Alkohola normas Sarkanajā armijā

No ''Vēsture''
Versija 2009. gada 22. augusts, plkst. 08.14, kādu to atstāja Buks Artis (Diskusija | devums) (Avoti)
(izmaiņas) ← Senāka versija | skatīt pašreizējo versiju (izmaiņas) | Jaunāka versija → (izmaiņas)
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

VAK Lēmums Nr 562
1941. g. 22. augustā

Par šņabja ieviešanu aktīvās Sarkanās Armijas apgādē

Noteikt sākot ar 1941. gada 1. septembri izsniegt 40 grādu šņabi 100 g daudzumā aktīvās armijas priekšējo līniju karaspēka [katram] cilvēkam (sarkanarmietim) un vadošajam sastāvam.

VAK priekšsēdētājs J.Staļins
Slepeni
Eks. Nr 1
PSRS ATK Pavēle Nr 0320
1941. g. 25. augustā, Maskava

Par 100 gramu dienā šņabja izsniegšanu aktīvās armijas priekšējo līniju karavīriem.

Izpildot 1941. g. 22. augusta Valsts Aizsardzības Komitejas Lēmumu Nr 562ss, pavēlu:
1. No 1941. g. 1. septembra īstenot 40° šņabja 100 gramu dienā daudzumā [katram] cilvēkam izsniegšanu aktīvās armijas priekšējo līniju sarkanarmiešiem un komandieriem. Sarkanās Armijas GKS lidotājiem, kas veic kaujas uzdevumus, kā arī inženiertehniskajiem darbiniekiem, kuri apkalpo aktīvās armijas lauka aerodromus, šņabi izsniegt tāpat kā priekšējo līniju [karaspēka] daļām.
2. Frontu un armiju kara padomēm:
a) šņabja izsniegšanu organizēt tikai tiem kontingentiem, kas noteikti Valsts Aizsardzības Komitejas Lēmumā, un strikti kontrolēt tā izpildi:
b) nodrošināt savlaicīgu šņabja piegādi uz aktīvās armijas priekšējām līnijām un organizēt tā krājumu drošu apsardzi [kara]lauka apstākļos;
c) [karaspēka] daļu un nodaļu saimniecības struktūrās ieviest īpašas personas, kuras būs atbildīgas par pareizu šņabja porciju sadali, šņabja patēriņa uzskaiti un ieveduma-patēriņa lietvedību;
d) pavēlēt frontes intendantiem reizi desmit dienās ziņot Galvenajai intendantūras pārvaldei par atlikumu un katra mēneša 25. datumā iesniegt iesniegumu par patērējamo šņabja daudzumu. Iesniegumu jāpamato ar precīzu priekšējo līniju aktīvo spēku skaitu, apstiprinātu frontu un armiju kara padomēs.
3. Par septembra mēnesī nepieciešamo šņabja [daudzumu] ziņot Sarkanās Armijas Galvenajam intendantam bez frontu [padomju] iesniegumiem. Pavēli ieviest [to izziņojot] pa telegrāfu.

PSRS Aizsardzības tautas komisāra vietn.
intendantūras dienesta ģenerālleitnants Hruļovs
Slepeni
Valsts Aizsardzības Komitejas Lēmums
Nr VaAK 1727s
1942. g. 11. maijā

Par šņabja izsniegšanas aktīvās armijas spēkiem kārtību

1. No 1942. g. 15. maija pārtraukt masveida ikdienas šņabja izsniegšanu aktīvās armijas spēku personālsastāvam.
2. Saglabāt ikdienas šņabja izsniegšanu tikai priekšējās līnijas karavīriem, kas guvuši panākumus karadarbībā, palielinot šņabja izsniegšanas devu līdz 200 g cilvēkam dienā.
3. Pārējiem priekšējo līniju karavīriem šņabja izsniegšanu 100 g cilvēkam dienā īstenot sekojošajos revolucionārajos un vistautas svētkos: 7.-8. novembrī, 5. decembrī, 1. janvārī, 23. februārī, 1.-2. maijā, 19. jūnijā (vistautas fizkultūrieša diena), 16. augustā (aviācijas diena), 6. septembrī (Starptautiskā jaunatnes diena), kā arī pulka svētku ([karaspēka] daļas izveidošanas) dienā.

J.Staļins
Slepeni
eks. Nr 1
PSRS ATK Pavēle Nr 0373
1942. g. 12, maijā, Maskava

Par šņabja izsniegšanas aktīvās armijas spēkiem kārtību.

1. Precīzai un nelokāmai Valsts Aizsardzības Komitejas 1942. g. 11. maija Rīkojuma Nr VaAK 1727s "Par šņabja izsniegšanas aktīvās armijas spēkiem kārtību" (pielikumā) izpildei paziņoju.
2. Frontu un armiju kara padomēm, daļu un vienību komandieriem uzlieku atbildību par pareizu pārtikas normu šņabja sadali un izsniegšanu karavīriem saskaņā ar izziņojamo Valsts Aizsardzības Komitejas Rīkojumu.
3. Pavēli un VaAK Rīkojumu ieviest [to izziņojot] pa telegrāfu.
4. 1941. gada ATK Pavēli Nr 0320 atcelt.

PSRS Aizsardzības tautas komisāra vietn.
intendantūras dienesta ģenerālleitnants Hruļovs
VAK Lēmums Nr 1889
1942. g. 6. jūnijā

Izmainot š.g. 11. maija VAK Rīkojumu, Valsts Aizsardzības Komiteja nolemj:
1. No 1942. g. 15. maija pārtraukt masveida ikdienas šņabja izsniegšanu aktīvās armijas spēku personālsastāvam.
2. Saglabāt ikdienas šņabja izsniegšanu tikai tām priekšējās līnijas [karaspēka] daļām, kuras veic uzbrukuma operācijas.
3. Pārējiem priekšējo līniju karavīriem šņabja izsniegšanu 100 g īstenot revolucionārajos un vistautas svētkos. 4. 1941. g. 22. augusta Valsts Aizsardzības Komitejas Lēmumu Nr 562 atcelt.

J.Staļins
Slepeni
Eks. Nr 1
PSRS ATK Pavēle Nr 0470
1942. g. 12. jūnijā, Maskava

Par šņabja glabāšanas un izsniegšanas aktīvās armijas spēkiem kārtību.

Neraugoties uz vairākkārtējiem norādījumiem un kategoriskām prasībām par šņabja izsniegšanu aktīvajā armijā strikti pēc norādījumiem un [saskaņā] ar noteiktajām normām, līdz pat šim nav pārtraukti nelikumīgas šņabja izsniegšanas gadījumi.
Šņabis tiek izsniegts štābiem, komandieriem un grupām, kam nav tiesību to saņemt. Daži daļu un grupu komandieri un štābu un pārvalžu komandieri, izmantojot savu dienesta stāvokli, ņem šņabi no noliktavām, ignorējot pavēles un noteikto kārtību. Frontu un armiju kara padomes šņabja izlietojumu kontrolē slikti. Šņabja uzskaite daļās un noliktavās ir nepieļaujami slikta.
Saskaņā ar Valsts Aizsardzības Komitejas š.g. 6. jūnija Lēmumu Nr 1889s, pavēlu:
1. Šņabja izsniegšanu 100 g diennaktī cilvēkam īstenot tikai to priekšējās līnijas [karaspēka] daļu karavīriem, kuras veic uzbrukuma operācijas.
2. Pārējiem priekšējo līniju karavīriem šņabja izsniegšanu 100 g cilvēkam īstenot sekojošajos revolucionārajos un sabiedriskajos svētkos: Lielās Oktobra sociālistiskās revolūcijas gadadienā - 7.-8. novembrī, Konstitūcijas dienā - 5. decembrī, Jaunā gada dienā - 1. janvārī, Sarkanās Armijas dienā - 23. februārī, Starptautisko strādnieku svētku dienās - 1.-2. maijā, Vissavienības fizkultūrieša dienā - 19. jūnijā, Vissavienības aviācijas dienā - 16. augustā, kā arī pulka svētku ([karaspēka] daļas izveidošanas) dienā.
3. Šņabja izsniegšanu armijām un grupām īstenot tikai ar Sarkanās Armijas aizmugures priekšnieka atļauju pēc Sarkanās Armijas Ģenerālštāba pavēles, cik frontu un armiju kara padomēm šķiet nepieciešams.
4. Šņabja uzglabāšanai izveidot īpašas glabātuves frontu un armiju pārtikas noliktavās. Par glabātuves uzraugu norīkot arī vienu noliktavas darbinieku no īpaši izraudzītām, godīgām un pārbaudītām personām, kas var nodrošināt šņabja neizšķiešanu. Glabātuves pēc pieņēmšanas-izdales veikšanas aizzīmogot un norīkot [tām] sardzes posteni. Sardzes postenī norīkot strikti pārbaudītas personas.
5. Frontu apgādes ar pārtiku pārvalžu priekšniekiem un armiju apgādes ar pārtiku nodaļu priekšniekiem visu 15. jūnijā spēkos un noliktavās esošo šņabi strikti uzskaitit un nodot glabāšanā attiecīgās frontes un armijas noliktavās.
6. Šņabja izdales noformēšanu īstenot Sarkanās Armijas pārtikas apgādes Galvenās pārvaldes priekšniekam, to uzdodot frontu un armiju apgādes ar pārtiku pārvalžu un nodaļu priekšniekiem, pamatojoties uz Sarkanās Armijas aizmugures priekšnieka atļauju par izsniegšanas laiku un grupu, kurām atļauts izsniegt šņabi, skaitlisko sastāvu.
7. Par pareizu šņabja kā arī šņabja trauku un taras uzglabāšanu, izlietošanu un uzskaiti atbildību deleģēju frontu un armiju kara padomēm, komandieriem un kara komisāriem.
8. Pavēli ieviest [to izziņojot] pa telegrāfu.
9. ATK 1942. g. Pavēli Nr 0373 atcelt.

PSRS Aizsardzības tautas komisāra vietn.
intendantūras dienesta ģenerālleitnants Hruļovs
VAK Lēmums Nr.2507
1942. g. 12. novembrī

Par šņabja izsniegšanu aktīvās armijas daļām no 1942. g. 25. novembra.

1. Sākt izsniegt no 1942. g. 25. novembra aktīvās armijas daļām šādi:
a) 100 g cilvēkam diennaktī: vienībām, kas nepastarpināti piedalās karadarbībā un atrodas ierakumos priekšējās pozīcijās; vienībām, kuras īsteno izlūkošanu; artilērijas un mīnmetēju daļām, pievienotām un atbalstošām kājniekus un esošām ugunspozīcijās; kaujas lidmašīnu ekipāžām pēc to kaujas uzdevuma izpildes;
b) 50 g cilvēkam diennaktī: pulku un diviziju rezervēm; kaujas atbalsta vienībām un daļām, kas izvērstas priekšējās pozīcijās; daļām, kuras pilda atbildīgus uzdevumus īpašos gadījumos, un ievainotajiem, kas atrodas lauka sanitārā dienesta iestādēs, pēc ārstu norādījuma.
2. Visiem pārējiem aktīvās armijas kareivjiem šņabja izsniegšanu 100 g apmērā cilvēkam diennaktī īstenot revolucionāro un vistautas svētku dienās, kas norādītas VAK 1942. g. 6. jūnija Lēmumā Nr 1889.
3. Aizkaukāza frontē 100 g šņabja vietā izsniegt 200 g stiprinātu vīnu vai 300 g galda vīnu.
4. Frontu un armiju kara padomēm noteikt šņabja izsniegšanas ikmēneša limitus.

J.Staļins
Slepeni
Eks. Nr 1
Nr.0883
1942. g. 13. novembrī

Par šņabja izsniegšanu aktīvās armijas daļām no 1942. g. 25. novembra.

1. Saskaņā ar Valsts Aizsardzības Komitejas 1942. g. 12. novembra lēmumu Nr.2507s uzsākt izsniegt no 1942. g. 25. novembra aktīvās armijas daļām šādi:
a) 100 g cilvēkam diennaktī: vienībām, kas nepastarpināti piedalās karadarbībā un atrodas ierakumos priekšējās pozīcijās; vienībām, kuras īsteno izlūkošanu; artilērijas un mīnmetēju daļām, pievienotām un atbalstošām kājniekus un esošām ugunspozīcijās; kaujas lidmašīnu ekipāžām pēc to kaujas uzdevuma izpildes;
b) 50 g cilvēkam diennaktī: pulku un diviziju rezervēm; kaujas atbalsta vienībām un daļām, kas izvērstas priekšējās pozīcijās; daļām, kuras pilda atbildīgus uzdevumus īpašos gadījumos (ceļu, tiltu būve un atjaunošana un citi [darbi] īpaši grūtos apstākļos zem ienaidnieka uguns), un ievainotajiem, kas atrodas lauka sanitārā dienesta iestādēs, pēc ārstu norādījuma.
2. Visiem aktīvās armijas kareivjiem šņabja izsniegšanu 100 g apmērā cilvēkam diennaktī īstenot revolucionāro un vistautas svētku dienās, kas norādītas VAK 1942. g. 6. jūnija Lēmumā Nr 1889.
3. Aizkaukāza frontē 100 g šņabja vietā izsniegt 200 g stiprinātu vīnu vai 300 g galda vīnu; 50 g šņabja vietā izsniegt 100 g stiprinātu vīnu vai 150 g galda vīnu.
4. Frontu un armiju kara padomēm ar frontu un armiju pavēlēm noteikt ikmēneša armijām un daļām izsniedzamā šņabja limitu - patēriņu īstenot katra mēneša noteiktā limita robežās.
5. Pēc šņabja mēneša limita izlietošanas frontēm jāatskaitās Sarkanās Armijas apgādes ar pārtiku Galvenajai pārvaldei, lai saņemtu limitu nākošajam mēnesim. Gadījumā, ja fronte neiesniedz atskaiti par šajā mēnesī izlietoto šņabi līdz 10. datumam Sarkanās Armijas apgādes ar pārtiku Galvenās pārvaldes priekšniekam, nākošajā mēnesī frontēm, kuras nav iesniegušas atskaites, šņabi nepiegādāt.
6. Noteikt frontēm no 25. novembra līdz 31. decembrim limitu saskaņā ar pielikumu.
7. Sarkanās Armijas apgādes ar pārtiku Galvenās pārvaldes priekšniekam, brigādes inženierim biedr. Pavlovam un Sarkanās Armijas Kara apgādes priekšniekam, tehniskā karaspēka ģenerālmajoram biedr. Kovaļovam [uzdodu] piegādāt šņabi limitā noteiktajā daudzumā: Dienvidrietumu, Donas un Staļingradas frontēm - līdz 16. novembrim, pārējām frontēm - līdz š.g. 20. novembrim.
8. Sarkanās Armijas apgādes ar pārtiku Galvenās pārvaldes priekšniekam noorganizēt pastāvīgu kontroli pār šņabja izlietošanu striktā saskaņā ar šo pavēli.
9. Frontu un armiju kara padomēm organizēt iztukšotās šņabja taras atpakaļnosūtīšanu šņabja rūpnīcām un frontēm piesaistītajiem Narkompiščeproma pārliešanas punktiem. Karaspēka daļām, kuras nav nodevušas tukšo taru, šņabi neizsniegt.
10. Pavēli ieviest [to izziņojot] pa telegrāfu.

PSRS Aizsardzības tautas komisāra vietn.
intendantūras dienesta ģenerālleitnants Hruļovs

Pielikums:

Šņabja patēriņa limits aktīvās armijas karaspēka daļām no 1942. gada 25. novembra līdz 31. decembrim

Frontes vai armijas nosaukums Šņabja patēriņa limits (litros)
Karēlijas fronte 364 000
7. armija 99 000
Ļeņingradas fronte 533 000
Volhovas fronte 407 000
Ziemeļrietumu fronte 394 000
Kaļiņinas fronte 690 000
Rietumu fronte 980 000
Brjanskas fronte 414 000
Voroņežas fronte 381 000
Dienvidrietumu fronte 478 000
Donas fronte 544 000
Staļingradas fronte 407 000
Kopā mēneša limits: 5 691 000
Aizkaukāza fronte 1 200 000 (vīns)Slepeni
Eks. Nr.1
PSRS ATK Pavēle Nr.031
1943. g. 13. janvārī, Maskava

Ar aktīvās armijas GKS daļu tehniskajam sastāvam izsniedzamā šņabja normu un kārtību paziņošanu

Papildus 1942. g. ATK pavēlei Nr.0883* ar šņabja izsniegšanas aktīvās armijas daļu personālsastāvam normām un kārtību, pavēlu:
1. Aktīvās armijas GKS daļās un GKS daļās, kuras izvietotas kara apgabalu teritorijā, taču ar ATK pavēli pielīdzinātas aktīvās armijas daļām, šņabi izsniegt 50 gramus diennaktī cilvēkam un tehniskajam sastāvam, kas nepastarpināti apkalpo [lidmašīnas] aerodromos, tikai dienās, kad lidmašīnas dodas kaujas uzdevumā.
2. Šņabja izsniegšanas kārtību nosaka pēc personālsastāva saraksta, ko uzrakstījis aviodaļas komandieri un apstiprinājis aviodivizijas komandieris.
3. Pavēli ieviest [to izziņojot] pa telegrāfu.

PSRS Aizsardzības tautas komisāra vietn.
intendantūras dienesta ģenerālleitnants Hruļovs
Slepeni
Eks. Nr.1
PSRS ATK Pavēle Nr.0323
1943. g. 2. maijā, Maskava

Par šņabja izsniegšanas aktīvās armijas spēkiem kārtību

Pildot 30.04.43. g. Valsts Aizsardzības Komitejas Lēmumu Nr.VaAK-3272c, pavēlu:
1. Sākot ar 1943. g. 3. maiju pārtraukt šņabja masveida izsniegšanu aktīvās armijas spēķu personālsastāvam.
2. 100 gramu šņabja diennaktī cilvēkam izsniegšanu īstenot tikai to priekšējo līniju daļu karavīriem, kuras realizē uzbrukuma operācijas, pie tam noteikt, kurām armijām un grupām izsniegt šņabi, jānosaka frontu un atsevišķu armiju kara padomes.
3. Pārējiem aktīvās armijas karavīriem šņabja izsniegšanu 100 g cilvēkam dienā apmērā īstenot sekojošajos revolucionārajo un vistautas svētku dienās, kas norādītas 1942. g. 6. jūnija VaAK Lēmumā Nr.1889, 3. punktā.

PSRS Aizsardzības tautas komisāra vietn.
intendantūras dienesta ģenerālleitnants Hruļovs
Slepeni
eks. Nr 107
PSRS ATK Pavēle Nr.0384
1943. g. 22. jūnijā, Maskava

Par papildus pārtikas devu noteikšanu armijas izlūkiem frontē.

Ņemot vērā virkni frontu kara padomju prasību un Sarkanās Armijas Ģenerālštāba Izlūkdienesta pārvaldes priekšnieka ģenerālleitnanta F.F. Kuzņecova lūgumu, mainot 19. aprīļa ATK pavēli Nr.0072
Pavēlu:
Armijas izlūkdienesta vienības frontē apgādāt nevis saskaņā ar normu Nr.9, kā norādīts pavēlē, bet saskaņā ar normu Nr.1, un papildus normai Nr.1 izsniegt:

  • cukuru - 15 gramus
  • speķi - 25 gramus
  • maizi - 100 gramus
  • šņabi - 100 gramus

Šņabi izsniegt tikai dienās, kad tiek pildīts kaujas uzdevums.

Aizsardzības Tautas komisārs
Padomju Savienības maršals J.Staļins

Avoti