Plotīns

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Plotīns (lat. Plotinus, gr. Πλωτῖνος, Plōtinos, 205.-270.) – filosofs neoplatoniķis.

Dzimis Likopolē (ἡ Λύκων πόλις, ēģ. sȝwtj, Asyūţ), Romas impērijas Ēģiptes provincē. Par sociālo izcelsmi un vecākiem nekas nav zināms. 231-242. gados mācījies pie neoplatoniķa Aleksandrijas Amonija (Sakas). 243. gadā piedalījies karagājienā uz Persiju, kur pēc romiešu karaspēka sagrāves palaimējās izbēgt no gūsta un nonākt Sīrijā. 244.-245. gados dzīvoja Romas pilsētā, kur izveidoja savu neoplatonisma skolu. Ap 259. gadu sāka pierakstīt savas tēzes (ko pēc viņa nāves rediģēja un sakārtoja tā skolnieks Porfīrijs, sadalot visu Plotīna sarakstīto 6 daļās, bet katru daļu 9 nodaļās; no šejienes arī Plotīna kopoto rakstu kopnosaukums „Enneādas“ - αἱ Ἐννεάδες, - „devītnieces“). 265. gadā mēģināja izveidot utopisku zinātnieku pilsētu - Platonopoli, - taču eksperiments neizdevās. Miris 270. gadā Minturnās (Minturnae), Kampanijā.

Mācības centrā ir mācība par vienoto, garu un dvēseli, kā pretstats ir redzamā pasaule: (daba, ķermeņi, matērija). Pasaule ir starpesamība starp Vienoto un matēriju. Matērija ir cēlonis visam sliktajam un ļaunajam, kas pasaulē ir. Tā ir visu negatīvo raksturojumu nesēja. Viņa mācībā pasaules process sākas ar neizprotamo un neizsakāmo „skaisto un vienoto“ dievišķo pirmssākumu, kas izplūst uz āru vispirms kā pasaules prāts, tad kā pasaules dvēsele, tad kā atsevišķas dvēseles, kā atsevišķie ķermeņi, beidzot ar matēriju, ar kuru Plotīns saprot neesamību. T.i. no pirmās augstākās realitātes – Vienotā – rodas Gars, kas ideālā (domas) veidā sevī ietver visu nebeidzamo lietu un parādību daudzumu, bet trešā Vienotā izpausmes forma ir Dvēsele. Tā liek dzimt redzamajai pasaulei. Rezultātā radīja diezgan vienkāršu metafizisku "trīsvienības" shēmu: nosakot tikai trīs hipostāzes: Vienoto, Intelektu un Dvēseli (šo shēmu, šķiet, ir uzlabojis viņa skolnieks Amelijs, kuram bija īpaša vājība attiecībā uz triādēm, taču pa īstam šai sistēmai pievērsās Jamblihs, kurš sāka galveno zinātniskās sistēmas izmainīšanu, kura iezīmēja vēlīno neoplatonismu). Bija pārliecināts par cilvēkam piemītošu mūžsenu metafizisku vainu, kas padara viņa esamību nepilnīgu. Cilvēka dzīves mērķis ir virzīšanās savā attīstībā augšup pie pirmvienīgā. Tas panākams, apslāpējot un savaldot ķermeņa kaislības un iegribas, attīstot gara spēkus un izziņas spējas. Augstākajā ekstātiskajā attīstības pakāpē dvēsele savienojas ar Dievu.

Literatūra par šo tēmu

 • Plotīns. // Filozofijas vārdnīca. / red. Rozentāls M., Judins P. - Latvijas valsts izdevniecība, Rīga, 1964., 331.-332. lpp.
 • Lasmane S. Rietumeiropas ētika no Sokrata līdz Postmodernismam. - Zvaigzne ABC, Rīga, 1998, 26.-30.lpp., ISBN 9984-04-736-9
 • Gelbs Maikls Dž. Atklāj ģēniju sevī - domā līdzīgi desmit revolucionārajiem prātiem pasaules vēsturē. - Avots: Rīga, 2006. 399 lpp. ISBN 9984-7579-5-1

 • Dufour Richard. Plotinus. A Bibliography 1950-2000. - Leiden 2002
 • Gerson Lloyd P. Plotinus. Arguments of the Philosophers. - London, 1994
 • The Cambridge Companion to Plotinus. / Gerson Lloyd P. (Ed.) - Cambridge 1996

 • Beierwaltes Werner. Das wahre Selbst. Studien zu Plotins Begriff des Geistes und des Einen. - Frankfurt a.M. 2001
 • Halfwassen Jens. Geist und Selbstbewußtsein: Studien zu Plotin und Numenios. - Steiner: Stuttgart, 1994, ISBN 3-515-06623-3

 • Султанов Ш.З. Плотин. Единое: творящая сила Созерцания. - Молодая гвардия: Москва, 1996. 432 с.
 • Мелих Ю.Б. Философия Всеединства Карсавина и концепция единого у Плотина. // Историко-философский ежегодник’97. - Москва, 1999. c. 169-182
 • Ситников А.В. Философия Плотина и традиция христианской патристики. - Алетейя: СПб., 2001. 242 с.
 • Лега В.П. Философия Плотина и патристика: взгляд с точки зрения современной православной апологетики. - ПСТБИ, Москва, 2002. 123 с.
 • Берестов И.В. Свобода в философии Плотина. - Издательство СПбГУ: СПб., 2007. 380 с. ISBN 978-5-288-04234-8
 • Челышев П.В. Духовный опыт античного неоплатонизма: Плотин и Прокл о смысле человеческой жизни. - Изд-во МГТУ: Москва, 2010. 93 с.

Resursi internetā par šo tēmu