Prūsijas zemes hronika

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Prūšu zemes hronika (lat. Chronicon terrae Prussiae) jeb Dusburgas Pētera hronika - XIV gs. Vācu ordeņa priesterbrāļa Pētera no Dūsburgas (Petri de Dusburg) viduslaiku latīņu valodā sarakstīta hronika, kas aptver notikumus laikaposmā no 1190. līdz 1326. gadam, t.i. Prūsijas iekarošanas vēsture. Kalpoja kā pamats visai vēlākajai Vācu ordeņa historiogrāfijai Prūsijā.

Autors izmantojis ordeņa virsmestru sarakstu, kas nav saglabājies līdz mūsdienām, ordeņa statūtus un citus dokumentus no ordeņa arhīva. Viņa rīcībā bijusi arī Gņeznas arhibīskapa Martina (Martinus Polonus) pasaules vēsture (t.s. Tropavas Martina hronika), no kuras ņēmis pāvestu un imperatoru sarakstu, Vecākā Livonijas atskaņu hronika, aculiecinieku liecības. Par 13. gadsimta pirmo sākumu hronoloģiskas un faktoloģiskas neprecizitātes, taču līdz ar 1236. gadu materiāls kļūst precīzāks un izmantojams pētījumā. Svarīgs kā senprūšu vēstures avots, jo plaši vēsta par to dzīvesveidu, sociālo un politisko iekārtu utt. Lai gan hronikas pamatsaturs saistīts ar notikumiem Prūsijas un Lietuvas teritorijā, tā sniedz ziņas par Zobenbrāļu ordeņa pievienošanu Vācu ordenim u.c. svarīgākajiem notikumiem Livonijā.

Pirmo reizi publicēta Leipcigā, 1861. gadā, Prūsijas vēstures avotu krājumā "Scriptores rerum Prussicarum" I sējumā.

Skat. arī Prūsijas zemes rīmju hronika, Marburgas Viganda hronika

Literatūra par šo tēmu

 • Petri de Dusburg. Chronicon Prussiae cum Anonymi cujusdam continuotione aliisque antiquitatibus Prussicis. Christoph Hartknoch e manuscriptis codicibus recensuit nostique illusttravit. - Francofurti et Lipsiae, 1679.
 • Petri de Dusburg. Chronicon terrae Prussiae. / Hrsg. Hirsch, T., Töppen, M., Strehlke // Scriptores rerum Prussicarum, Band 1, Leipzig, 1861, S. 3–219.

 • Zeids Teodors. Senākie rakstītie Latvijas vēstures avoti līdz 1800. gadam. - Zvaigzne: Rīga, 1992., 34.-35. lpp.

 • Perlbach, M. Eine Spur Peters von Dusburg. // Altpreussische Monatsschrift. 1872. Bd. 9, S. 491.
 • Peter von Dusburg. Chronik des Preussenlandes. / Übersetzt und erlärt von K.Scholz und D.Wojtecki. - Darmstadt, 1984 - 588 S. ISBN 3-534-00604-6
 • Ernst Bahr. Studien zur Geschichte des Preußenlandes. - N. G. Elwert, 1963 - 517 S.
 • Ziesemer W. Das grosse Amterbuch des Deutschen Ordens. - Danzig, 1921
 • Ziesemer W. Die Literatur des Deutschen Ordens in Preussen. - Breslau, 1928
 • Bauer H. Peter von Dusburg und die Geschichtsschreibung des Deutschen Ordens im 14. Jahrhundert in Preußen. - Berlin, 1935

 • Петр из Дусбурга. Хроника земли Прусской. Издание подготовила Б.И.Матузова. - Ладомир: Москва, 1997 - 384 с. ISBN 5-862118-258-6
 • Петр из Дусбурга. Хроника земли Прусской. / Пер. Матузов В.И. - Директ-Медиа: Москва, 2009. - 931 с. ISBN 978-5-9989-0705-0

Resursi internetā par šo tēmu