Latvijas vēstures historiogrāfija

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt


Literatūra par šo tēmu

  • Jēkabsons Ē. Latvijas Neatkarības karš 1918.–1920. gadā : Galveno militārpolitisko norišu atspoguļojums historiogrāfijā // Latvijas valstiskumam 90. Latvijas valsts neatkarība: ideja un realizācija. Starptautiska konference 2008, 13.–14. novembris, Rīga. – Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts: Rīga, 2010, 20.–44. lpp.
  • Šteimans J. Latvijas vēstures historiogrāfija. - Latgales kultūras centrs: Rēzekne, 2010. ISBN 978-9984-29-177-2
  • Ivanovs A. Vēstures zinātne kā padomju politikas instruments: Historiogrāfijas konceptuālais līmenis. // Padomju okupācijas režīms Baltijā, 1944 – 1959: Politika un tās sekas. Referātu kopsavilkumi. Starptautiskā konference, Rīga, 2002. g. 13. – 14. jūnijā / Vēsturnieku komisija, Latvijas Valsts arhīvs, Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts, Latvijas Universitāte. – Latvijas Valsts arhīvs: Rīga, 2002. – 10. -12.lpp.
  • Ivanovs A., Kivrāns P., Poča I., Počs K. Apcerējumi par Latgales vēstures historiogrāfiju līdz 1945. gadam. – Latgales Kultūras centra izdevniecība: Rēzekne, 2003. – 189 lpp.
  • Soms, H. Albums “Terra Mariana” (1888.g.) Latgales historiogrāfijas skatījumā. // Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes XII Zinātnisko lasījumu materiāli. Vēsture. VI sējums, II daļa. Daugavpils: Daugavpils Universitātes izdevniecība Saule, 2003., 45.-49.lpp.
  • Ivanovs A. Latvijas PSR historiogrāfija (konceptuāls pārskats) // Latvijas Vēsture: Jaunie un jaunākie laiki. – 2003. – Nr.2(50). – 75.-83.lpp.
  • Počs K., Poča I. Ieskats Latgales vēstures historiogrāfijā (līdz 1945.g.). - Latgales Kultūras centrs: Rēzekne, 1993. - 40 lpp.

  • Иванов А. Преемственность русской историографической традиции в освещении отношений России и Латвии (до 1917 г.) // Humanitārās fakultātes XII Zinātnisko lasījumu materiāli. Vēsture = Proceedings of the XIIth Scientific Readings of the Faculty of Humanities / Daugavpils Universitāte; atb. red. A. Ivanovs. – DU izdevniecība “Saule”: Daugavpils, 2003. – VI (I). – 62.-68. lpp.

Resursi internetā par šo tēmu