Eshatoloģija

No ''Vēsture''
Versija 2009. gada 4. jūnijs, plkst. 18.46, kādu to atstāja Hansons Arturs (Diskusija | devums)
(izmaiņas) ← Senāka versija | skatīt pašreizējo versiju (izmaiņas) | Jaunāka versija → (izmaiņas)
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt
Albrehts Dīrers (Albrecht Dürer). Apokalipses jātnieki. (1497./98.)

Eshatoloģija (gr. ἔσχατος, eschatos - "galējs, pēdējais"; λόγος, logos - "vārds, mācība"; angl. eschatology, vācu Eschatologie, kr. эсхатология) - priekšstats par "pašu beidzamo" - atsevišķa cilvēka un pasaules galējo likteni. Pamatā ir senie priekšstati par globālo ļaunā un labā cīņu, grēciniekiem gaidāmo sodu un pasaules galu. Vēsturiski popularitāti piedzīvo sociālu un politisku krīžu laikā. Visattīstītākā formā eshatoloģijas idejas sastopamas maiju un ģermāņu mitoloģijā, kriestietībā (Apokalipse) un jūdaismā. Bībeles eshatoloģija ir teoloģijas zinātnes apakšnozare, kas pēta ar pasaules galu saistītos jautājumus un prognozē, kas notiks laikā, kad pienāks visu lietu gals. Pamattēmas:

 • cilvēces glābšanas cerību Jēzū Kristū, kas ir sagatavota ar lielo upuri pie Golgatas krusta;
 • laika zīmes, kuras liecina par Kristus Otrās atnākšanas tuvumu;
 • Kristus Otrā atnākšana;
 • mirušo augšāmcelšanās;
 • Pastarā tiesa;
 • Tūkstošgadu valstības apraksti.

Literatūra par šo tēmu

 • Trūps H. Katoļu Baznīcas vēsture. - Avots: Rīga, 1992., 332. lpp.
 • Filozofijas vārdnīca. / red. Rozentāls M., Judins P. - Latvijas valsts izdevniecība: Rīga, 1964., 112. lpp.
 • Birziņš J. Kristiešu eshatoloģija: kristieši un ateisti par cilvēka miršanu, pasaules galu, mirušo augšāmcelšanos u.c. - Liesma: Rīga, 1969., 125 lpp.

 • Gowan D.E. Eschatology in the Old Testament. - Philadelphia, 1986
 • Eschatology in the Bible and in Jewish and Christian Tradition. / Reventlow H. Graf Ed. - Sheffield, 1997
 • Harold L. Patterson. Thy Kingdom Come: The Eschatology of the Kingdom. Xulon Press, 2009, 484 P. ISBN 978-1-60791-229-3

 • Preuß H.D. Eschatologie im Alten Testament. - Darmstadt, 1978
 • Lothar Gassmann. Was kommen wird. Eschatologie im 3. Jahrtausend. - Wuppertal, 2002, ISBN 3-87857-313-8
 • Dieter Hattrup. Eschatologie. - Paderborn, 1992
 • Jürgen Moltmann. Das Kommen Gottes. Christliche Eschatologie. - Darmstadt, 2002, ISBN 3-579-02006-4
 • Jürgen Moltmann. Theologie der Hoffnung. Untersuchungen zur Begründung und zu den Konsequenzen einer christlichen Eschatologie. - Gütersloh, 2005, ISBN 3-579-05224-1
 • Markus Mühling. Grundinformation Eschatologie. Systematische Theologie aus der Perspektive der Hoffnung. - Stuttgart, 2007, ISBN 3-8252-2918-1
 • Joseph Ratzinger. Eschatologie - Tod und ewiges Leben. - Pustet Verlag: Regensburg, 2007, ISBN 3-7917-2070-8
 • Walter Simonis. Auferstehung und ewiges Leben? Die wirkliche Entstehung des Osterglaubens. - Düsseldorf, 2002, ISBN 3-491-70345-X
 • Jacob Taubes. Abendländische Eschatologie. - München, 1991, ISBN 3-88221-256-X

Resursi internetā par šo tēmu