Brestas miers

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt
Brestas kapitulācijas karte.jpg

Brestļitovskas miera līgums jeb Brestas miera līgums - 1918. gada 3. martā Brestļitovskā (mūsd. Bresta Baltkrievijā) parakstītais KSFPR kapitulācijas akts.

Krievija izstājās no I Pasaules kara un atteicās no savām teritorijām, ko bija okupējusi Vācija (no Polijas, Rietumukrainas un Rietumbaltkrievijas un bijušās impērijas Baltijas guberņām). Pēc šī miera līguma noslēgšanas Rīga un tās tuvākā apkārtne tika iekļauta Vācijas ķeizariskajā Rīgas guberņā (Kaizerliches Gouvernement Riga), kur augstākā civilā vara piederēja gubernatoram, kura pakļautībā atradās arī pilsētas priekšnieks (Stadthauptmann). 01.08.1918.1. tika izveidota Baltijas zemju militārā pārvalde, kuras pārziņā atradās Kurzeme, Vidzeme un Igaunija.

Brestas līgumu anulēja Kompjeņas pamiera noteikumi.

Literatūra par šo tēmu

  • Latvijas Brīvības cīņas 1918-1920. Enciklopēdija. - Preses nams: Rīga, 1999., 84.-85. lpp. ISBN 9984-00-395-7
  • Līgotņu Jēkabs. Latvijas valsts dibināšana (Latviešu Pagaidu Nacionalā Padome). Latvijas valsts tapšanas pirmais posms (līdz 18.novembrim 1918.): Pēc protokoliem, organizaciju dokumentiem, aktiem, vēstulēm, ziņojumiem, atmiņu uzzīmējumiem un citiem avotiem. - V.Olava fonda sabiedrība: Rīga, 1925., 200.-203. lpp.

  • John W. Wheeler-Bennett: Brest-Litovsk, the forgotten peace, March 1918. - Macmillan: London, 1938 (1956, New York 1971)

  • Sebastian Haffner. Der Teufelspakt. - Reinbek, 1968
  • Hans-Werner Rautenberg. Zusammenbruch und Neubeginn deutscher Ostpolitik nach dem Ersten Weltkrieg. // Deutschland und das bolschewistische Russland von Brest-Litowsk bis 1941. - Duncker und Humblot: Berlin, 1991. ISBN 3-428-07248-0
  • Winfried Baumgart. Deutsche Ostpolitik 1918 – Von Brest-Litowsk bis zum Ende des Ersten Weltkrieges. - Oldenbourg: München, 1966

  • Иванов И.С. Очерки истории Министерства иностранных дел России. 1802-2002. — Olma Media Group: Москва, 2002. — Т. 2. — С. 39-40. — 617 с. — ISBN 9785224036530
  • История дипломатии. Т. 2, Дипломатия в новое время (1872—1919 гг.). / под ред. акад. В. П. Потёмкина. - ОГИЗ: Москва/Ленинград, 1945. Главы 14 — 15.
  • Советско-германские отношения. От переговоров в Брест-Литовске до подписания Раппальского договора. Сборник документов. - Т.1 (1917-1918 гг.). - М., 1968; -Т.2 (1919-1922 гг.). - Москва, 1971

Resursi internetā par šo tēmu