Pagasta valde

No ''Vēsture''
Versija 2010. gada 24. oktobris, plkst. 17.29, kādu to atstāja Buks Artis (Diskusija | devums)
(izmaiņas) ← Senāka versija | skatīt pašreizējo versiju (izmaiņas) | Jaunāka versija → (izmaiņas)
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Pagasta valde (kr. волостное правление) - vēlētu pagasta amatpersonu sapulce, pašvaldības izpildinstitūcija Krievijas impērijā kopš 1861. gada. Baltijas guberņās ieviesta ar 1866. gada 19. februāra likumu. Sastāvēja no pagasta vecākā un 2-4 tā palīgiem (atkarībā no pagasta iedzīvotāju skaita), kā arī no ciemu stārastiem. Pārvēlēja katru gadu pagasta sapulcē (katram saimniekam bija 1 balss, bet bezzemniekiem 1 balss katriem 10 pilngadīgiem vīriešiem). Izskatīja jautājumus par pagasta naudas un mantas izmantošanu, pagasta saistību sadali, kā arī pildīja zināmas notariāta funkcijas: fiksēja līgumus zemnieku starpā (kas nepārsniedza 300 rubļu summu), reģistrēja zemnieku testamentus. Laikaposmā no 1905. līdz 1907. gdam Kurzemē un Vidzemē pagasta valdes neievēlēja (sakarā ar 1905. gada revolūcijas notikumiem, izsludināts karastāvoklis), bet laikā no 1917. līdz 1922. gadam to dēvēja par pagasta izpildkomiteju vai pagasta rīcības komiteju. Pagasta valde pildīja pagasta padomes rīkojumus un lēmumus. Pēc 1934. gada pagasta valdes kompetence tika paplašināta, liekot tai pildīt arī valdības iestāžu tiešus rīkojumus.

Literatūra par šo tēmu

  • Valsts un tiesību vēsture jēdzienos un terminos. / Sast. Valters P. - Divergens: Rīga, 2001., 140.-141. lpp.

  • Общее положение о крестьянах. // Свод Законов Российской Империи. (неофиц. изд.). - 1912, Т. IX, приложение. — c. 1-82.

Resursi internetā par šo tēmu