Senākās bruņinieku tiesības

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Senākās bruņinieku tiesības (vāc. Älteste Livländische Ritterrecht) - Rīgas arhibīskapijas (nav vienots viedoklis, kurā Livonijas bīskapijā šīs tiesības bijušas spēkā) bruņinieku tiesību kodekss, vārds vārdā atkārto Valdemāra-Ērika lēņu tiesības, ar nelieliem redakcionālas dabas grozījumiem ("karalis" vietā ierakstīts "bīskaps" u.tml.) un papildinātas ar krimināltiesību normām (9 panti) un ciema tiesībām (7 panti: 61.-67.). Pieņem, ka radītas laikā starp Valdemāra-Ērika lēņa tiesībām un Livonijas spoguļa tapšanas laiku. Īpaši vērtīgi ir panti par ciemu tiesībām, kuros ietverti gan ciemu iekšējās iekārtas noteikumi, gan arī jautājumi par strīdu izšķiršanu, kas radušies zemes dēļ (t.s. zemes ķīviņi). Saglabājies Zviedrijas valsts arhīvā XVI gs. vidus noraksts viduslejasvācu valodā Dat ridderreht von olden im stift Dorpt gebruket - t.s. Stokholmas kodekss, - kā arī fragmentāri saglabājusies šo tiesību Sāmsalas recenzija. Kodeksa tekstu publicējis G.Fr. fon Bunge "Altlivländs Rechtsbücher". Latviski kodeksa tekstu analizējis A.Švābe savā "Livonijas senākās bruņinieku tiesības".

Literatūra

  • Valsts un tiesību vēsture jēdzienos un terminos. / Sast. P.Valters. / - Rīga: Divergens, 2001., 13. lpp.
  • Zeids Teodors. Senākie rakstītie Latvijas vēstures avoti līdz 1800. gadam. - Zvaigzne: Rīga, 1992., 59. lpp.
  • Švābe A. Livonijas senākās bruņinieku tiesības. / Teksts un avotu kritika. - A.Gulbis: Rīga, 1932.

  • Bunge Friedrich Georg von. Altlivlands Rechtsbücher. - Breitkopf und Härtel: Leipzig, 1879 - 264 S.
  • Monumenta Livoniae Antiquae: Sammlung von Chroniken, Berichten ..., Bd. 3. - 1840

Resursi internetā par šo tēmu