1864. gada Tiesu iestāžu likums

No ''Vēsture''
Versija 2011. gada 15. marts, plkst. 06.31, kādu to atstāja Buks Artis (Diskusija | devums)
(izmaiņas) ← Senāka versija | skatīt pašreizējo versiju (izmaiņas) | Jaunāka versija → (izmaiņas)
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Tiesu iestāžu likums (kr. Учреждение судебных установлений) - 20.11.1864. apstiprināts tiesu reformas likums Krievijas impērijā. Noteica iepriekšējās kārtu tiesu sistēmas likvidāciju un teritoriālo tiesu izveidi. Jaunā tiesu sistēma sastāvēja no vietējām tiesām - pagasttiesas, miertiesas, miertiesnešu sapulces, - un vispārējām tiesām - apgabaltiesas, tiesu palātas, kas visas bija Senāta pārraudzībā. Bez tam tika noteikta precīca katras tiesas jurisdikcija un tiesnešu iecelšanas vai ievēlēšanas kārtība. Tika ieviests zvērināto piesēdētāju institūts. Apgabaltiesas tika papildinātas ar izmeklētājiem. Likums noteica arī prokuratūras, advokatūras un notariāta struktūru un funkcijas. Pirmo reizi Krievijas impērijā tiesu vara tika nodalītas no likumdevējas varas un izpildvaras. Baltijas provincēs likums stājās spēkā 1889. gadā un ar dažām būtiskām izmaiņām bija spēkā arī Latvijas Republikā līdz 1940. gadam (nebija miertiesnešu sapulces, zvērināto piesēdētāju, atšķīrās Senāta un Tiesu palātas funkcijas).

Literatūra

 • Valsts un tiesību vēsture jēdzienos un terminos. / Sast. Valters P. - Divergens: Rīga, 2001., 101. lpp.

 • Джаншиев Г.А. Основы судебной реформы: Сборник статей. - Статут; РАП: Москва, 2004
 • Судебные Уставы 20 ноября 1864 года, с изложением рассуждений, на коих они основаны. Часть первая. - Санкт-Петербург, 1866
 • Учреждение судебных установлений. / Сост.: Шрейбер Н. - Сенат. Тип.: Санкт-Петербург, 1910, 763 c.
 • Судебная реформа, т. 1-2, - Москва, 1915
 • Виленский Б.В., Судебная реформа и контрреформа в России. - Саратов, 1969
 • Судебные Уставы 20 ноября 1864 г. с изложением рассуждений, на коих они основаны, изданные государственной канцелярией. Т. 1-5. III. - Санкт-Петербург, 1867
 • Высочайше утвержденная комиссия для пересмотра законоположений по судебной части. Пояснительная записка к проекту новой редакции учреждения судебных установлений. Т. 1, 2. - Санкт-Петербург, 1900
 • Великие реформы в России 1856-1874 года. / Под ред. Л.Г.Захаровой, Б.Эклора, Дж.Бушнела. – Издательство Московского университета: Москва, 1992
 • Исаев И.А. История государства и права России. - Москва, 1994
 • История государства и права СССР: Учебник. / Под ред.Ю.П.Титова. – Москва, 1988
 • Немытина М.В. Российский суд присяжных. – Москва, 1995
 • Реформы Александра II. – Юридическая литература: Москва, 1998
 • Смыкалин А. Судебная реформа 1864 года. // Российская юстиция, 2001, № 5. С. 39-42; № 7. С. 39-43.

Resursi internetā par šō tēmu