Nikona reforma

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

patriarha Nikona reforma (kr. реформа патриарха Никона) - Maskavijas pareizticības patriarha Nikona (1605.–1681., patriarhs kopš 1652.) vadībā laikā no 1650. līdz 1660. gadam veikta Baznīcas rituālu reforma un unifikācija, reducējot to uz Grieķijas (Konstantinopoles) Baznīcas dievkalpojumu praksi, mainot Stoglava noteikto kārtību, kā rezultātā Krievijas Pareizticīgā baznīca sašķēlās t.s. pareizticīgajos un vecticībniekos. Galvenās pamatatšķirības no vecā rituāla:

 • Krusta mešana ar trim pirkstiem divu vietā.
 • Divkāršais "allelujā" trīskāršā vietā.
 • Svētais vakarēdiens ar 5 dievmaizītēm (prosforām) 7 vietā.
 • Ticības simbolā izmainīta izruna un daži burti.
 • Neofitus kristīja vairs ne iegremdējot ūdenī pilnībā, bet tikai aplejot vai pat apslakot.
 • Dieva vārda izmainīšana no "Jezus" (Исус) uz "Jēzus" (Иисус).
 • Apakšējā šķērskoka noņemšana krustam kā simbolam.
 • Kalendāra reforma: laiku sāka skaitīt nevis no pasaules radīšanas, bet no Kristus dzimšanas, pašas dzimšanas datumu pārcēla par 8 gadiem agrāk, kalendāro gadu turpmāk sāka ar 1. janvāri.
 • Atcēla Baznīcas aizliegumu skūt bārdu, valkāt svešzemju apģērbu u.tml.
 • Atcēla aizliegumu pieņemt ziedojumus Baznīcai no neticīgajiem, herētiķiem, no Baznīcas izslēgtajiem u.c. pret ticību noziegušajiem.
 • Baznīcas vadības sistēmu mainīja no koncilu uz sinodes (kas pakļauta caram).
 • Mainīja krusta gājienu virzienu no pa saulei uz pret sauli.
 • Mainīja draudzes priesteru amatā stāšanās kārtību no draudzes uzaicinājuma uz bīskapa rīkojumu.
 • Klēra amatu un struktūras reorganizācija.
 • Reliģisko rakstu pareizrakstības reforma.
 • Zemošanās atcelšana, atļāva lūgties uz ceļiem.
 • Ikonogrāfijas kanonisko standartu atcelšana, ļaujot gleznot jebkādā stilā.
 • Baznīcas dziedājumu stila izmaiņas no svinīgā lasījuma uz daudzbalsību.
 • Garīgās un laicīgās varas apvienošana, Baznīcai iekļaujoties valsts varas struktūrā un kļūstot par t.s. "valsts Baznīcu".
 • Ekumēnisma atzīšana.
 • Romas Katoļu Baznīcas atzīšana.

u.c.

Nikona reformas galīgi nostiprināja Maskavijas Krievu Pareizticīgās Baznīcas Koncils (1666.–1667.), kurā uzlika nolādējumus uz pirmsreformas Baznīcas ritiem un to piekopējiem (t.s. vecticībniekiem).

Literatūra par šo tēmu

 • Глинчикова А. Раскол или «срыв русской Реформации»? - Культурная революция: Москва, 2008. - 384 с. ISBN 978-5-250-06041-7

Resursi internetā par šo tēmu