Sisja impērija

No ''Vēsture''
(Pāradresēts no Sisja valsts)
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt
(tangutu) Si (Rietumu) Sja impērija (西夏朝 - Xī Xià cháo) 1032.-1227. g.
tempļa vārds (廟號 miàohào) pēcnāves vārds (諡號 - shìhào) vārds vārds (姓名 - xìngmíng) valdīšanas
laiks
valdīšanas devīze
(年號 niánhào), tās laiks
Vēsturiski visbiežāk lieto: dinastijas apzīmējums (Si Sja) + tempļa vārds vai dzimtais vārds
Dzjindzun
(景宗 - Jǐngzōng)
Vuliedi
(武烈帝 - Wǔlièdì)
Li Juaņhao
(李元昊 - Lǐ Yuánhào)
1032.-1048.
 • Sjaņdao (顯道 - Xiǎndào) 1032.-1034.
 • Kaijuņ (開運 - Kāiyùn) 1034.
 • Guanpin (廣平 - Guǎngpíng) 1035.-1036.
 • Dacjin (大慶 - Dàqìng) 1036.-1038.
 • Tjaņšoulifajaņdzuo (天授禮法延祚 - Tiānshòulǐfǎyánzuò) 1038.-1048.
Jidzun
(毅宗 - Yìzōng)
Džaojindi
(昭英帝 - Zhāoyīngdì)
Li Liandzuo
(李諒祚 - Lǐ Liàngzuò)
1048.-1067.
 • Jaņsiņinguo (延嗣寧國 - Yánsìníngguó) 1048.-1049.
 • Tjaņjoučuišen (天祐垂聖 - Tiānyòuchuíshèng) 1050.-1052.
 • Fušenčendao (福聖承道 - Fúshèngchéngdào) 1053.-1056.
 • Duodu (奲都 - Duǒdū) 1036.-1038.
 • Gunhua (拱化 - Gǒnghuà) 1063.-1067.
Huidzun
(惠宗 - Huìzōng)
Kandzjindi
(康靖帝 - Kāngjìngdì)
Li Binčan
(李秉常 - Lǐ Bǐngcháng)
1067.-1086.
 • Cjaņdao (乾道 - Qiándào) 1067.-1069.
 • Tjaņcilišengocjin (天賜禮盛國慶 - Tiāncìlǐshèngguóqìng) 1070.-1074.
 • Daāņ (大安 - Dà'ān) 1075.-1085.
 • Tjaņaņlidin (天安禮定 - Tiān'ānlǐdìng) 1085.-1086.
Čundzun
(崇宗 - Chóngzōng)
Šenveņdi
(聖文帝 - Shèngwéndì)
Li Cjaņšuņ
(李乾順 - Lǐ Qiánshùn)
1086.-1139.
 • Tjaņjidžipin (天儀治平 - Tiānyízhìpíng) 1086.-1089.
 • Tjaņjoumiņaņ (天祐民安 - Tiānyòumín'ān) 1090.-1097.
 • Junjaņ (永安 - Yǒng'ān) 1098.-1100.
 • Džeņguaņ (貞觀 - Zhēnguān) 1101.-1113.
 • Junņin (雍寧 - Yōngníng) 1114.-1118.
 • Juaņde (元德 - Yuándé) 1119.-1127.
 • Džende (正德 - Zhèngdé) 1127.-1134.
 • Dade (大德 - Dàdé) 1135.-1139.
Žeņdzun
(仁宗 - Rénzōng)
Šendžeņdi
(聖禎帝 - Shèngzhēndì)
Li Žeņsjao
(李仁孝 - Lǐ Rénxiào)
1139.-1193.
 • Dacjin (大慶 - Dàqìng) 1139.-1143.
 • Žeņcjin (人慶 - Rénqìng) 1144.-1148.
 • Tjaņšen (天盛 - Tiānshèng) 1149.-1170.
 • Cjaņjou (乾祐 - Qiányòu) 1170.-1193.
Huaņdzun
(桓宗 - Huánzōng)
Džaodzjaņdi
(昭簡帝 - Zhāojiǎndì)
Li Čuņjou
(李純佑 - Lǐ Chúnyòu)
1193.-1206.
 • Tjaņcjin (天慶 - Tiānqìng) 1193.-1206.
Sjandzun
(襄宗 - Xiāngzōng)
Dzjinvudi
(景武帝 - Jǐngwǔdì)
Li Aņcjuaņ
(李安全 - Lǐ Ānquán)
1206.-1211.
 • Cjintjaņ (慶天 - Qìngtiān) 1206.-1209.
 • Huandzjaņ (皇建 - Huángjiàn) 1210.-1211.
Šendzun
(神宗 - Shénzōng)
Jinveņdi
(英文帝 - Yīngwéndì)
Li Dzunsjui
(李遵頊 - Lǐ Zūnxū)
1211.-1223.
 • Guandin (光定 - Guāngdìng) 1211.-1223.
Sjaņdzun
(獻宗 - Xiànzōng)
nav zināms Li Devan
(李德旺 - Lǐ Déwàng)
1223.-1226.
 • Cjaņdin (乾定 - Qiándìng) 1223.-1226.
Modžu
(末主 - Mòzhǔ)
nav zināms Li Sjaņ
(李晛 - Lǐ Xiàn)
1226.-1227.
 • Baoji (寶義 - Bǎoyì) 1226.-1227.

Literatūra par šo tēmu

 • Кычанов Е.И. К вопросу о происхождении тангутов (по китайским источникам) // Вопросы филологии и истории стран советского и зарубежного Востока. - Москва, 1961. С. 148-160.
 • Кычанов Е.И. К проблеме этногенеза тангутов (Тоба-Вэймин-Вамо) // VII междунар. конгресс антропол. и этнограф, наук. - Москва, 1964
 • Кычанов Е.И. Очерки истории Тангутского государства. - Москва, 1968