Atšķirības starp "Arheoloģija" versijām

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt
m
m (Literatūra par šo tēmu)
 
16. rindiņa: 16. rindiņa:
 
==== Literatūra par šo tēmu ====
 
==== Literatūra par šo tēmu ====
  
 +
* Arnis Radiņš. Arheoloģisks ceļvedis latviešu un Latvijas vēsturē. - Neputns: Rīga, 2012. ISBN 978-9984-807-93-85
 
* Bērziņš V., Dumpe B. Ēdiena eksperimentāla gatavošana, lietojot neolīta laika māla trauku rekonstrukcijas. // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. – Rīga, 2005 - Nr.1
 
* Bērziņš V., Dumpe B. Ēdiena eksperimentāla gatavošana, lietojot neolīta laika māla trauku rekonstrukcijas. // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. – Rīga, 2005 - Nr.1
 
* Dumpe B. Jauni atzinumi par neolīta klājošās auklas keramiku. // Arheoloģija un etnogrāfija XXI. – Rīga, 2003.
 
* Dumpe B. Jauni atzinumi par neolīta klājošās auklas keramiku. // Arheoloģija un etnogrāfija XXI. – Rīga, 2003.

Pašreizējā versija, 2021. gada 5. jūlijs, plkst. 17.45

LU VFF studentu prakse - arheoloģiskie izrakumi Mežītes pilskalnā un tā apkaimē 2008. gadā

Arheoloģija (no sengr. ἀρχαῖος - archaios, "sens" + λόγος - logos, "vārds"; angl. archaeology, kr. aрхеология) - vēstures zinātnes apakšnozare, kas ar arheoloģiskām metodēm pēta sabiedrības vēsturi, izmantojot lietiskos vēstures avotus, t.i. arheoloģiskos pieminekļus. Kā zinātnes disciplīna izveidojās XVIII-XIX gs. mijā Rietumeiropā.

Arheoloģija ir izteikti starpdisciplināra, tajā ir virkne palīgdisciplīnu: aerālā, sociālā, militārā, ainavu arheoloģija utt.:

 • Zemūdens arheoloģija – pēta arheoloģiskus pieminekļus, kas atrodas zem ūdens (jūrās, upēs, ezeros). Pie zemūdens arheoloģijas izpētes objektiem pieder nogrimuši kuģi, senas dzīvesvietas, kapulauki, kas nokļuvuši zem ūdens līmeņa zemestrīču, kā arī ūdenstilpju krastu mainīšanās rezultātā. Latvijā zemūdens arheoloģiskie pētījumi veikti Vilkmuižas ezerā.
 • Eksperimentālā arheoloģija
 • Bioarheoloģija - arheoloģiskajos izrakumos iegūto cilvēka skeleta kaulu (antropoloģiskā materiāla) vispusīga analīze, pēc kuras iespējams rekonstruēt seno iedzīvotāju dzīvesveidu un raksturot tā kvalitāti. Plaši izmanto citu humanitāro, tehnisko un dabas zinātņu sasniegumus.
 • Dendrohronoloģija

Aktīvi izmanto ārkārtīgi daudzas eksakto zinātņu metodes un tehnoloģijas, seko to attīstībai. Nosacīti sākums ir 1950. gads, kad publicēja radioaktīvā oglekļa datēšanas metodi. Ar to iespējams salīdzinoši precīzi datēt organiskās paliekas, un šī metode joprojām tiek pilnveidota. Ap 1986. gadu to precizēja kalibrētā radioaktīvā oglekļa datēšanas metode, parādījās jauna aparatūra, kas ļāva analizēt ārkārtīgi neliela apjoma paraugu. Pastāv arī termoluminiscences metode, arheomagnētiskā un dendrohronoloģiskā datēšanas u.c. metodes. Putekšņu analīzes metode, kurā sadarbojamies ar dabas zinātniekiem, bioarheoloģija ar stabilo izotopu analīzes un seno DNS pētījumu metodēm. Ģeoradaru kartēšana un dronu izmantošana arheoloģisko izrakumu laikā jau ir ikdiena.

Arheoloģiska pētīšana (izrakšana) iznīcina pētāmo objektu, kas sastav nevis tikai no atsevišķiem priekšmetiem, bet no visu senkapu vai cita vēstures pieminekļa kopuma. Svarīgais ir nevis tikai partefekti, bet to izvietojums un daudzi citi dati (ko fiksē ar mērījumiem, fotogŗafijām, utt.), kas tiek neatgriezeniski izpostīti pētījuma gaitā. Tāpēc darbs ir lēns, rūpīgs, daudzas zināmas senvietas tiek atstātas pētījumiem nākotnē.

Skat. arī melnie arheologi, radioaktīvā oglekļa datēšana

Literatūra par šo tēmu

 • Arnis Radiņš. Arheoloģisks ceļvedis latviešu un Latvijas vēsturē. - Neputns: Rīga, 2012. ISBN 978-9984-807-93-85
 • Bērziņš V., Dumpe B. Ēdiena eksperimentāla gatavošana, lietojot neolīta laika māla trauku rekonstrukcijas. // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. – Rīga, 2005 - Nr.1
 • Dumpe B. Jauni atzinumi par neolīta klājošās auklas keramiku. // Arheoloģija un etnogrāfija XXI. – Rīga, 2003.
 • Apals J. Arheoloģiskie eksperimenti un rekonstrukcijas. // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. – Rīga, 1995. – Nr.2
 • Apals Jānis. Arheoloģiskie pieminekļi Gaujas nacionālajā parkā. - Rīga: Zinātne, 1986.
 • Arheoloģija un etnogrāfija : apcerējumi par Austrumlatvijas iedzīvotāju materiālās kultūras un dzīves veida vēsturi. / atb. red. S.Cimermanis. - Rīga: Zinātne, 1973.
 • Arheoloģija un etnogrāfija : apcerējumi par Latvijas materiālās un garīgās kultūras pieminekļu tipoloģiju un hronoloģiju. / atb. red. Ē.Murgēvičs. - Rīga: Zinātne, 1974.
 • Arheoloģija un etnogrāfija : apcerējumi par Latvijas iedzīvotāju darba un sadzīves tradīciju vēsturi. / sast. A.Bīrons. - Rīga: Zinātne, 1970.
 • Arheoloģija un etnogrāfija : apcerējumi par viduslaiku pilīm un pilsētām Latvijas teritorijā. / atb. red. Ē. Mugurēvičs. - Rīga: Zinātne, 1983.
 • Arheoloģija un etnogrāfija. / atb. red. A.Caune. - Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 1996.
 • Arheoloģija un etnogrāfija : Latvijas Lauku apmetņu un to celtniecības vēstures problēmas 17.-20. gs. / atb. red. S.Cimermanis. - Rīga: Zinātne, 1979.
 • Arheologu pētījumi Latvijā 2008/2009. - Latvijas Arheologu biedrība: Rīga, 2011.
 • Arheologs Dr. phil. Dr. hist. profesors Francis Aleksandrs Balodis (1882–1947): Biobibliogrāfija. – Latvijas vēstures institūta apgāds: Rīga, 2007. – 123 lpp.
 • Arheologu pētījumi Latvijā 2004. un 2005. gadā / Sast. I. Ose. – Latvijas vēstures institūta apgāds: Rīga, 2006. – 135 lpp.
 • Arheoloģija un etnogrāfija. 18. laid. / Atb. red. A. Caune. – Latvijas vēstures institūta apgāds: Rīga, 1996. – 239 lpp.
 • Arheoloģija un etnogrāfija. 19. laid. / Atb. red. Ē. Mugurēvičs. – Latvijas vēstures institūta apgāds: Rīga, 1997. – 176 lpp.
 • Arheoloģija un etnogrāfija. 20. laid.: Pētījumi par Kurzemi un Zemgali / Atb. red. Ē. Mugurēvičs. – Latvijas vēstures institūta apgāds: Rīga, 2000. – 235 lpp.
 • Arheoloģija un etnogrāfija. 21. laid.: Pētījumi par akmens laikmetu un agro metālu periodu / Atb. red. A. Vasks. – Latvijas vēstures institūta apgāds: Rīga, 2003. – 154 lpp.
 • Arheoloģija un etnogrāfija. 22. laid.: Veltījums arheoloģes Elvīras Šnores 100 gadu jubilejas atcerei / Sast. Ieva OSE. – Latvijas vēstures institūta apgāds: Rīga, 2005. – 279 lpp.
 • Arheoloģija un etnogrāfija. 23. laid.: Veltījums seno apģērbu pētniecei arheoloģei Dr. habil. hist. Annai Zariņai 85 gadu jubilejā / Sast. Ieva Ose. – Latvijas vēstures institūta apgāds: Rīga, 2006. – 367 lpp.
 • Vasks Andrejs. Latvijas arheologu veikums 1992. un 1993. gadā. // Latvijas vēstures institūta žurnāls. 1994. Nr.3., 188.-191. lpp.
 • Loze Ilze. Eiropas arheologu asociācijas dibināšana. // Latvijas vēstures institūta žurnāls. 1994. Nr.3., 191.-192. lpp.
 • Apals Jānis. Arheoloģiskie eksperimenti un rekonstrukcijas. // Latvijas vēstures institūta žurnāls. 1995. Nr.1., 33.-43. lpp.
 • Antonija Vilcāne. LU Latvijas vēstures institūta Arheoloģijas nodaļa laikā no 1995. līdz 2011. gadam: reorganizācija, paaudžu maiņa, pētījumi. // Latvijas vēstures institūta žurnāls. 2011. Nr.2., 65.–87. lpp.
 • Mugurēvičs Ēvalds. Latvijas vēstures institūta arheologu darbs piecdesmit gados. // Latvijas vēstures institūta žurnāls, 1995., Nr4., - 48.-91. lpp.

 • Bulletin of Experimental Archaeology No.8. – Southampton: Department of Adult Education, University of Southampton, 1987
 • Mathieu J. R. (ed.) Experimental Archeology, replicating past objects, behaviours and processes, BAR International Series 1035, 2002
 • Reynolds P. The Nature of Experiments in Archaeology // Hardings A.F. (ed.) Experiment and Design in Archaeology. – Oxford: Oxbow Books, 1999
 • Inside Latvian Archaeology / ed. O. W. Jensen, H. Karlsson, A. Vijups. – Göteborg, 1999. (Gotarc Series A, Vol. 2)

 • Авдусин Д. А. Археология СССР. — Москва, 1967
 • Авдусин Д. А. Археологические разведки и раскопки. — Москва, 1959
 • Монгайт А. Л. В поисках исчезнувших цивилизаций. — Москва, 1966
 • Блаватский В. Д. Античная полевая археология. — Москва, 1967
 • Малинова Р. Малина Я. Прыжок в прошлое. – Москва, 1988.
 • Мартынов А.И., Шер Я.А. Методы археологического исследования. – Из-во «Высшая школа»: Москва, 2002

Resursi internetā par šo tēmu