Milleri

No ''Vēsture''
(Pāradresēts no Von Müller a.d.H. Immofer)
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

fon Milleri (von Müller, kr. фон Мюллер) – vairākas dižciltīgo un bruņniecības dzimtas vācu zemēs, kā arī vācbaltiešu dzimtas Livonijā, vēlāk Krievijas impērijas Baltijas guberņās. Savstarpēji gan radniecīgas, gan neradniecīgas, jo uzvārds vācu zemēs ir ļoti izplatīts gan dižciltīgo, gan pilsonības un zemniecības vidū, tāpēc vēsturiskās personas ģenealoģisko piederību bez papildus informācijas un heraldiskā materiāla grūti noteikt. No zināmākajiem Baltijā minami:

  • fon Milleri no Katarinhofas (Edle von Müller a.d.H. Catharinenhof). 1797. gadā dzimta ierakstīta Vidzemes bruņniecības matrikulā.
  • fon Milleri no Blumbergshofas (von Müller a.d.H. Blumbergshof). 1797. gadā dzimta ierakstīta Vidzemes bruņniecības matrikulā.
  • fon Milleri no Vaisenzē (von Müller a.d.H. Weissensee). 1884. gadā dzimta ierakstīta Vidzemes bruņniecības matrikulā.
  • fon Milleri no Imoferas (von Müller a.d.H. Immofer). 1797. gadā dzimta ierakstīta Vidzemes bruņniecības matrikulā.
  • fon Milleri no Riselas (von Müller a.d.H. Rüssel). 1797. gadā dzimta ierakstīta Vidzemes bruņniecības matrikulā.
  • fon Milleri no Kundas, agrāk saukti par Rautenfelsiem (von Müller a.d.H. Kunda, vormals genannt Rautenfels). 1746. gadā dzimta ierakstīta Igaunijas bruņniecības matrikulā.
  • fon Milleri fon Fārensbahi (von Müller von Fahrensbach). 1732. gadā dzimta ierakstīta Igaunijas bruņniecības matrikulā.