Eigēnika

No ''Vēsture''
Versija 2017. gada 5. janvāris, plkst. 08.34, kādu to atstāja Buks Artis (Diskusija | devums)
(izmaiņas) ← Senāka versija | skatīt pašreizējo versiju (izmaiņas) | Jaunāka versija → (izmaiņas)
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Eigēnika jeb eigenētika (gr. ευγενες no eu - "labs" + genos - "dzimta") - mācība par iedzimtības likumu izmantošanu cilvēka bioloģisko īpašību uzlabošanā, par pamatu ņemot tos pašus principus, kā lopkopībā tiek veidota mājdzīvnieku sugu mākslīgā selekcija, un sugas kvalitatīvo īpašību uzlabošana.

Terminu "eigēnika" ieviesis dabas pētnieks Frānsiss Galtons (Francis Galton) 1883. gadā. XX gs. sākumā teoriju tālāk attīstīja gadsimta sākumā, kad Korrenss (Correns), de Frīss (de Vries) un Čermaks (Tschermak) u.c. Eigēnikas zinātniskie pamati daļēji balstījās uz biologu, filozofu un sociologu atzinumiem, daļēji uz pieņēmumiem (tāpēc eigēnikas pretinieki to dēvēja par "pseidozinātni"). Attiecinot uz sabiedrību, eigēnikas piekritēji uzskata, ka cilvēku sociālā nevienlīdzība izriet no to psihes, prāta spēju un fizioloģiskās nevienlīdzības, bet cilvēces progress apstājies līdz ar dabiskās izlases procesa apstāšanos. K.Darlingtons savā darbā "Dzīves fakti" (1953.) postulēja, ka sabiedrības dalījumu sociālajā hierarhijā nosaka nevis katra sociālā slāņa pārstāvju ekonomiskās un politiskās iespējas realizēt savu gribu, bet gan šo slāņu piederīgo ģenētiskās atšķirības, t.i. jo "ģenētiski nepilnvērtīgāks" ir indivīds, jo zemākā sociālajā slāni atrodas. Attiecīgi, piederība sociālajam slānim liecina par "pilnvērtības" pakāpi. Eigēnika visbiežāk nozīmēja domāšanu rasu un nāciju kategorijās, klasificējot "augstvērtīgās" un "mazvērtīgākās". Mācības piekritēju sapnis bija uzlabot ne tikai atsevišķas nācijas, bet arī visas cilvēces bioloģiskās iedzimtības sastāvu, iznīdējot raksturīgās slimības. Cilvēkam bija jākļūst rezistentam pret šīm slimībām, veselīgākam un inteliģentākam. Uzlabot cilvēku sugu, pēc eigeniķu domām, var selekcijas ceļā, kā to darīja lauksaimniecībā: ierobežojot laulību brīvību, vai pat aizliegumu psihiski un fiziski nepilnvērīgiem (invalīdiem), to piespiedu sterilizāciju u.tml.

 • Padomju Savienībā eigēnika (kā viss jaunais) bija populāra valsts veidošanās sākumposmā, taču 1937. gadā varas iestādes pavēlēja apturēt pētījumus un pašu tēmu pasludināja par "buržuāzisku".
 • Zviedrijā pēc amerikāņu parauga 1935. gadā tika pieņemts Eigēnikas likums (1935-1976) un līdz 70. gadiem tur sterilizēja vairāk nekā 60 000 cilvēku.
 • Dānija likumu ar eigēnikas saturu ieviesa jau 1929. gadā, Somija 1933. un Norvēģija - 1934. gadā.
 • Latvijā 1933. gadā tika pieņemts jauns aborta likums, kurā bija iekļauti arī eigēnikas elementi. Praktiski eigēnika sākās 1937. gadā ar tautas labklājības ministra Jāņa Volonta paziņojumu par Eigēnikas komisijas izveidošanu. Piespiedu sterilizācija tika pieļauta tikai 1938. gadā t.s. Ulmaņa režīma laikā. Eigēnikas pētījumus kopš 1938. gada veica valsts finansētais Tautas dzīvā spēka pētīšanas institūts. 1938. gadā pie šī institūta tika izveidots Eigēnikas pētījumu centrs (direktors prof. Jēkabs Prīmanis). Institūtā pētīja antropoloģijas, eigēnikas un iedzīvotāju blīvuma jautājumus. Laikā no 1938. līdz 1940. gadam vien Tautas labklājības ministrijai pakļautā Eigēnikas komiteja piespiedu kārtā veica 648 abortus un 59 sterilizācijas[1]. Upuri bija gandrīz tikai jaunas sievietes, kuru etniskā izcelsme procentuāli atbilda Latvijas valsts iedzīvotāju etniskajam sastāvam. 1940. gadā LPSR aizliedza projektu. Nacistiskās Vācijas okupācijas laikā latviešu veselības varas iestādes to atkal atsāka. No 1938. līdz 1945. gadam pavisam tika veikti vairāki tūkstoši abortu un simt līdz divsimt sterilizāciju, nogalināja aptuveni 2500 psihiatrisko klīniku pacientu. Latvijas eigēniķu mērķis bija "uzlabot" latviešu tautas "dzīves spēku" un ar visu "mazvērtīgo" izslēgšanu panākt bioloģiski "augstvērtīgas" latviešu tautas izveidošanu.
 • Britu mandātteritorijās Palestīnā, bet kopš 1948. gada jaunizveidotās Izraēlas valsts teritorijā tika īstenoti dzīvē eigēnikas un selektīvās imigrācijas principi.[2]
 • Līderi pasaulē eigēnikas pētījumu un prakses jomā līdz Pirmā pasaules kara beigām bija ASV. Tas skāra pirmām kārtām ieceļotājus no Austrumeiropas, trūcīgas eiropiešu ģimenes, afrikāņus un amerikāņu pirmiedzīvotājus. Indiāna bija pirmais ASV štats, kurā 1907. gadā ieviesa piespiedu sterilizāciju. Citi štati sekoja šim piemēram. Pavisam ASV līdz XX gs. 70. gadiem kopā tika sterilizēti 60 000 cilvēku.[3]

Daudzviet Rietumeiropā, Dienvidamerikā un Ziemeļamerikā eigēnika tika praktizēta līdz XX gadsimta 70.gadiem.

Atsauces un paskaidrojumi

 1. Bjerns M. Felders
 2. Yotam Feldman. Eugenics in Israel: Did Jews try to improve the human race too? // Haaretz
 3. Šādu skaitli grāmatā "Karš pret vājajiem" (War against the weak) dod amerikāņu žurnālists Edvins Bleks.

Literatūra par šo tēmu

 • Filozofijas vārdnīca. / red. Rozentāls M., Judins P. – Latvijas valsts izdevniecība: Rīga, 1964., 98. lpp.
 • Reinhards G. Eugenika. - Valters un Rapa: Rīga, 1940.
 • Brāzma G. Liberālā eigēnika: iespējas un ētiskās problēmas. // Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. 2006. g. 60. sējums, 1.-2. numurs. 110.-121. lpp.
 • Vita Zelče. Vara, zinātne, veselība un cilvēki: Eigenētika Latvijā 20. gs 30. gados. // Latvijas arhīvi. 2006. Nr.3. 94.-138. lpp. ISSN 1407-2270
 • Ieva Lībiete. Psihiatrijas attīstība Latvijā no 1918. līdz 1940. gadam. Doktora disertācija RSU. - Rīga, 2014.

 • Baltic Eugenics : Bio-Politics, Race and Nation in Interwar Estonia, Latvia and Lithuania 1918-1940. / Edited by Björn M. Felder and Paul J. Weindling - Brill, 2013 - 335 pp. - ISBN 9789042037229
 • Daniel Kevles. In the name of eugenics: Genetics and the uses of human heredity. - Knopf: New York, 1985
 • Elazar Barkan. The retreat of scientific racism: changing concepts of race in Britain and the United States between the world wars. - Cambridge University Press: New York, 1992
 • Stephen Jay Gould. The mismeasure of man - Norton: New York, 1981
 • The Wellborn Science: Eugenics in Germany, France, Brazil, and Russia. / M.B. Adams Ed. - Oxford University Press: New York, 1990
 • Edwin R. Black. War Against the Weak: Eugenics and America's Campaign to Create a Master Race. - Four Walls Eight Windows: New York, 2003, ISBN 1568583214
 • B. Garver. Eugenics: Past, Present, and the Future. // American Journal of Human Genetics. 49 (1991), P. 1109-1118
 • Thomas Huonker. Diagnose 'moralisch defekt'. Kastration, Sterilisation und Rassenhygiene im Dienst der Schweizer Sozialpolitik und Psychiatrie 1890-1970. - Verlag Orell Füssli: Zürich, 2003, 286 Seiten, ISBN 3-280-06003-6
 • Marks J. Historiography of Eugenics. // American Journal of Human Genetics, 52 (1992), P. 650-651
 • Paul D.B. The Politics of Heredity: Essays on Eugenics, Biomedicine, and the Nature-Nurture Debate. - Suny Press: New York, 1998
 • Richard Weikart. From Darwin to Hitler: evolutionary ethics, eugenics, and racism in Germany. XI - Palgrave Macmillan: Basingstoke [u.a.], 2004, 312 P. ISBN 1-4039-6502-1

 • Jan Nikolas Dicke. Eugenik und Rassenhygiene in Münster zwischen 1918 und 1939. - Weißensee-Verlag: Berlin, 2004, ISBN 978-3899980356
 • Obermann-Jeschke D. Eugenik im Wandel. Kontinuitäten, Brüche und Transformationen. Eine diskursgeschichtliche Analyse. - Münster, 2008, ISBN 978-3-89771-748-0
 • Jürgen Peter. Der Einbruch der Rassenhygiene in die Medizin. Auswirkung rassenhygienischen Denkens auf Denkkollektive und medizinische Fachgebiete von 1918 bis 1934. - Frankfurt am Main, 2004, 240 S. ISBN 3935964331
 • Michael Schwartz: Sozialistische Eugenik. Eugenische Sozialtechnologien in Debatten und Politik der deutschen Sozialdemokratie 1890-1933. Forschungsinstitut der Friedrich-Ebert-Stiftung, Reihe Politik und Gesellschaftsgeschichte. Band 42 - J.H.W. Dietz Nachfolger: Bonn, 1995, 367 S. ISBN 3-8012-4066-5
 • Eugenik und die Zukunft. / Stefan Lorenz Sorgner, H. James Birx, Nikolaus Knoepffler (Hg.) - Alber: Freiburg im Breisgau, 2006, ISBN 3-495-48144-3
 • Weingart P., Kroll J., Bayertz K. Rasse, Blut und Gene. Geschichte der Eugenik und Rassenhygiene in Deutschland. - Frankfurt am Main, 2001, 746 S. ISBN 3-518-28622-6

 • Канаев И.И. Фрэнсис Гальтон. - Ленинград, 1972
 • Штехер Г.Г. Вырождение и евгеника. - Москва/Ленинград, 1927
 • Дионео. Из Англии. Звериная психология. // Русское богатство. 1912. № 10. С. 296-323.
 • Программа практической евгенической политики. // Русский евгенический журнал. 1927. Т. 5. Вып. 2. С. 37-40.
 • Современное состояние вопроса о стерилизации в Швеции (официальный отчет Государственного исследовательского института в Упсале). // Русский евгенический журнал. 1925. Т. 3. Вып. 1. С. 78-81.
 • Люблинский П.П. Евгенические тенденции и новейшее законодательство о детях. // Русский евгенический журнал. 1925. Т. 3. Вып. 1.
 • Филипченко Ю.А. Пути улучшения человеческого рода. Евгеника. - Ленинград, 1924
 • Дискуссия по поводу доклада М.М. Волоцкого "О половой стерилизации наследственно дефективных". // Русский евгенический журнал. 1922. Т. 1. Вып. 2.
 • Гальтон Ф. Наследственность таланта, ее законы и последствия. - Москва, 1996
 • Хабермас Ю. Будущее человеческой природы: На пути к либеральной евгенике? - Весь мир: Москва, 2002

Resursi internetā par šo tēmu