Grocijs Hugo

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt
Hugo Grotius

Hugo Grocijs (lat. Hugo Grotius, nīderl. Huig de Groot vai Hugo de Groot; 1583.-1645), jurists, filosofs, dramaturgs un dzejnieks, kristietības apoloģēts.

Dzimis 1583. gada 10. aprīlī Delftā (Delft), Dienvidholandē, Nīderlandē. Pamatizglītību guvis mājās (viņa tēvs Jans de Grots bijis savam laikam un videi visai izglītots). 11 gadu vecumā uzsācis studijas Leidenes universitātē (lat. Academia Lugduno Batava), kuras rektors bija viņa tēvocis Korneliuss. Studējis klasiskās valodas, literatūru un teoloģiju, bet sevišķi nodevies jurisprudencei. 1598. gadā absolvējis universitāti un tika pieņemts Holandes provinces lielpensionārija Jana van Oldenbarnevelta (Johan van Oldenbarnevelt) svītā, pavadot to diplomātiskā misijā uz |Parīzi. Savas uzturēšanās laikā Francijas karalistē Grocijs apgrozījās intelektuāļu un zinātnieku vidē, un tika atzīts par spožu prātu - viņš bija tikai 16 gadus vecs, kad Orleānas universitātē saņēma zinātņu doktora grādu. Atgriezies dzimtenē, 1599. gadā Hāgā Hugo Grocijs sāka veiksmīgi darboties advokatūrā, brīvajā laikā tulkojot latīņu dramaturgu darbus, kā arī matemātiķu un astronomu sacerējumus. 1601. gadā tika iecelts par Holandes oficiālo valsts historiogrāfu. 1604. gadā, piedaloties sarunās par Singapūras jūras šaurumā 1603. gadā holandiešu Apvienotās Amsterdamas kompānijas admirāļa Jakoba van Hēmskerka (Jacob van Heemskerck) sagrābto portugāļu karaku "Santa Catarina", ieinteresējās par starptautiskajām tiesībām (uz šī tiesas procesa materiālu bāzes viņš sarakstīja starptautiskajām tiesībām veltītu traktātu De Indis, kurā centās pamatot, ka holandiešiem bijušas visas tiesības kaperēt portugāļu kuģi). 1605. gadā Grocijs kļuva par Jana van Oldenbarnevelta pastāvīgo padomnieku un par valsts kases ģenerāladvokātu, bet 1613. gadā - par Roterdamas rātspensionāriju (raadpensionaris - pilsētas mērs). 1608. gadā apprecējās ar Mariju van Reigersbergenu (turpmākajos gados ģimenē piedzima 8 bērni, no kuriem 4 pilngadību nesasniedza). Aktīvi darbojās Holandes iekšpolitikā kā arī kā jurists iesaistījās protestantu sektu savstarpējos teoloģiskos strīdos. 1618. gada 29. augustā, pēc remonstraniešu partijas sakāves pilsoņu karā, van Oldenbarneveltu sodīja ar nāvi, bet Hugo Grocijam piesprieda mūža ieslodzījumu Lōvenšteinas cietoksnī. 1621. gadā viņam izdevās ar sievas un kalpones palīdzību, paslēpjoties lādē ar grāmatām, izbēgt un, pārģērbjoties par mūrnieku, šķērsot robežu un nokļūt Francijas karalistē. Tur karalis Luijs XIII viņam piešķīra mūža pensiju un Grocijs varēja atlikušo mūža daļu veltīt saviem teorētiskajiem darbiem, neuztraucoties par iztiku. Pēc stadhauldera Nasavas grāfa Oranijas Morica (Maurits van Oranje) nāves 1625. gadā, Grocijs mēģināja atgriezties dzimtenē, taču viņa vairākkārtējie lūgumi tika noraidīti, kā rezultātā 1631. gadā viņam nācās pamest Roterdamu un apmesties uz dzīvi Hamburgā. 1634. gadā viņš piekrita kļūt par Zviedrijas karalistes sūtni Francijas karalistē, un kalpoja šai statusā līdz 1645. gadam. Pēc demisijas, braucot no Zviedrijas, kuģis strandēja netālu no Rostokas - Grocijs gan izglābās, taču smagi saslima un 1645. gada 28. augustā mira.

Viens no zināmākajiem dabisko tiesību un sabiedriskā līguma teorijas pārstāvjiem. Postulēja, ka tiesību un valsts izcelšanās nav vis dievišķa, bet gan laicīga: valsts radusies cilvēku savstarpējā līguma rezultātā. Viņa idejām bija liela nozīme valsts un tiesību teorijas atbrīvošanā no teoloģijas un sholastikas rāmjiem. Zināmākais darbs ir Francijā sarakstītā "Trīs grāmatas par kara un miera tiesībām" (De jure belli ac pacis libri tres, 1625.), kuru autors veltīja Luijam XIII. Pirmajā grāmatā izklāstītas viņa kara un dabiskā taisnīguma koncepcijas, analizēti kara "taisnīguma" un "netaisnīguma" gadījumi. Tajā ietilpst 7 kara likumu pamatnostādnes: 1) jābūt taisnīgam iemeslam; 2) kara pieteicējam jābūt taisnīgam (likumīgam) valdniekam (varai); 3) spēka pielietotāja motivācijai jābūt taisnīgai; 4) spēka pielietojumam jābūt atbilstošam (nevis pārlieku lielam); 5) spēku pielieto tikai tad, kad citi ietekmēšanas veidi vairs nedarbojas; 6) kara mērķim jābūt miera panākšanai (karš karošanas dēļ nav pieļaujams); 7) ir pamatotas cerības, ka rezultāts būs pozitīvs. Otrajā grāmatā izklāstīti trīs "taisnīga kara" pamatprincipi - pašaizsardzība, zaudējumu atgūšana un sodīšana, - kā arī sīkāk analizētas starptautiskie tiesību institūti. Trešajā grāmatā aplūkots jautājums, pie kādām tiesību normām pieturēties kara gadījumā, kā arī iezīmēta utopiska vīzija, kā izbeikt karus kā tādus. Par lielāko Grocija nopelnu uzskata to, ka viņš atšķīris tiesības no reliģijas un morāles priekšrakstiem un licis organizētas cilvēku sabiedrības pamatos dabisko tiesību principus, kas immanenti cilvēka (kā saprātīgas un sabiedriskas būtnes) dabai. Šajā ziņā Grocijs pamatoti pieskaitāms dabisko tiesību skolas ievērojamākiem priekšstāvjiem, kuru idejām nozīme vēl tagadnes tiesību filozofijā.

Literatūra par šo tēmu

  • Filozofijas vārdnīca. / red. Rozentāls M., Judins P. - Latvijas valsts izdevniecība: Rīga, 1964., 141. lpp.