Latvijas Lauksaimniecības centrālbiedrība

No ''Vēsture''
Versija 2010. gada 14. marts, plkst. 08.18, kādu to atstāja Buks Artis (Diskusija | devums)
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Latvijas Lauksaimniecības centrālbiedrība - 1906. gadā ar nosaukumu Rīgas Lauksaimniecības centrālbiedrība (RLC) izveidota 24 lauksaimniecības biedrību apvienība starpkaru periodā, kuras mērķis bija veicināt lauksaimniecības attīstību, racionalizāciju un modernizāciju, kā arī noieta tirgu meklēšanu. RLC bija pirma biedrību apvieniba ne vien Baltijas guberņās, bet arī visā Krievijas impērijā. Savienība darbojās pēc kooperatīva principa. Par tās īsteniem biedriem varēja kļūt biedrības, par veicinātājiem – arī privātpersonas. Savienibu pārvaldīja centrālbiedrības pilnsapulce, kas iecēla valdi un apstiprināja īpašas instrukcijas. Īstajiem biedriem sapulcēs katram bija viena balss. Rīcības kapitāls veidojās no biedru pajām un kredītiem. Peļņas daļu uzkrāja rezerves fondā. RLC atvēra savu lopkopības sekciju, kas organizēja lopkopības pārraudzības biedrības un vaislas lopu stacijas. Piensaimnieku sekcija organizēja piena pārstrādi un piena produktu tirdzniecību. 1912. gada tika izveidota Sviesta eksporta nodaļa, kas Vidzemes un Kurzemes guberņu sviestu padarīja par iecienītu preci Rietumeiropā. RLC darbojās arī Zemkopības sekcija, kas organizēja agronomisko palīdzību, Tehnoloģiskais birojs, kas apgādāja un aprīkoja pārstrādes uzņēmumus ar iekārtām. Plaši organizeja kursus un priekšlasijumus. 1911. gadā nodibināja Priekuļu Lauksaimniecības skolu. Lai atbrīvotos no tirgotāju starpniecības, RLC nodibinaja savu konzumveikalu, kas velāk attīstījās par biedrību savienību "Konzums", kas apvienoja lauku kredītkooperatīvus un patērētāju biedrības (1912. gadā nodibināja savu savstarpējo kredītbiedrību). Savienības apgrozījums pieauga no 160 000 rubļiem 1907. gadā līdz 573 000 rubļiem 1911. gadā. 1914. gadā tajā jau bija iesaistījušās 106 biedrības.

I Pasaules kara laikā, sadarbojoties ar citām sabiedriskajām organizacijām, dibināja Baltijas bēgļu apgādāšanas komiteju un Latvijas bēgļu Centralkomiteju Pēterburgā. 1818. gada novembrī RLC pārstāvji piedalījās Latviešu Pagaidu Nacionālās padomes dibināšanā.

1920. gadā Rigas Lauksaimniecības centrālbiedrību pārdēvēja par Latvijas lauksaimniecības centrālbiedrību (LLC). 1921. gadā ar LLC atbalstu dibināja Piensaimnieku Centrālo savienību, 1924. gadā Kaucmindē atklaja mājturības semināru, 1927. gadā – Priekuļu Lopkopības skolu, 1928. gadā – Latvijas Lauksaimniecības ekonomikas institūtu ar cenu biroju un Lauksaimniecības Tautas augstskolu. Izdeva žurnālu “Latvijas lauksaimnieks”, sāka izdot “Lauksaimniecības tirgus ziņas” un izveidoja mazpulku organizaciju. LLC no valsts budžeta ik gadus sanema 120–150 000 latu dotāciju "agronomiskai palīdzībai" un 8–10 000 latu "kooperacijas veicinašanai". Bez LLC līdz 1933. gadam darbojās ari Kurzemes Lauksaimniecibas centralbiedrība, bet no 1928. lidz 1936. gadam – arī Zemgales Lauksaimniecibas centralbiedrība.

Resursi internetā par šo tēmu