Krievijas Pagaidu valdība

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Krievijas Pagaidu valdība (kr. Российское Временное правительство) - Pagaidu valdība Krievijā, kas nāca pie varas pēc revolūcijas Krievijā un cara abdikcijas, laikā no 2.03.(15.03.)1917. līdz 25.10.(7.11.)1917. Izveidota, vienojoties par tās sastāvu Krievijas Valsts domes Pagaidu komitejas un Petrogradas padomes pārstāvjiem (darbības laikā tās sastāvs mainījās 4 reizes) un 1.09.(14.09.).1917. proklamējot Krievijas republiku. Likvidēja impērijas laika valsts represīvo aparātu, katorgu un izsūtījuma vietas, izsludināja politisko amnestiju, pieņēma likumu par sapulču un savienību brīvību u.tt. Konfiscēja imperatora ģimenei piederējušos zemes īpašumus, pieņēma likumus par strādnieku komitejām rūpnīcās u.c. likumu aktus. Tika gāzta lielinieku 25.26.10.(7.-8.11.)1917. īstenotā Oktobra apvērsuma laikā.

Skat. arī: Viskrievijas Pagaidu valdība

Literatūra par šo tēmu

 • Valsts un tiesību vēsture jēdzienos un terminos. / Sast. P.Valters. - Divergens, Rīga, 2001., 90.-91. lpp.

 • Medvedev, Roi. The October Revolution. - Columbia University Press, New York, 1979
 • Nabokov Vladimir Dmitrievich. V.D. Nabokov and the Russian Provisional Government, 1917. - Yale University Press, New Haven, 1976; ISBN 0300018207
 • Riasanovsky Nicholas. A History of Russia. - Oxford University Press, New York, 2000; ISBN 0-19-512179-1

 • Собрание и узаконение постановлений Временного правительства. - Петроград, 1917
 • Российское законодательство X-XX веков. Т. 9. - Юридическая литература, Москва, 1994
 • Водовозов В.В. Учредительное собрание. - Петроград, 1917
 • Журналы заседаний Временного правительства, март-октябрь 1917 г.: В 4 т. / Т. 1: Март-апр. 1917 г. / Отв. ред. и авт. предисл. Б.Ф. Додонов. - Росспэн, Москва, 2001. ISBN 5-8243-0203-0
 • Журналы заседаний Временного правительства: март-октябрь 1917 г.: В 4 т. / Т. 2: Май-июнь 1917 гг. / Ред. Б.Ф. Додонов - Росспэн, Москва, 2002. ISBN 5-8243-0227-8
 • Журналы заседаний Временного правительства, март-октябрь 1917 г.: в 4 т. / Т. 3: Июль-август 1917 года / сост. Е.Д. Гринько; отв. ред. тома Б. Ф. Додонов - Росспэн, Москва, 2004. ISBN 5-8243-0203-0 (в пер.). ISBN 5-8243-0516-1
 • Журналы заседаний Временного правительства. Март-октябрь 1917 г.: в 4 т. / Т. 4: Сентябрь-октябрь 1917 года / сост. Е.Д. Гринько; отв. ред. Б. Ф. Додонов - Росспэн, Москва, 2004. ISBN 5-8243-0554-4

Resursi internetā par šo tēmu