Patriarhāts

No ''Vēsture''
Versija 2022. gada 30. jūlijs, plkst. 14.55, kādu to atstāja Buks Artis (Diskusija | devums)
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Patriarhāts (no sengr. πατήρ, pāter - "tēvs" un ἀρχή, arché - "vara") - atkarībā no konteksta:

 • 1. Austrumu Baznīcā administratīvi teritoriāla vienība (angl. patriarchate, vāc. Patriarchat, kr. патриархат), kurā apvienotas kādā teritorijā esošās kristiešu draudzes patriarha virsvadībā.
 • 2. Sociālās organizācijas forma (angl. patriarchy, vāc. Patriarchat, Androkratie, kr. патриархат), hipotētiska sociālās organizācijas forma cilvēces aizvēsturē, kurā noteicošā loma sabiedrībā bijusi vīrietim, tas ir ģimenes galva un noteicējs, t.i. patriarhātu raksturo vīrieša dominējošā loma sabiedrībā.

19. gadsimta unilineārā evolucionisma teorijas uzskatīja, ka patriarhāts raksturīgs barbarisma pakāpei sabiedrības attīstībā. Tika uzskatīts arī, ka patirarhālā sistēma saistīta ar patrilineārās radniecības sistēmas izveidošanos. Antropoloģijas attīstība, kura balstījās konkrētu dzīvu sabiedrību izpētē, drīz vien apgāza gan unilineārās attīstības principu, gan pierādīja, ka patriarhātam nav nekāda sakara ar radniecības noteikšanu pa mātes (matrilineāri) vai tēva (patrilineāri) līniju. Ideoloģijas, kuras saistītas ar vertikālu sociālo stratifikāciju parādās tikai līdz ar zemkopības parādīšanos, t.i., aptuveni pirms 10 000 gadiem. Mednieku augu vācēju sabiedrības, kuras pastāvēja visā pasaulē līdz tam, saskaņā ar šiem uzskatiem, raksturojamas kā lielākoties egalitāras, kurās nepastāv vertikāls nošķīrums starp vīriešiem un sievietēm.

Literatūra par šo tēmu

 • Patriarhāts. // Valsts un tiesību vēsture jēdzienos un terminos. / sast. P.Valters - Divergens: Rīga, 2001., 321. lpp.

 • Sanday P.R. Female Power and Male Dominance. On the Origins of Sexual Inequality. - Cambridge, 1981
 • Davis Philip. Goddess Unmasked. - Spence Publishing: New York, 1998, ISBN 0-9653208-9-8
 • Stearns Peter N. Gender in World History. - Routledge: New York, 2000, ISBN 0-415-22310-5
 • Bourdieu Pierre. Masculine Domination. - Stanford University Press: Stanford, 2001

 • Pierre Bourdieu. Die männliche Herrschaft. - Suhrkamp: Frankfurt am Main, 2005
 • Ernest Bornemann. Das Patriarchat. - Fischer: Frankfurt am Main 1991. ISBN 3-596-23416-6
 • Gerda Lerner. Die Entstehung des Patriarchats. - München, 2002

 • Морган Л.Г., Древнее общество. - Ленинград, 1934

Resursi internetā par šo tēmu