Rennenkampfi

No ''Vēsture''
(Pāradresēts no Edler von Rennenkampff)
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt
Edle von Rennenkampff

fon Rennenkampfi (von Rennenkampf, Edle von Rennenkampff, kr. фон Ренненкампфы) - sena vācu izcelsmes (Minsteres apkaime, Vestfālene) vācbaltiešu bruņniecības dzimta Krievijas impērijas Baltijas guberņās, kā arī Iekškrievijā (Sanktpēterburgas, Maskavas, Čerņigovas, Podoļskas u.c. guberņās). Dzimtas aizsācējs ir tirgotājs, Rīgas Rātes inspektors spiestuvju un bibliotēkas lietās, tiesību un politikas profesors Rīgas ģimnāzijā, Rīgas rātskungs Joahims Rennenkampfs (Joachim Rennenkampf, 1618-1658). Tā pēcteči lielāko tiesu tradicionāli izvēlējās militāro karjeru. 1747. gadā dzimta ierakstīta Vidzemes bruņniecības matrikulā, 1752. gadā – Igaunijas bruņniecības matrikulā, 1801. gadā – Kurzemes bruņniecības matrikulā, 1845. gadā – Sāmsalas bruņniecības matrikulā.

1728. gadā Georgs fon Rennenkampfs (Georg Rennenkampf, 1690-1742) no Sv. Romas impērijas ķeizara saņēma jaunu ģerboni un saviem pēctečiem, t.s. jaunākajai dzimtas līnijai pievārdu "Edleri fon Rennenkampfi". Vecākā dzimtas līnija turpināja būt Rennenkampfi bez "Edler" un ar veco ģerboni.

No zināmākajiem dzimtas locekļiem minami: Vidzemes landmaršals Francis fon rennenkampfs (Franz Wilhelm von Rennenkampf, 1743–1784); ģenerālleitnants Johans fon Rennenkampfs (Johann Diedrich Edler von Rennenkampff, 1719-1783); īstenais valsts padomnieks, Pleskavas vicegubernators Kristers fon Rennenkampfs (Christer Edler von Rennenkampff, 1777-1864); barons Pauls fon Rennenkampfs (Paul Andreas Edler von Rennenkampff, kr. Ренненкампф, Павел Яковлевич, 1790-1857); ģenerālmajors, Bugas ulānu pulka komandieris Antons fon Rennenkampfs (Anthon Edler von Rennenkampff, kr. Ренненкампф, Антон Александрович, 1801-1874); ģenerālleitnants, Imperatora kara akadēmijas vicedirektors Karls Fridrihs fon Rennenkampfs (Karl Friedrich Edler von Rennenkampff, kr. Ренненкампф, Карл Павлович, 1788-1848); Vidzemes bruņniecības notārs un arhivārs, cenzors, Vidzemes Konsistorijas loceklis Karls fon Rennenkampfs (Karl Andreas von Rennenkampf, 1821-1893); Krievijas impērijas valsts sekretārs, imperatora kancelejas vadītājs, senators Konstantīns fon Rennenkampfs (Constantin Edler von Rennenkampff, 1826-1896); Kijevas pilsētas galva, universitātes rektors, Dr. Iur. Nikolajs fon Rennenkampfs (kr. Ренненкампф, Николай Карлович, 1832-1899), ģenerālis, 1. pasaules kara dalībnieks, imperatora ģenerāladjutants Pauls fon Rennenkampfs (Paul Georg Edler von Rennenkampff, kr. Ренненкампф, Павел Карлович, 1854-1918).

Mūsdienu Latvijas teritorijā dažādos laika posmos dzimtas valdījumā bijušas: Kalsnavas (Kalzenau), Kukšu (Kukschen) muižas, taču lielākā daļa īpašumu (21 muiža) atradās Vidzemes igauņu daļā.

Resursi internetā par šo tēmu