Vartberges Hermaņa Livonijas hronika

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Vartberges Hermaņa Livonijas hronika (lat. Chronicon Livoniae Hermanni de Wartberge) - trešā (pēc t.s. Jaunākās Livonijas atskaņu hronikas) Livonijas teritorijā XIV gs. sarakstītā t.s. "ordeņa Livonijas hronika", rakstītās vēstures avots, kas vēsta par Livonijas ordeņa darbību u.c. notikumiem Livonijā līdz 1378. gadam (īpaši detalizēti no 1358. gada). Sarakstīta viduslaiku latīņu valodā, prozā. Autors ir Livonijas ordeņa mestra kapelāns brālis Hermanis no Vartberges (... per fratrem Hermannum de Wartberge, capellanum magistri per Livoniam). Plaši izmantoti Ordeņa arhīva un kancelejas dokumenti, autors, būdams mestram tuvu stāvoša amatpersona, labi informēts par politiskajiem notikumiem reģionā, kariem ar senlietuviešiem un senkrievu kņazistēm. Notikumi apskatīti hronoloģiskā laika secībā, no 1143. līdz 1378. gadam. Īpaši vērtīga ir daļa pēc 1345. gada, kas neparādās Jaunākajā Livonijas atskaņu hronikā.

Saglabājies tikai viens rokraksts Dancigas (mūsd. Gdaņska) arhīvā. Izdevis Ernsts Štrēlke (Strehlke) avotu krājuma "Scriptores rerum Prussicarum" II sējumā Leipcigā 1863. gadā (1864. gadā Berlīnē un Tallinā izdots hronikas tulkojums mūsdienu vācu valodā).

Literatūra par šo tēmu

  • Zeids Teodors. Senākie rakstītie Latvijas vēstures avoti līdz 1800. gadam. - Zvaigzne: Rīga, 1992., 79.-80. lpp.
  • Vartberges Hermaņa hronika. / No latīņu valodas tulkojis, priekšvārdu un komentārus sarakstījis Ēvalds Mugurēvičs. – Latvijas vēstures institūta apgāds: Rīga, 2005. - 334 lpp. ISBN 9984601447

  • Hermanni de Wartberge Chronicon Livoniae. / Hrsg. von E.Strehlke // Scriptores rerum Prussicarum, Bd. II. - S. Hirzel: Leipzig, 1863, S. 9-178.

  • Alan V. Murray. The Clash of Cultures on the Medieval Baltic Frontier. - Ashgate Publishing Ltd., 2009, - 369 p.
  • Marek Tamm, Linda Kaljundi, Carsten Selch Jensen. Crusading and Chronicle Writing on the Medieval Baltic Frontier: A Companion to the Chronicle of Henry of Livonia. - Ashgate Publishing Ltd., 2011 - 484 p.

  • Ливонская хроника Германа Вартберга. // Сборник статей и материалов по истории Балтийского края. / Перевод Чешихина-Ветринского Е.В. - Рига, 1879. Т. 2. ст. 85-155.

Resursi internetā par šo tēmu