Atšķirības starp "Livonija" versijām

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt
m
m
 
(54 starpversijas, ko mainījis viens dalībnieks, nav parādītas)
14. rindiņa: 14. rindiņa:
 
* [[Tērbatas bīskapija]]
 
* [[Tērbatas bīskapija]]
 
* [[Rēveles bīskapija]]
 
* [[Rēveles bīskapija]]
* [[Livonijas ordenis]]
+
* [[Livonijas ordenis|Vācu ordenis]]
 
|}
 
|}
[[Attēls:Livonia_J_Portantio.JPG|right|thumb|200px|]]
+
[[Attēls:1636_Jansson_Nova_Totivs_Livoniae.jpg|right|thumb|200px|]]
'''Livonija''' (lat. ''Livonia'',  vāc. ''Livland'', angl. ''Livonia'', pol. ''Inflanty'', kr. ''Ливония, Лифландия''), '''Sv.Marijas zeme''' (lat. ''Terra Mariana'') - XIII-XVII gs. lietots apzīmējums ģeogrāfiskajam reģionam un kopapzīmējums tajā esošajām zemēm, kuras savstarpēji saistīja virkne sadarbības līgumu, Baltijas jūras austrumu krastā. Aptuveni atbilst mūsdienu Latvijas un Igaunijas teritorijai (vēlajos viduslaikos - Latgale, Vidzeme un Dienvidigaunija). Kopš 1225. gada Sv. Romas Impērijas [[marka]]. Pirmo mums zināmo Livonijas karti sastādīja Antverpenē astronoms un matemātiķis Jans Portancijs ap 1570. gadu un tā publicēta Ortēlija un Merkatora atlantos. Zemju savstarpējo attiecību kā arī [[bruņniecība]]s vai pilsētu savstarpējo strīdu risināšanai, saimniecisko attiecību kārtošanai, kā arī kopīgas ārpolitikas saskaņošanai ap 1420. gadu sāka sasaukt [[Livonijas landtāgs|Livonijas landtāgu]].<ref>Tas kalpoja par iemeslu XX gs. 30.-40. gados literatūrā ieviestajam apzīmējumam "Livonijas konfederācija" - ko nu jau vairs nelieto kā aplamu, jo šai savienībai nepiemita [[konfederācija]]s pazīmes. Kā līdzīgs piemērs var kalpot [[Hanzas savienība]], kurā dalībpilsētas bieži saskaņoja kopīgu politiku, bet kas nebūt nebija valstists veidojums.</ref>
+
'''Livonija''' (lat. ''Livonia'',  vāc. ''Livland'' - burt. "līvu zeme"; an. ''Livonia'', pl. ''Inflanty'', kr. ''Ливония, Лифландия''), jeb '''Sv. Marijas zeme''' (lat. ''Terra Mariana'') - XIII-XVII gs. lietots apzīmējums ģeogrāfiskajam reģionam Baltijas jūras austrumu krastā (aptuveni atbilst mūsdienu Latvijas un Igaunijas teritorijai).
  
Politiski par Livoniju dēvēja reģionā esošo valstisku veidojumu kopumu:  
+
Livonijā atradās virkne patstāvīgu zemes valdījumu, kas izveidojās [[Ziemeļu krusta kari|Ziemeļu krusta karu]] rezultātā: [[Zobenbrāļu ordenis]] (kura zemes 13. gs vidū pārņēma [[Vācu ordenis]]); Rīgas arhibīskapija (pirms tam [[Livonijas bīskapija]], [[Ikšķiles bīskapija]], [[Rīgas bīskapija]]) un tai pakļautās Rēveles bīskapija, Kurzemes bīskapija, Tērbatas bīskapija, [[Leales bīskapija]] (vēlākā Sāmsalas bīskapija), kā arī klosteri un pilsētas ar savām teritorijām un pārvaldi. Kopš 1225. gada  [[Svētās Romas vācu impērija|Sv.Romas impērijas]] [[marka]]. Pirmo mums zināmo Livonijas karti sastādīja Antverpenē astronoms un matemātiķis Joans Portancijs ap 1570. gadu un tā publicēta Ortēlija un Merkatora atlantos. Jaunajos laikos nosaukumu "Livonija" no aprites izspiež zemju politiskie apzīmējumi, piemēram, "[[Kurzemes un Zemgales hercogiste]]", "[[Pārdaugavas hercogiste]]", "[[Inflantija]]", "[[Baltijas guberņas]]", "Baltija" u.c., XIX gs. beigās par "Livoniju" dēvējot vairs tikai [[Vidzemes guberņa|Vidzemes guberņu]].
* [[Zobenbrāļu ordenis]] (kuru secīgi pārņēma [[Teitoņu ordenis]] un pēc tam  [[Livonijas ordenis]]);
 
* [[Rēveles bīskapija]];
 
* [[Rīgas arhibīskapija]] (pirms tam [[Livonijas bīskapija]], [[Ikšķiles bīskapija]], [[Rīgas bīskapija]]) un tai pakļautās:
 
** [[Kurzemes bīskapija]],
 
** [[Tērbatas bīskapija]],  
 
** [[Leales bīskapija]] (vēlāk [[Sāmsalas bīskapija]]),<br>
 
kā arī klosteri un pilsētas (piem. [[Rīga]], [[Tērbata]], [[Rēvele]], [[Daugavgrīvas klosteris]]) ar savām teritorijām un pārvaldi.  
 
  
Jaunajos laikos nosaukumu "Livonija" no aprites izspiež zemju politiskie apzīmējumi, piemēram, "[[Kurzemes un Zemgales hercogiste]]", "[[Pārdaugavas hercogiste]]", "[[Inflantija]]", "[[Baltijas guberņas]]", "Baltija" u.c., XIX-XX gs. mijā vācu valodā par "Livoniju" dēvējot vairs tikai Vidzemi.
+
Skat. arī: [[Livonijas hronika]]s, [[Livonijas karš]]
 
 
Skat. arī: [[Livonijas hronika]]s, [[Zemnieku tiesības]], [[Senākās bruņinieku tiesības]]
 
  
 
==== Atsauces un paskaidrojumi ====
 
==== Atsauces un paskaidrojumi ====
36. rindiņa: 27. rindiņa:
 
{{atsauces}}
 
{{atsauces}}
  
== Galerija==
+
== ==
 
<center><gallery>
 
<center><gallery>
 +
Attēls:Burgenkarte.jpg|pilis Livonijā
 +
Attēls:Livonia_J_Portantio.JPG|Portancija karte (1570)
 
Attēls:Livland_1562.jpg|Livonija 1562. g.
 
Attēls:Livland_1562.jpg|Livonija 1562. g.
 
Attēls:Livonia_1601.JPG|Livonija 1601. g.
 
Attēls:Livonia_1601.JPG|Livonija 1601. g.
 +
Attēls:Ducatum_Livoniae_et_Curlandiae.jpg|1720. g. karte
 
Attēls:Livonia_map.png|Zviedrijas Livonija
 
Attēls:Livonia_map.png|Zviedrijas Livonija
 +
Attēls:Governorate_of_Livonia_1820.jpg|Livonijas (Vidzemes) guberņa (1820)
 
Attēls:RussiaOstsee_provincen.jpg|XIX gs.
 
Attēls:RussiaOstsee_provincen.jpg|XIX gs.
 
Attēls:Baltische_Herzogtum_1918.jpg|XX gs. sākums
 
Attēls:Baltische_Herzogtum_1918.jpg|XX gs. sākums
 
</gallery></center>
 
</gallery></center>
  
== Literatūra par šo tēmu ==
+
==== Literatūra par šo tēmu ====
  
 
* Zeids T. Senākie rakstiskie Latvijas vēstures avoti līdz 1800. gadam. – Zvaigzne: Rīga, 1992.
 
* Zeids T. Senākie rakstiskie Latvijas vēstures avoti līdz 1800. gadam. – Zvaigzne: Rīga, 1992.
54. rindiņa: 49. rindiņa:
 
* Švābe A. Kuršu līgumi. - Rīga, 1936.
 
* Švābe A. Kuršu līgumi. - Rīga, 1936.
 
* Švābe A. Limbažu brīvības grāmata. - Valters un Rapa: Rīga, 1939.
 
* Švābe A. Limbažu brīvības grāmata. - Valters un Rapa: Rīga, 1939.
 +
* Švābe A. Sigismunda Augusta Livonijas politika. // Latvijas Vēstures institūta žurnāls. 1937. Nr. 1. 69.–109. lpp.
 
* Ķīmija Livonijā (1200-1561). / I.Grosvalds, U.Alksnis, A.Zalsters, I.Meirovics. // Rīgas Tehniskās Universitātes zin. raksti. 8.sēr., Humanitārās un sociālās zinātnes. - ISSN 1407-9291. - 7.sēj. (2005), 9.-21.lpp.
 
* Ķīmija Livonijā (1200-1561). / I.Grosvalds, U.Alksnis, A.Zalsters, I.Meirovics. // Rīgas Tehniskās Universitātes zin. raksti. 8.sēr., Humanitārās un sociālās zinātnes. - ISSN 1407-9291. - 7.sēj. (2005), 9.-21.lpp.
 
* Livonijas piļu attēli no marķīza Pauluči albuma. – Latvijas vēstures institūta apgāds: Rīga, 2008. – 319 lpp.
 
* Livonijas piļu attēli no marķīza Pauluči albuma. – Latvijas vēstures institūta apgāds: Rīga, 2008. – 319 lpp.
 
* Aleksandrs Ivanovs, Anatolijs Kuzņecovs. Senākie līgumi ar Smoļensku Latvijas Valsts vēstures arhīvā: datēšanas un atribūcijas jautājumi. // Latvijas arhīvi. 2006. Nr.2. 51.-119. lpp. ISSN 1407-2270
 
* Aleksandrs Ivanovs, Anatolijs Kuzņecovs. Senākie līgumi ar Smoļensku Latvijas Valsts vēstures arhīvā: datēšanas un atribūcijas jautājumi. // Latvijas arhīvi. 2006. Nr.2. 51.-119. lpp. ISSN 1407-2270
 +
* Franciska no Moliano izmeklēšanas protokols 1312. gadā. Liecinieku nopratināšana par notikumiem Livonijā 13.-14. gadsimta mijā. / Mugurēvičs, Ēvalds (tulk.) -  Latvijas vēstures institūta apgāds: Rīga, 2010. 455 lpp.
 +
* Caune Andris, Ose Ieva. Latvijas viduslaiku mūra baznīcas. 12. gs. beigas - 16. gs. sākums. Enciklopēdija. - Latvijas vēstures institūta apgāds: Rīga, 2010. 511 lpp.
 +
* Latvijas viduslaiku pilis. I. Pētījumi par Rīgas arhibīskapijas pilīm / Sast. Ieva Ose. – Latvijas vēstures institūta apgāds: Rīga, 1999. – 367 lpp.
 +
* Latvijas viduslaiku pilis. II: Ose I. Latvijas viduslaiku piļu pētniecība 18.–20. gadsimtā. – Latvijas vēstures institūta apgāds: Rīga, 2001. – 383 lpp.
 +
* Latvijas viduslaiku pilis. III. Pētījumi par ordeņpilīm Latvijā / Sast. Ieva Ose. – Latvijas vēstures institūta apgāds: Rīga, 2002. – 503 lpp.
 +
* Latvijas viduslaiku pilis. IV: Caune A., Ose I. Latvijas 12. gadsimta beigu – 17. gadsimta vācu piļu leksikons. – Latvijas vēstures institūta apgāds: Rīga, 2004. – 591 lpp.
 +
* Latvijas viduslaiku pilis. V. Pētījumi par Kurzemes un Zemgales pilīm / Sast. Ieva Ose. – Latvijas vēstures institūta apgāds: Rīga, 2005. – 407 lpp.
 +
* Latvijas viduslaiku pilis. VII. Pētījumi un avoti par Livonijas ordeņpilīm. / Ose, Ieva (sast.) - Latvijas vēstures institūta apgāds: Rīga, 2011. 543 lpp.
 +
* Eihmane Eva. Rīgas arhibīskapa un Vācu ordeņa cīņas par varu viduslaiku Livonijā. - LU Akadēmiskais apgāds: Rīga, 2012. 124 lpp.
 +
* Livonijas piļu attēli no marķīza Pauluči albuma / Izdošanai sagatavojusi, tulkojusi un komentējusi Ieva Ose. – Latvijas vēstures institūta apgāds: Rīga, 2008. – 319 lpp.
 +
* Šterns I. Latvijas vēsture 1180-1290: Krustakari. - Latvijas Vēstures Institūta Apgāds: Rīga, 2002. - 734 lpp. ISBN 9984601889
 +
* Šterns I. Latvijas vēsture 1290-1500. - Daugava: Rīga, 1997. - 740 lpp. ISBN 9984531503
 +
* Misāns I. Pilsētas kā varas un saimnieciskās dzīves centri un to sakari Livonijā 13. un 14. gadsimtā. // Latvijas Universitātes Raksti; 764 .sēj. - Latvijas universitāte: Rīga, 2010. 102.-119. lpp. ISSN 1407-2157
 +
* Viduslaiku Livonija un tās vēsturiskais mantojums. / sast. Andris Levāns, Ilgvars Misāns, Gustavs Strenga – LNB: Rīga, 2019. ISBN 978-9984-850-77-1
 +
----
 +
* Christiansen E. The Northern Crusades: The Baltic and Catholic Frontier 1100-1525. - London, 1980
 +
* Klinge M. The Baltic world. - Otava Publ.: Helsinki, 1995
 
----
 
----
 
* Christian Kelch. Liefländische Historia, oder kurtze Beschreibung der Denkwürdigsten Kriegs- und Friedens-Geschichte Esth- Lief- und Lettlandes...» - Revel, 1695
 
* Christian Kelch. Liefländische Historia, oder kurtze Beschreibung der Denkwürdigsten Kriegs- und Friedens-Geschichte Esth- Lief- und Lettlandes...» - Revel, 1695
64. rindiņa: 77. rindiņa:
 
* Transehe-Roseneck. A. Zur Geschichte des Lehnwesens in Livland. - Riga, 1909
 
* Transehe-Roseneck. A. Zur Geschichte des Lehnwesens in Livland. - Riga, 1909
 
* Atlas von hiefland oder von den beiden Gouvernementern u. Herzogthumern hief- und Ehstland und den Provinz Oesel. Entwormen nach geometrischen Vermessungen, den neusten astronomischen Beobachtungen und nach faeltiger Untersuchung und Kenntnis der Gehenden. - J.F.Hartknoch: Riga-Leipzig, 1798
 
* Atlas von hiefland oder von den beiden Gouvernementern u. Herzogthumern hief- und Ehstland und den Provinz Oesel. Entwormen nach geometrischen Vermessungen, den neusten astronomischen Beobachtungen und nach faeltiger Untersuchung und Kenntnis der Gehenden. - J.F.Hartknoch: Riga-Leipzig, 1798
 +
* Hermann von Bruiningk, Nicolaus Busch. Livländische Güterurkunden: Aus Den Jahren 1207 Bis 1500... - Nabu Press, 2002, 862 S. ISBN 9781273758119
 +
* Hermann von Bruiningk. Livländische Rückschau: Zur Abwehr Gegen "livlandische Rückblicke."... - Nabu Press, 2012, 234 S. ISBN 9781274075291
 +
* Bernhart Jähnig. Verfassung und Verwaltung des Deutschen Ordens und seiner Herrschaft in Livland. // Schriften der Baltischen Historischen Kommission, Nr. 16 - LIT: Berlin, 2011
  
== Resursi internetā par šo tēmu ==
+
==== Resursi internetā par šo tēmu ====
  
 
* [http://www.historia.lv/alfabets/L/LI/Livonija/livonija.htm Livonija - historia.lv]
 
* [http://www.historia.lv/alfabets/L/LI/Livonija/livonija.htm Livonija - historia.lv]
73. rindiņa: 89. rindiņa:
 
* [http://www.historia.lv/alfabets/L/LI/Livonija/monografijas/klishans/007.htm Klišāns V. Bruņniecības, muižniecības un muižu izcelšanās Livonijā.]
 
* [http://www.historia.lv/alfabets/L/LI/Livonija/monografijas/klishans/007.htm Klišāns V. Bruņniecības, muižniecības un muižu izcelšanās Livonijā.]
 
* [http://www.lu.lv/materiali/apgads/raksti/725.pdf Zeme, vara un reliģija viduslaikos un jaunajos laikos Baltijas jūras reģionā. // LU Raksti. 725. sēj. (.pdf)]
 
* [http://www.lu.lv/materiali/apgads/raksti/725.pdf Zeme, vara un reliģija viduslaikos un jaunajos laikos Baltijas jūras reģionā. // LU Raksti. 725. sēj. (.pdf)]
 +
* [http://www.lvi.lv/lv/LVIZ_2014_files/V_Klava_Livonija_Svetaja_%20Romas_imperija_LVIZ_%202014_1%20%28%2890%29.pdf Valda Kļava. Livonija Svētajā Romas impērijā: problēmas izpēte un attiecību piemērs no 16. gadsimta vidus. // Latvijas vēstures institūta žurnāls. 2014., Nr.1(90), 126.–155. lpp.]
 
----
 
----
 
* [http://64.233.183.104/search?q=cache:PXcsB3ZHGnQJ:lingua.id.lv/LatinPages/Silva%2520Documentorum.Scriptores%2520Rerum%2520Livonicarum.pdf+episcopatus+Revaliensis&hl=lv&ct=clnk&cd=7&gl=lv Scriptores Rerum Livonicarum]
 
* [http://64.233.183.104/search?q=cache:PXcsB3ZHGnQJ:lingua.id.lv/LatinPages/Silva%2520Documentorum.Scriptores%2520Rerum%2520Livonicarum.pdf+episcopatus+Revaliensis&hl=lv&ct=clnk&cd=7&gl=lv Scriptores Rerum Livonicarum]
85. rindiņa: 102. rindiņa:
 
* [http://www.rambow.de/geschichtsquellen-livland-estland-kurland.html Geschichtsquellen zur Geschichte von Livland, Estland und Kurland]
 
* [http://www.rambow.de/geschichtsquellen-livland-estland-kurland.html Geschichtsquellen zur Geschichte von Livland, Estland und Kurland]
 
* [http://dlibra.bibliotekaelblaska.pl/dlibra/docmetadata?id=7937&dirds=1&tab=1 Geschichte Liv-, Est- und Kurlands von der „Aussegelung“ des Landes bis zur Einverleibung in das russische Reich, Band II.]
 
* [http://dlibra.bibliotekaelblaska.pl/dlibra/docmetadata?id=7937&dirds=1&tab=1 Geschichte Liv-, Est- und Kurlands von der „Aussegelung“ des Landes bis zur Einverleibung in das russische Reich, Band II.]
 +
* [http://www.livland.de/ Livland.de - Estland und Lettland im Mittelalter]
 
----
 
----
 
* [http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/livonia.html Ливония : Документы]
 
* [http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/livonia.html Ливония : Документы]
  
 
[[Kategorija:Ģeogrāfiskie reģioni]]
 
[[Kategorija:Ģeogrāfiskie reģioni]]

Pašreizējā versija, 2020. gada 5. janvāris, plkst. 15.45

Livonia
sizereni
zemes
1636 Jansson Nova Totivs Livoniae.jpg

Livonija (lat. Livonia, vāc. Livland - burt. "līvu zeme"; an. Livonia, pl. Inflanty, kr. Ливония, Лифландия), jeb Sv. Marijas zeme (lat. Terra Mariana) - XIII-XVII gs. lietots apzīmējums ģeogrāfiskajam reģionam Baltijas jūras austrumu krastā (aptuveni atbilst mūsdienu Latvijas un Igaunijas teritorijai).

Livonijā atradās virkne patstāvīgu zemes valdījumu, kas izveidojās Ziemeļu krusta karu rezultātā: Zobenbrāļu ordenis (kura zemes 13. gs vidū pārņēma Vācu ordenis); Rīgas arhibīskapija (pirms tam Livonijas bīskapija, Ikšķiles bīskapija, Rīgas bīskapija) un tai pakļautās Rēveles bīskapija, Kurzemes bīskapija, Tērbatas bīskapija, Leales bīskapija (vēlākā Sāmsalas bīskapija), kā arī klosteri un pilsētas ar savām teritorijām un pārvaldi. Kopš 1225. gada Sv.Romas impērijas marka. Pirmo mums zināmo Livonijas karti sastādīja Antverpenē astronoms un matemātiķis Joans Portancijs ap 1570. gadu un tā publicēta Ortēlija un Merkatora atlantos. Jaunajos laikos nosaukumu "Livonija" no aprites izspiež zemju politiskie apzīmējumi, piemēram, "Kurzemes un Zemgales hercogiste", "Pārdaugavas hercogiste", "Inflantija", "Baltijas guberņas", "Baltija" u.c., XIX gs. beigās par "Livoniju" dēvējot vairs tikai Vidzemes guberņu.

Skat. arī: Livonijas hronikas, Livonijas karš

Atsauces un paskaidrojumi

Literatūra par šo tēmu

 • Zeids T. Senākie rakstiskie Latvijas vēstures avoti līdz 1800. gadam. – Zvaigzne: Rīga, 1992.
 • Zeids T. Feodālisms Livonijā. - LVI paraugtipogrāfija: Rīga, 1951
 • Ābers B. Komendācijas forma Rīgas bīskapa un virsbīskapa valstī. - Valters un Rapa: Rīga, 1939.
 • Dunsdorfs E. Latvijas vēsture (1500–1600). - Daugava, 1964.
 • Grīnbergs, G. Livonijas vidējo bruņinieku tiesību krimināltiesiskās normas / Atsevišķs novilkums no Tieslietu Ministrijas Vēstneša, 1940., Nr.1.
 • Švābe A. Kuršu līgumi. - Rīga, 1936.
 • Švābe A. Limbažu brīvības grāmata. - Valters un Rapa: Rīga, 1939.
 • Švābe A. Sigismunda Augusta Livonijas politika. // Latvijas Vēstures institūta žurnāls. 1937. Nr. 1. 69.–109. lpp.
 • Ķīmija Livonijā (1200-1561). / I.Grosvalds, U.Alksnis, A.Zalsters, I.Meirovics. // Rīgas Tehniskās Universitātes zin. raksti. 8.sēr., Humanitārās un sociālās zinātnes. - ISSN 1407-9291. - 7.sēj. (2005), 9.-21.lpp.
 • Livonijas piļu attēli no marķīza Pauluči albuma. – Latvijas vēstures institūta apgāds: Rīga, 2008. – 319 lpp.
 • Aleksandrs Ivanovs, Anatolijs Kuzņecovs. Senākie līgumi ar Smoļensku Latvijas Valsts vēstures arhīvā: datēšanas un atribūcijas jautājumi. // Latvijas arhīvi. 2006. Nr.2. 51.-119. lpp. ISSN 1407-2270
 • Franciska no Moliano izmeklēšanas protokols 1312. gadā. Liecinieku nopratināšana par notikumiem Livonijā 13.-14. gadsimta mijā. / Mugurēvičs, Ēvalds (tulk.) - Latvijas vēstures institūta apgāds: Rīga, 2010. 455 lpp.
 • Caune Andris, Ose Ieva. Latvijas viduslaiku mūra baznīcas. 12. gs. beigas - 16. gs. sākums. Enciklopēdija. - Latvijas vēstures institūta apgāds: Rīga, 2010. 511 lpp.
 • Latvijas viduslaiku pilis. I. Pētījumi par Rīgas arhibīskapijas pilīm / Sast. Ieva Ose. – Latvijas vēstures institūta apgāds: Rīga, 1999. – 367 lpp.
 • Latvijas viduslaiku pilis. II: Ose I. Latvijas viduslaiku piļu pētniecība 18.–20. gadsimtā. – Latvijas vēstures institūta apgāds: Rīga, 2001. – 383 lpp.
 • Latvijas viduslaiku pilis. III. Pētījumi par ordeņpilīm Latvijā / Sast. Ieva Ose. – Latvijas vēstures institūta apgāds: Rīga, 2002. – 503 lpp.
 • Latvijas viduslaiku pilis. IV: Caune A., Ose I. Latvijas 12. gadsimta beigu – 17. gadsimta vācu piļu leksikons. – Latvijas vēstures institūta apgāds: Rīga, 2004. – 591 lpp.
 • Latvijas viduslaiku pilis. V. Pētījumi par Kurzemes un Zemgales pilīm / Sast. Ieva Ose. – Latvijas vēstures institūta apgāds: Rīga, 2005. – 407 lpp.
 • Latvijas viduslaiku pilis. VII. Pētījumi un avoti par Livonijas ordeņpilīm. / Ose, Ieva (sast.) - Latvijas vēstures institūta apgāds: Rīga, 2011. 543 lpp.
 • Eihmane Eva. Rīgas arhibīskapa un Vācu ordeņa cīņas par varu viduslaiku Livonijā. - LU Akadēmiskais apgāds: Rīga, 2012. 124 lpp.
 • Livonijas piļu attēli no marķīza Pauluči albuma / Izdošanai sagatavojusi, tulkojusi un komentējusi Ieva Ose. – Latvijas vēstures institūta apgāds: Rīga, 2008. – 319 lpp.
 • Šterns I. Latvijas vēsture 1180-1290: Krustakari. - Latvijas Vēstures Institūta Apgāds: Rīga, 2002. - 734 lpp. ISBN 9984601889
 • Šterns I. Latvijas vēsture 1290-1500. - Daugava: Rīga, 1997. - 740 lpp. ISBN 9984531503
 • Misāns I. Pilsētas kā varas un saimnieciskās dzīves centri un to sakari Livonijā 13. un 14. gadsimtā. // Latvijas Universitātes Raksti; 764 .sēj. - Latvijas universitāte: Rīga, 2010. 102.-119. lpp. ISSN 1407-2157
 • Viduslaiku Livonija un tās vēsturiskais mantojums. / sast. Andris Levāns, Ilgvars Misāns, Gustavs Strenga – LNB: Rīga, 2019. ISBN 978-9984-850-77-1

 • Christiansen E. The Northern Crusades: The Baltic and Catholic Frontier 1100-1525. - London, 1980
 • Klinge M. The Baltic world. - Otava Publ.: Helsinki, 1995

 • Christian Kelch. Liefländische Historia, oder kurtze Beschreibung der Denkwürdigsten Kriegs- und Friedens-Geschichte Esth- Lief- und Lettlandes...» - Revel, 1695
 • Bulmering, A. Die Verfassung der Stadt Riga im ersten Jahrhundert der Stadt. - Duncker und Humbolt: Leipzig, 1989
 • Bulmering, A. Der Ursprung der Stadtverfassung Rigas. - Duncker und Humbolt: Leipzig, 1894
 • Bunge, Fr. G. Altlivlands Rechtsbücher. - Leipzig, 1879
 • Transehe-Roseneck. A. Zur Geschichte des Lehnwesens in Livland. - Riga, 1909
 • Atlas von hiefland oder von den beiden Gouvernementern u. Herzogthumern hief- und Ehstland und den Provinz Oesel. Entwormen nach geometrischen Vermessungen, den neusten astronomischen Beobachtungen und nach faeltiger Untersuchung und Kenntnis der Gehenden. - J.F.Hartknoch: Riga-Leipzig, 1798
 • Hermann von Bruiningk, Nicolaus Busch. Livländische Güterurkunden: Aus Den Jahren 1207 Bis 1500... - Nabu Press, 2002, 862 S. ISBN 9781273758119
 • Hermann von Bruiningk. Livländische Rückschau: Zur Abwehr Gegen "livlandische Rückblicke."... - Nabu Press, 2012, 234 S. ISBN 9781274075291
 • Bernhart Jähnig. Verfassung und Verwaltung des Deutschen Ordens und seiner Herrschaft in Livland. // Schriften der Baltischen Historischen Kommission, Nr. 16 - LIT: Berlin, 2011

Resursi internetā par šo tēmu