Eiklids no Aleksandrijas

No ''Vēsture''
(Pāradresēts no Eiklīds)
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Eiklids (sengr. Εὐκλείδης, Eukleidēs; lat. Euclides, ~IV-III gs. mija p.m.ē.) - antīkais filosofs, matemātiķis, ģeometrijas kā zinātnes pamatlicējs. Avotos ziņu par viņa dzīvi nav - vispārpieņemts, taču nepierādīts uzskats, ka viņš dzīvojis un strādājis Aleksandrijā.[1] Darbā "Elementi" (13 grāmatas) sistemātiski, izmantojot aksiomātisko metodi, apkopojis sava laika zināšanas par ģeometriju un skaitļu teoriju. Eiklids izstrādājis ievērojamo postulātu (piekto) par paralēlām taisnēm, kas loģiski ir līdzvērtīgs apgalvojumam: plaknē caur punktu, kas atrodas ārpus taisnes, var novilkt tikai vienu taisni, kura nekrusto doto taisni. Ģeometrija, kas balstās uz šo postulātu, tiek dēvēta par "Eiklida ģeometriju". "Elementi" noteica matemātikas un ģeometrijas attīstību līdz pat jaunajiem laikiem, līdz mēģinājumi pierādīt piekto postulātu XIX gs. noveda pie neeiklīda ģeometriju atklāšanas (t.s. Lobačevska ģeometrija u.c.). Bez tam Eiklidam ir arī darbi astronomijā, optikā, mūzikā.

Atsauces un paskaidrojumi

 1. Tikai Prokls Diadohs (V gs.) norāda savos komentāros Eiklida "Elementu" pirmajai grāmatai, ka Eiklids bijis vecāks par Platona pulciņa dalībniekiem, taču jaunāks par Arhimedu un Eratostenu, un dzīvojis Ēģiptes valdnieka Ptolemaja I Sotēra valdīšanas laikā (323.-283. g.p.m.ē.). Eiropas autori viduslaikos sliecās domāt, ka tas ir tas pats Eiklids no Megarām, bet XVII gs. filosofijas pētnieki - ka viņš dzīvojis Aleksandrijā un bijis viens no Mūseiona izveidotājiem. Savukārt viduslaiku arābu autori par tā dzimto pilsētu uzskatīja Tiru, bet dzīves un darbības vietu - Damasku.

Literatūra par šo tēmu

 • Filozofijas vārdnīca. / red. Rozentāls M., Judins P. - Latvijas valsts izdevniecība: Rīga, 1964., 98.-99. lpp.

 • Fowler D.H. An invitation to read Book X of Euclid’s Elements. // Historia Mathematica, v. 19, 1992, p. 233-265
 • Mueller I. Philosophy of mathematics and deductive structure in Euclid’s Elements. - MIT Press: Cambridge (Mass.), 1981
 • Berggren J.L., Thomas R.S.D. Euclid’s Phaenomena: a translation and study of a Hellenistic treatise in spherical astronomy. - Garland: New York, 1996
 • Schmidt R. Euclid’s Recipients, commonly called the Data. - Golden Hind Press, 1988
 • Artmann Benno. Euclid: The Creation of Mathematics. - Springer: New York, 1999, ISBN 0387984232
 • Heath Thomas. The Thirteen Books of Euclid's Elements. vol.1. - Dover Publications, 1956, ISBN 0486600882

 • Euclidus Opera Ominia. / I.L. Heiberg, H. Menge Hrsg. 9 vols. - Teubner: Leipzig, 1883-1916
 • Max Steck. Bibliographia Euclideana. Die Geisteslinien der Tradition in den Editionen der «Elemente» des Euklid (um 365-300). Handschriften, Inkunabeln, Frühdrucke (16. Jahrhundert). Textkritische Editionen des 17.-20. Jahrhunderts. Editionen der Opera minora (16.-20. Jahrhundert). - Hildesheim: Gerstenberg, 1981
 • Schreiber P. Euklid. - Teubner: Leipzig, 1987
 • Bartel Leendert van der Waerden: Geometry and Algebra in Ancient Civilizations. - Springer: Berlin, 1983, ISBN 3-540-12159-5

 • Itard J. Lex livres arithmetiqués d’Euclide. - Hermann: Paris, 1961

 • Начала Евклида. / Пер. и комм. Д. Д. Мордухай-Болтовского при ред. участии И. Н. Веселовского и М. Я. Выгодского. В 3 т. - ГТТИ: Москва, 1949-50
 • Алимов Н.Г. Величина и отношение у Евклида. // Историко-математические исследования, вып. 8, 1955, с. 573-619
 • Башмакова И.Г. Арифметические книги «Начал» Евклида. // Историко-математические исследования, вып. 1, 1948, с. 296-328
 • Выгодский М.Я. «Начала» Евклида. // Историко-математические исследования, вып. 1, 1948, с. 217-295
 • Каган В.Ф. Евклид, его продолжатели и комментаторы. // Каган В. Ф. Основания геометрии. Ч. 1. - Москва, 1949, с. 28-110
 • Раик А Е. Десятая книга «Начал» Евклида. // Историко-математические исследования, вып. 1, 1948, с. 343-384
 • Щетников А.И. Вторая книга «Начал» Евклида: её математическое содержание и структура. // Историко-математические исследования, вып. 12(47), 2007, с. 166-187
 • Родин А.В. Математика Евклида в свете философии Платона и Аристотеля. - Наука: Москва, 2003
 • Зверкина Г.А. Обзор трактата Евклида «Данные». / Математика и практика, математика и культура. - Москва, 2000, с. 174-192
 • Ильина Е.А. О «Данных» Евклида. // Историко-математические исследования, вып. 7(42), 2002, с. 201-208

Resursi internetā par šo tēmu