìngmíng) valdīšanas laiks valdīšanas devīze (年號 - niánhào), tās laiks
Vudi (武帝 - Wǔdì) Sima Jaņs (司馬炎 - Sīmǎ Yán) 265.-290.
 • Taiši (泰始 - Tàishǐ) 265.-274.
 • Sjaņnin (咸寧 - Xiánníng) 275.-280.
 • Taikan (太康 - Tàikāng) 280.-289.
 • Taisi (太熙 - Tàixī) 290.
Hueidi (惠帝 -Hùidì) Sima Džun (司馬衷 - Sīmǎ Zhōng) 290.-306.
 • Junsi (永熙 - Yǒngxī) 290.
 • Junpin (永平 - Yǒngping) 291.
 • Juaņkan (元康 - Yuánkāng) 291.-299.
 • Junkan (永康 - Yǒngkāng) 300.-301.
 • Junnin (永寧 - Yǒngníng) 301.-302.
 • Taijaņ (太安 - Tàiān) 302.-303.
 • Junaņ (永安 - Yǒngān) 304.
 • Dzjaņu (建武 - Jiànwǔ) 304.
 • Junaņ (永安 - Yǒngān) 304.
 • Junsin (永興 - Yǒngxīng) 304.-306.
 • Guansi (光熙 - Gūangxī) 306.
Huaidi (懷帝 - Huáidì) Sima Či (司馬熾 - Sīmǎ Chì) 307.-311.
 • Jundzja (永嘉 - Yǒngjīa) 307.-313.
Miņdi (愍帝 - Mǐndì) Sima Je (司馬鄴 - Sīmǎ Yè) 313.-317.
 • Dzjaņsin (建興 - Jiànxīng) 313.-317.
Dun (Austrumu) Dzjiņ dinastija (東晉朝 - Dong Jin cháo) 317.-420. g.
pēcnāves vārds (諡號 - shìhào) vārds (姓名 - xìngmíng) valdīšanas laiks valdīšanas devīze (年號 - niánhào), tās laiks
Juaņdi (元帝 - Yuándì) Sima Žui (司馬睿 - Sīmǎ Rùi) 317.-322.
 • Dzjaņvu (建武 - Jiànwǔ) 317.-318.
 • Dasin (大興 - Dàxīng) 318.-321.
 • Junčan (永昌 - Yǒngchǎng) 321.-322.
Mindi (明帝 - Míngdì) Sima Šao (司馬紹 - Sīmǎ Shào) 322.-325.
 • Junčan (永昌 - Yǒngchǎng) 322.-323.
 • Taiņin (太寧 - Tàiníng) 323.-325.
Čendi (成帝 - Chéngdì) Sima Jaņs (司馬衍 - Sīmǎ Yǎn) 325.-342.
 • Taiņin (太寧 - Tàiníng) 325.
 • Sjaņhe (咸和 - Xiánhé) 326.-334.
 • Sjaņkan (咸康 - Xiánkāng) 335.-342.
Kandi (康帝 - Kāngdì) Sima Jue (司馬岳 - Sīmǎ Yuè) 342.-344.
 • Dzjaņjuaņ (建元 - Jiànyuán) 343.-344.
Mudi (穆帝 - Mùdì) Sima Daņs (司馬聃 - Sīmǎ Dān) 345.-361.
 • Junhe (永和 - Yǒnghé) 345.-356.
 • Šenpin (升平 - Shēngpíng) 357.-361.
Aidi (哀帝 - Āidì) Sima Pi (司馬丕 - Sīmǎ Pī) 361.-365.
 • Lunhe (隆和 - Lónghé) 362.-363.
 • Sinnin (興寧 - Xīngníng) 363.-365.
Haisigungs (海西公 - Hǎixīgōng) Sima Ji (司馬奕 - Sīmǎ Yì) 365.-371.
 • Taihe (太和 - Tàihé) 365.-371.
Dzjaņveņdi (簡文帝- Jiǎnwéndì) Sima Ju (司馬昱 - Sīmǎ Yù) 371.-372.
 • Sjaņaņ (咸安 - Xiánān) 371.-372.
Sjao Vudi (孝武帝 - Xiàowǔdì) Sima Jao (司馬曜 - Sīmǎ Yào) 372.-396.
 • Ninkan (寧康 - Níngkāng) 373.-375.
 • Taijuaņ (太元 - Tàiyuán) 376.-396.
Aņdi (安帝 - Āndì) Sima Dedzuns (司馬德宗 - Sīmǎ Dézōng) 396.-418.
 • Lunaņ (隆安 - Lóngān) 397.-401.
 • Juaņsin (元興 - Yuánxīng) 402.-404.
 • Jisi (義熙 - Yìxī) 405.-418.
Gundi (恭帝 - Gōngdì) Sima Deveņs (司馬德文 - Sīmǎ Déwén) 419.-420.
 • Juaņsi (元熙 - Yuánxī) 419.-420.