Ass

No ''Vēsture''
Versija 2021. gada 27. oktobris, plkst. 07.00, kādu to atstāja Buks Artis (Diskusija | devums)
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Ass (kr. сажень, сяжень, саженка, прямая сажень; no сягать - "sasniegt") - garuma mērvienība. 1 ass = 1/500 versts = 3 aršinas = 12 pēdas = 48 veršoki = 213,4 cm

Pilnvēzuma ass ir atstatums starp uz sāniem izplestu roku vidējo pirkstu galiem (175-185 cm); mazā ass ir atstatums no vienas uz sānu izstieptas rokas vidējā pirksta gala līdz otras, pretēji izstieptas rokas elkonim (~150 cm); pusass ir atstatums no isplestu roku vidējā pirksta gala līdz krūšu bedrītei (ar pusasi mērīja virves, siena gubas, malku).

Mūsdienu Latvijas teritorijā amatnieki un celtnieki lietoja t.s. Rīgas asi jeb rātsasi (1 Rīgas ass = 3 olektis = 6 pēdas = 161,25 cm). Zemes mērniecībā lietoja mērnieku asi (188,125 cm). Sākot ar 16. gs. Vidzemē sāka lietot Reinzemes asi (6 pēdas = 188,31 cm). 1845. gadā mūsdienu Latvijas teritorijā ieviesa Krievijas impērijas mēru sistēmu - Krievijas asi. Tā bija pielīdzināta angļu pēdai: 7 pēdas = 1 ass (213,36 cm). Līdz 1918. gada 14. septembrim, kad šo mērvienību pārstāja lietot jaunajos mērījumos (1924. gadā to pārstāja lietot vispār). Kā mērvienība lietota līdz 1924. gadam, līdz tika ieviesta metrisko mēru un svaru sistēma.

1 kvadrātass = 4,552 m²

Atkarībā no avota un konteksta:

 • valsts ass jeb trijaršinu ass (казённая (трёхаршинная) сажень), no 16. gs. līdz 1835. gadam ~ 217,6 cm, vēlāk - 213,36 cm (noapaļojot, literatūrā lieto 213,4 cm)
 • lielā ass (великая сажень) ~ 244 cm
 • slīpā ass (косая сажень), attālums starp kājas un virs galvas paceltas pretējās rokas pirkstu galiem ~ 248 cm
 • mazā ass (малая сажень), attālums no pleca līdz zemei ~ 142,4 cm
 • atvēziena ass (маховая сажень), attālums starp abu uz sāniem izplestu roku pirkstu galiem - 177,8 cm
 • pilsētas ass (городовая сажень) ~ 284,8 cm
 • grieķu ass (греческая сажень) ~ 230,4 cm (vēlāk 185,42 cm)
 • īpašuma ass ~ 159,76 cm
 • jūras ass (морская сажень), 6 angļu pēdas - 182,88 cm
 • tautas ass (народная сажень) ~ 176 cm
 • parastā ass (простая сажень) ~ 150,8 cm
 • cara ass (царская сажень) ~ 197,4 cm
 • baznīcas ass (церковная сажень) ~ 186,4 cm
 • četraršinu ass (четырёхаршинная сажень) - 284,48 cm

Skat. arī malkas ass, romiešu ass

Literatūra par šo tēmu

 • Пилецкий А. Мерило древнерусского зодчего. // Наука и жизнь. 1980. № 11. - c. 140.
 • Пилецкий А. Системы величин, мер и пропорций в древнерусской архитектуре. // Архитектура СССР. 1980. № 10. - c. 53.

Resursi internetā par šo tēmu