1917. gada Dekrēts par tiesu Nr. 1

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Dekrēts par tiesu Nr. 1 (kr. Декрет о суде №1) - 22.11.(5.12.)1917.[1] Krievijas TKP pieņemts dekrēts, ar kuru tika likvidēta agrākā Krievijas impērijas tiesu sistēma - prokuratūra, advokatūra, - saglabājot tikai miertiesas. Dekrēts paredzēja izveidot vispārējās vietējās tiesas, kuras veidoja viens tiesnesis un 2 mainīgi tautas piesēdētāji, kā arī jauna veida īpašās tiesas - t.s. revolucionāros tribunālus.

Atsauces un paskaidrojumi

  1. Dažādos avotos figurē divi dažādi datumi: 22. vai 24. novembris. Vēlāka laika autori biežāk lieto 24.11.1917., kad dekrēts ticis publicēts.

Literatūra

  • Valsts un tiesību vēsture jēdzienos un terminos. / Sast. Valters P. - Divergens: Rīga, 2001., 101. lpp.

  • Крыленко Н.В. Судоустройство РСФСР. - Москва, 1924
  • Декреты Советской власти. Т. 1. - Гос. изд-во полит. литературы: Москва, 1957
  • Бабенко В.Н. Судебная система России: история и современность. — ИНИОН РАН: Москва, 2007, ISBN 978-5-248-00303-7
  • Власов В.И. История судебной власти в России. Книга вторая,1917-2003 годы. - Компания Спутник: Москва, 2004, ISBN 5-93406-680-3
  • Кожевников М.В. История советского суда. 1917-1947гг. - Юридическое издательство НКЮ СССР: Москва, 1948
  • Кутафин О.Е., Лебедев В.М., Семигин Г.Ю. Судебная власть в России: история, документы в 6 т. Т.5 - Советское государство. Мысль: Москва, 2003, ISBN 5-244-01024-7
  • Мартинович И.И. История суда в Белорусской ССР, 1917-1960 гг. - Изд-во М-ва высш., среднего специального и профессионального образования БССР: Минск, 1961
  • Петухов Н.А. История военных судов России. - Норма: Москва, 2005, ISBN 5-89123-752-0

Resursi internetā par šo tēmu