Atšķirības starp "Krievijas Pagaidu valdība" versijām

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt
m (Resursi internetā par šo tēmu)
m (Resursi internetā par šo tēmu)
14. rindiņa: 14. rindiņa:
 
== Resursi internetā par šo tēmu ==
 
== Resursi internetā par šo tēmu ==
  
* [http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/03_17.htm Об отречении Государя Императора Николая II от престола Российского и о сложении с себя верховной власти]
+
* [http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/03_17.htm Об отречении Государя Императора Николая II от престола Российского и о сложении с себя верховной власти. Декларация Временного правительства о его составе и задачах.]
 
* [http://www.kerensky.org.uk/news/government.htm Российское Временное Правительство (Russian Provisional Government) - Музей А.Ф. Керенского]
 
* [http://www.kerensky.org.uk/news/government.htm Российское Временное Правительство (Russian Provisional Government) - Музей А.Ф. Керенского]
 
* [http://www.pobeda.ru/content/view/2002 Временное правительство - Синодальный Отдел Московского Патриархата]
 
* [http://www.pobeda.ru/content/view/2002 Временное правительство - Синодальный Отдел Московского Патриархата]

Versija, kas saglabāta 2009. gada 15. februāris, plkst. 08.37

Krievijas Pagaidu valdība (kr. Российское Временное правительство) - valdība Krievijā pēc imperatora atkāpšanās no varas laikā no 2.03.(15.03.)1917. līdz 25.10.(7.11.)1917. Izveidota, vienojoties par tās sastāvu Krievijas Valsts domes Pagaidu komitejas un Petrogradas padomes pārstāvjiem. Pagaidu valdības darbības laikā tās sastāvs mainījās 4 reizes. 1.09.(14.09.).1917. proklamēja Krievijas republiku. Likvidēja impērijas laika valsts represīvo aparātu, katorgu un izsūtījuma vietas, izsludināja politisko amnestiju, pieņēma likumu par sapulču un savienību brīvību u.tt. Konfiscēja imperatora ģimenei piederējušos zemes īpašumus, pieņēma likumus par strādnieku komitejām rūpnīcās u.c. likumu aktus. Tika gāzta lielinieku 25.26.10.(7.-8.11.)1917. īstenotā Oktobra apvērsuma laikā.

Literatūra

  • Valsts un tiesību vēsture jēdzienos un terminos. / Sast. P.Valters. - Divergens, Rīga, 2001., 90. lpp.

  • Российское законодательство X-XX веков. Т. 9. - Юридическая литература, Москва, 1994
  • Водовозов В.В. Учредительное собрание. - Петроград, 1917
  • Журналы заседаний Временного правительства, март-октябрь 1917 г.: В 4 т. / Т. 1: Март-апр. 1917 г. / Отв. ред. и авт. предисл. Б.Ф. Додонов. - Росспэн, Москва, 2001. ISBN 5-8243-0203-0
  • Журналы заседаний Временного правительства: март-октябрь 1917 г.: В 4 т. / Т. 2: Май-июнь 1917 гг. / Ред. Б.Ф. Додонов - Росспэн, Москва, 2002. ISBN 5-8243-0227-8
  • Журналы заседаний Временного правительства, март-октябрь 1917 г.: в 4 т. / Т. 3: Июль-август 1917 года / сост. Е.Д. Гринько; отв. ред. тома Б. Ф. Додонов - Росспэн, Москва, 2004. ISBN 5-8243-0203-0 (в пер.). ISBN 5-8243-0516-1
  • Журналы заседаний Временного правительства. Март-октябрь 1917 г.: в 4 т. / Т. 4: Сентябрь-октябрь 1917 года / сост. Е.Д. Гринько; отв. ред. Б. Ф. Додонов - Росспэн, Москва, 2004. ISBN 5-8243-0554-4

Resursi internetā par šo tēmu