Apriņķis

No ''Vēsture''
Versija 2015. gada 23. marts, plkst. 14.11, kādu to atstāja Buks Artis (Diskusija | devums)
(izmaiņas) ← Senāka versija | skatīt pašreizējo versiju (izmaiņas) | Jaunāka versija → (izmaiņas)
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Apriņķis, Zemgalē arī apskritis (vāc. Kreis, kr. уезд) - administratīvi teritoriāla vienība Krievijas impērijā, parādījusies XV-XVI gs. Tajā ietilpa apgabali vai pagastu kopums ap pilsētu. Apriņķi pārvaldīja kņaza vietvaldis, bet no XVII gs. - vojevoda. Kopš XV gs. administratīvi sīkāk iedalīts stanās (1 apriņķi veidoja 2-3 stanas). XVIII gs. apriņķis kļuva par guberņas sastāvdaļu, bet no 1775. gada - zemākā administratīvā, tiesas un finanšu vienība, kurā administratīvi policejisko varu īstenoja ispravņiks, sadalīts draudzes tiesas iecirkņos. Apriņķi tika likvidēti laikā no 1923. līdz 1929. gadam PSRS administratīvi teritoriālās reformas laikā.

Mūsdienu Latvijas teritorijā apriņķi tika izveidoti 1566. gadā, kad Pārdaugavas hercogisti iedalīja Rīgas, Cēsu, Turaidas, Daugavpils apriņķos. 1777. gadā Inflantijā tika izveidoti Daugavpils. Rēzeknes un Ludzas apriņķi, iekļaujot tos Vitebskas guberņā. 1783. gadā Rīgas vietniecības latviešu daļā izveidoja Rīgas, Cēsu, Valmieras un Valkas apriņķus. 1819. gadā Kurzemes guberņā par apriņķiem pārdēvēja agrākos pilskungu tiesas apgabalus, izveidojot Dobeles, Bauskas, Tukuma, Talsu, Ventspils, Aisputes, Grobiņas, Kuldīgas, Jaunjelgavas un Ilūkstes apriņķus. 1919. gadā LSPR valsts teritorija bija sadalīta 23 apriņķos (klāt esošajiem nāca Alūksnes, Jēkabpils, Vecgulbenes, Saldus, Stukmaņu un Viļānu apriņķi). Latvijas Republikas laikā valsts teritorija bija iedalīta 19 apriņķos. 1946.-1947. gados 6 apriņķi tika sadalīti, palielinot kopējo apriņķu skaitu līdz 25. Piemērojot LPSR administratīvi teritoriālo iedalījumu visā valstī (PSRS) pastāvošajai kārtībai, 1949. gadā apriņķi tika likvidēti, to vietā izveidojot 58 rajonus.

Literatūra

 • Valsts un tiesību vēsture jēdzienos un terminos. / Sast. P.Valters. - Divergens: Rīga, 2001., 71.-72. lpp.

 • Градовский А.Д., Системы местного управления на Западе Европы и в России. - Типография В. Безобразова, С.-Петербург, 1878
 • Великие реформы в России 1854-1874. - Экономика, Москва, 2001
 • Герасименко Г.А. Земское самоуправление в России. - Наука, Москва, 2001
 • Зайончковский П.А. Правительственный аппарат самодержавной России в XIX в. - Наука, Москва, 1998
 • История государственного управления России, - Феникс, Ростов-на-Дону, 2002
 • Миронов Б.Н. Социальная история России. - Питер, СПб.,1999
 • Петров Ф.А. Земско-либеральные проекты переустройства государственных учреждений в России в конце 70-х - начале 80-х XIX в. // Отечественная история. 2000. № 1.
 • Писарькова Л.Ф. Развитие местного самоуправления в России до великих реформ: обычаи, повинность, право. // Отечественная история. 2001. № 2
 • Кизеветтер А.А. Местное самоуправление в России (IX-XIX cт.). - Москва, 1910
 • Цыганков Д.Б. Государственное дело земской Руси. // Земский вестник. - Москва, 1995. - № 2. - С. 15-20
 • Исаев И.А. История государства и права России. - Москва, 1996
 • Жукова Л.А. и др. История государственного управления в России (IX-XVII вв.). - Москва, 1996
 • Чичерин Б.Н. Областные учреждения России в XVII веке. - Москва, 1856
 • Богословский М.М. Областная реформа Петра Великого. - Москва, 1902
 • Оболонский А. На государственной службе: бюрократия в старой и новой России. - Москва, 1997
 • Институты самоуправления: историко-правовое исследование. - Москва, 1995
 • Шумилов М.М. Местное управление и центральная власть в России в 50-х - начале 80-х гг. XIX в. - Москва, 1991
 • Великие реформы в России. 1856-1874: Сб. статей. / Под ред. Л. Г. Захаровой. - Москва, 1992

Resursi internetā par šo tēmu