Atšķirības starp "Aleksandrijas skola" versijām

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt
m
m (Resursi internetā par šo tēmu)
21. rindiņa: 21. rindiņa:
 
* [http://bibliotekar.ru/421/34.htm Марчукова C.M. Александрийская школа. Медицина Древней Греции. / Медицина в зеркале истории.]
 
* [http://bibliotekar.ru/421/34.htm Марчукова C.M. Александрийская школа. Медицина Древней Греции. / Медицина в зеркале истории.]
 
* [http://www.academyrh.info/html/ref/20050809.htm Саврей В.Я. Генезис Александрийской школы.]
 
* [http://www.academyrh.info/html/ref/20050809.htm Саврей В.Я. Генезис Александрийской школы.]
 +
* [http://www.catholic.ru/modules.php?name=Encyclopedia&op=content&tid=329 А. Балаховская. Александрийская богословская школа. / Католическая энциклопедия]
 +
* [http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/513549 Александрийская школа. / Словари и энциклопедии на Академике]
 +
* [http://www.centant.pu.ru/centrum/publik/confplat/2001/pant.htm Пантелеев А.Д. Из истории Александрийской школы. / Универсум платоновской мысли: Неоплатонизм и христианство. Апологии Сократа. СПб., 2001, с. 42-50]
  
 
[[Kategorija:Zinātnes vēsture]]
 
[[Kategorija:Zinātnes vēsture]]
 
[[Kategorija:Filosofija]]
 
[[Kategorija:Filosofija]]

Versija, kas saglabāta 2009. gada 26. janvāris, plkst. 15.13

Aleksandrijas skola - filosofijas virziens laikā no I gs.p.m.ē. līdz VI gs. Aleksandrijā, Ēģiptē. Tiek izprasts atkarībā no konteksta: 1. Šaurā nozīmē Aleksandrijas Filona jūdaistiskā filosofija, kurā tas interpretēja Toru ar t.s. stoiskā platonisma metodēm (stoiskais platonisms esamības pamatā lika Platona idejas, bet interpretēja tās kā radošu uguni, kas plūst pa visu pasauli un rada tajā visu dzīvo un nedzīvo; stipri ietekmēja visu agrīnās kristietības teoloģiju). Šī virziena pārstāvji bija Origens, Kliments u.c. 2. Plašākā nozīmē pie Aleksandrijas skolas dažkārt pieskaita pagānisko neopitagorismu un pirmo gadsimtu eklektiskās skolas, kā arī neoplatonismu (kaut gan tas bija sastopams gan Romā, gan Sīrijā, gan Pergamā, gan pašā Aleksandrijā, turklāt gan pagāniskā, gan kristīgā veidā. 3. II-III gs. kristīgo domātāju iedibinātā teoloģiski filosofisko skola jeb katehizisko skola (τò òηζ ζατηχήσεωζ διδασκαλεϊον), kas darbojās kā augstākā teoloģisko studiju mācību iestāde (sākot no II gs. otrās puses).

Literatūra

  • Filozofijas vārdnīca. / red. Rozentāls M., Judins P. - Latvijas valsts izdevniecība, Rīga, 1964., 13. lpp.

  • Философский словарь. / Под ред. И.Т. Фролова. - Политиздат, Москва, 1981, 445 с.
  • Саврей В.Я. Александрийская школа в истории философско-богословской мысли. - КомКнига, Москва, 2006, ISBN 5-484-00335-0

Resursi internetā par šo tēmu