Rīgas patrimoniālais apgabals

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt
Rigaer Patrimonialgebiet.jpg
Riga Patrimonialgebiet.jpg

Rīgas patrimoniālais apgabals (vāc. Rigaer Patrimonialgebiet, kr. Рижский патримониальный округ), Rīgas landfogteja (Landvögtey) vai Rīgas marka - Rīgas pilsētai administratīvi un tiesiski pakļauta lauku teritorija (~750 km2) ap pilsētu. Līdz 1606. gadam teritorijas nosaukums bija Rīgas landfogteja, ko administratīvi pārvaldīja rātskungi - landfogti (advocati marchiae civitatis, die Herrn Landvögte); pilsētas lauku teritorijas administrēšanas lietvedība ietverta t.s. Rīgas landfogtejas grāmatās.

Pilsētas lauku novada veidošanās sākums avotos neatspoguļojas. Pirmo reizi par šo teritoriju, kur pilsētai bija īpašas tiesības, tika spriests 1226. gada 15. martā sastādītā dokumentā, apstiprinot pilsētas lauku novada robežas. Ietvēra sešas apdzīvotas vietas: Dreiliņus, Mazjumpravas, Olaines, Beberbekas, Piņķus un Salas. Daļu Rīgas patrimoniālā apgabala aramzemes, mežu, ūdeņu un ganību izmantoja pilsētas iedzīvotāji, maksājot par to pilsētai gruntsnomu, taču lielāko daļu teritorijas apdzīvoja zemnieki, kas maksāja pilsētai feodālo renti. Pilnā mērā izmantot šo lauku teritoriju pilsētas vajadzībām traucēja tas, ka pilsētas zemju vidū atradās domkapitula, ordeņa un klosteru zemes. Pilsēta centās savus īpašumus palielināt, un visbiežāk tas izdevās, tikai tos atpērkot. Labvēlīgi apstākļi šādai zemju iegūšanai radās Livonijas kara pirmajos gados, kad ordenis pārdzīvoja lielas naudas grūtības un pārdeva zemes īpašumus Rīgas pilsētai. Dažas teritorijas pilsētai 1621. gadā piešķīra arī Zviedrijas karalis. Vairāku gadsimtu laikā Rīgas patrimoniālais apgabals no pavisam mazapdzīvotas teritorijas pārveidojās par nevienmērīgi, bet Rīgas pievārtē intensīvi apdzīvotu teritoriju. Uz apgabala zemes rēķina attīstījās Rīgas priekšpilsētas. Rīgas pilsētas virsīpašuma tiesības Rīgas patrimoniālajā apgabalā saglabājās līdz 1940. gadam.

Literatūra

  • Valsts un tiesību vēsture jēdzienos un terminos. / Sast. P.Valters. - Divergens: Rīga, 2001., 67. lpp.
  • Barzdeviča M. Rīgas patrimoniālais apgabals pēc zviedru laika kartogrāfiskā materiāla datiem. // Latvijas Vēstures institūta žurnāls. Nr. 4, 2004., 38.-64. lpp.

Resursi internetā par šo tēmu