Seksts Empīriķis

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Seksts Empīriķis (Σέξτος Εμπειρικός; lat. Sextus Empiricus, ~160-210.) – ārsts, filosofs.

Dzimšanas gads un vieta nav zināmi. Mācījies pie kāda Hērodota. Dzīvojis Aleksandrijā un Atēnās. Vārds "Sextus" (lat. sestais) neko neizsaka, bet par "empīriķiem" šai laikā tika dēvēti ārsti, kas ļauj spriest par viņa pamatnodarbi.

Savā pasaules uzskatā Ainesidēma sekotājs. Seksta darbos „Pirrona pamattēzes“ ("Πυρρωνείαι ὑποτυπώσεις" - pyrrhoneíai hypotypôseis), „Pret matemātiķiem“ ("Πρὸς μαθηματικούς" - pros mathematikús) un "Pret dogmatiķiem" ("Πρὸς δογματικούς" - pros dogmatikús), kas saglabājušies līdz mūsu dienām, apkopoti visi pamatargumenti, ar ko antīkais skepticisms vērsās pret „dogmatiskās“ filosofijas priekšstatu, ka iespējamas neapstrīdamas, neapšaubāmas zināšanas. Postulēdams, ka visiem saistošas zinātniskas, teoloģiskas, ētiskas u.tml. patiesības nav iespējamas, Seksts ieteica atturēties no jebkādiem spriedumiem, lai panāktu dvēseles līdzsvaru un svētlaimi, kuras sasniegšana esot filosofa mērķis. Ieteica dzīvē balstīties uz cilvēka dabiskajām nepieciešamībām, tieksmēm, paradumiem, likumiem, tradīcijām un, galvenais, veselā saprāta. Bija tik tuvs kristietības ideoloģijai, ka viņa darbi, ko IV gs. latīņu valodā bija pārtulkojis Rufīns, tika piedēvēti pāvestam Sikstam II (257.-258.), izraisot Sv. Hieronīma sašutuma pilnu protestu.

Literatūra par šo tēmu

 • Seksts Empīriķis. // Filozofijas vārdnīca. / red. Rozentāls M., Judins P. - Latvijas valsts izdevniecība: Rīga, 1964., 373. lpp.
 • Rietumeiropas morāles filozofija : antoloģija / Skaidrītes Lasmanes sakārt. - LU Akadēmiskais apgāds: Rīga, 2006. - 311 lpp. ISBN 9984-8021-9-1

 • Annas Julia and Barnes Jonathan. The Modes of Scepticism: Ancient Texts and Modern Interpretations. - Cambridge University Press: Cambridge, 1985. ISBN 0-521-27644-6
 • Bailey Alan. Sextus Empiricus and Pyrrhonean scepticism. - Oxford University Press: Oxford, 2002. ISBN 0-19-8238-525
 • Bett Richard. Pyrrho, his antecedents, and his legacy. - Oxford University Press: Oxford, 2000. ISBN 0-19-925661-6
 • Brennan Tad. Ethics and Epistemology in Sextus Empiricus. - Garland: London, 1999. ISBN 0815336594
 • Burnyeat Myles, Frede Michael. The Original Sceptics: A Controversy. - Hackett: Indianapolis, 1997. ISBN 0-87220-347-6
 • Floridi Luciano. Sextus Empiricus: the transmission and recovery of pyrrhonism. - Oxford University Press: Oxford, 2002. ISBN 0-19514-671-9
 • Hankinson R.J., The Sceptics. - Routledge: London, 1998. ISBN 0-415-18446-0

 • Sextus Empiricus. Grundriß der pyrrhonischen Skepsis. / Eingeleitet und übersetzt von Malte Hossenfelder. - Suhrkamp: Frankfurt am Main, 2002, ISBN 3518280996
 • Sextus Empiricus. Gegen die Wissenschaftler (Adversus mathematicos). / Aus dem Griechischen übersetzt, eingeleitet und kommentiert von Fritz Jürß. - Königshausen & Neumann: Würzburg, 2001, ISBN 3826020693
 • Katja Maria Vogt. Skepsis und Lebenspraxis. Das Pyrrhonische Leben ohne Meinungen. - München, 1998 - 202 S.
 • Rosario La Sala. Die Züge des Skeptikers. Der dialektische Charakter von Sextus Empiricus' Werk (Hypomnemata, Bd. 160) - Vandenhoek & Ruprecht: Göttingen, 2005, ISBN 3525252595

 • Секст Эмпирик. Сочинения. В 2 т. - Мысль: Москва, 1976, Т. 1. 400 стр., Т. 2. 424 стр.

Resursi internetā par šo tēmu