Atšķirības starp "Pečeņegi" versijām

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt
m
m
1. rindiņa: 1. rindiņa:
'''Pečeņegi''' (''bečenek''; kr. ''печенеги'') - [[Nomadi|nomadu]] [[Cilts|cilšu]] grupa (spriežot pēc aprakstiem avotos, [[indoeiropieši]]), kas laikā no X līdz XI gs. bija izveidojusi savu cilšu savienību [[Polovcu stepe|Polovcu stepē]] ziemeļos no Melnās un Kaspijas jūras, no Donavas rietumos līdz Volgai austrumos. Lopkopji. Paši sevi dēvēja par "dzeltenajiem (''shari'') [[kipčaki]]em". Vēlīnā [[vadonības sabiedrība]]. Ieradās šajā teritorijā no austrumiem X gs. otrajā pusē, sagraujot un galīgi izpostot [[Hazāru kaganāts|Hazāru kaganātu]]. XI gs. tos un [[Guzi|guzus]] no viņu apdzīvotās teritorijas izspieda [[polovci]], piespiežot daļu migrēt uz dienvidrietumiem, uz [[Bizantijas impērija]]s pierobežu, bet daļa rada patvērumu senkrievu kņazistēs.
+
'''Pečeņegi''' (''bečenek''; kr. ''печенеги'') - [[Nomadi|nomadu]] [[Cilts|cilšu]] grupa (spriežot pēc aprakstiem avotos, jaukts etniskais sastāvs: gan [[indoeiropieši]], gan [[tjurki]]), kas laikā no 9. līdz 11. gs. bija izveidojusi savu ordu viena hana vadībā stepē starp Volgas upes lejteci un Arāla jūru. Lopkopji. Vēlīnā [[vadonības sabiedrība]].
 +
 
 +
Izmantojot [[Hazāru kaganāts|Hazāru kaganāta iekšējās jukas]], 9. gs. vidū ieņēma teritoriju līdz Donas upei, taču cieta sakāvi karā ar hazāru uzrīdītajiem [[oguzi]]em, kā rezultātā sašķēlās divās daļās: austrumu un rietumu. Austrumu pečeņegu zemes bija starp Donas un Volgas upju lejtecēm, kur tie atradās Hazāru kaganāta pakļautībā. Otra pečeņegu daļa tika atspiesta uz rietumiem, kur 9. gs. pašā nogalē to pēdas rodamas viscaur stepē ziemeļos no Melnās jūras un Dņepras upes lejteces baseinā.
 +
 
 +
11 gs. tos un [[Guzi|guzus]] no viņu apdzīvotās teritorijas izspieda [[polovci]], piespiežot daļu migrēt uz dienvidrietumiem, uz [[Bizantijas impērija]]s pierobežu, bet daļa rada patvērumu senkrievu kņazistēs.
  
 
==== Literatūra par šo tēmu ====
 
==== Literatūra par šo tēmu ====

Versija, kas saglabāta 2020. gada 24. jūnijs, plkst. 17.04

Pečeņegi (bečenek; kr. печенеги) - nomadu cilšu grupa (spriežot pēc aprakstiem avotos, jaukts etniskais sastāvs: gan indoeiropieši, gan tjurki), kas laikā no 9. līdz 11. gs. bija izveidojusi savu ordu viena hana vadībā stepē starp Volgas upes lejteci un Arāla jūru. Lopkopji. Vēlīnā vadonības sabiedrība.

Izmantojot Hazāru kaganāta iekšējās jukas, 9. gs. vidū ieņēma teritoriju līdz Donas upei, taču cieta sakāvi karā ar hazāru uzrīdītajiem oguziem, kā rezultātā sašķēlās divās daļās: austrumu un rietumu. Austrumu pečeņegu zemes bija starp Donas un Volgas upju lejtecēm, kur tie atradās Hazāru kaganāta pakļautībā. Otra pečeņegu daļa tika atspiesta uz rietumiem, kur 9. gs. pašā nogalē to pēdas rodamas viscaur stepē ziemeļos no Melnās jūras un Dņepras upes lejteces baseinā.

11 gs. tos un guzus no viņu apdzīvotās teritorijas izspieda polovci, piespiežot daļu migrēt uz dienvidrietumiem, uz Bizantijas impērijas pierobežu, bet daļa rada patvērumu senkrievu kņazistēs.

Literatūra par šo tēmu

 • Spinei V. The Great Migrations in the East and South East of Europe from the Ninth to the Thirteenth Century. I. Hungarians, Pechenegs and Uzes. - Amsterdam, 2005.
 • Spinei V. The Cuman bishopric – genesis and evolution // The Other Europe in the Middle Ages. Avars, Bulgars, Khazars, and Cumans. East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450–1450. Vol. 2. - Leiden/Boston, 2008
 • Vásáry I. Cumans and Tatars: Oriental Military in the Pre-Ottoman Balkans, 1185–1365. - Cambridge University Press: Cambridge, 2005

 • Марей A.B. Особенности социально-политической организации печенегов // Альтернативные пути к цивилизации: Кол. монография . Под ред. Н.Н. Крадина, А.В. Коротаева, Д.М. Бондаренко, В.А. Лынши. М.: Логос, 2000. С. 337-349.
 • Голубовский П.В. Печенеги, торки и половцы до нашествия татар. История южно-русских степей IX–XIII вв. - Киев, 1884. (Москва, 2010)
 • Кляшторный С.Г. Кимаки, кипчаки и половцы // История татар с древнейших времен. Том I. Народы степной Евразии в древности. - Казань, 2002
 • Плетнева С.А. Печенеги. Половцы // Исчезнувшие народы. - Москва, 1988.
 • Плетнева С.А. Кочевники южнорусских степей в эпоху средневековья. IV–XIII века. Учебное пособие. - Воронеж, 2003
 • Расовский Д.А. Печенеги, торки и берендеи на Руси и в Угрии // Seminarium Kondakovianum. VI. - Prague, 1933
 • Толочко П.П. Кочевые народы степей и Киевская Русь. - Киев, 1999
 • Добролюбский А.О. Кочевники Северо-Западного Причерноморья в эпоху средневековья. - Киев, 1986
 • Добролюбский А.О. Материалы к изучению этногенеза и истории ко-чевников Северо-Западного Причерноморья в Х–ХІV вв. // Российский этнограф. Этнологический альманах. № 17. – Гагаузы. Исследования и материалы. - Москва, 1993
 • Бибиков М.В. Источниковедческие проблемы изучения кочевников в Нижнем Подунавье в XII веке // Revue Romaine d’histoire. Tom 19. № 1. Bucurest, 1980
 • Князький И.О. Письменные источники о кочевниках в Днестровско-Карпатских землях XI–XII вв. // Проблемы источниковедения истории Молдавии периода феодализма и капитализма. - Кишинев, 1983
 • Князький И.О. Византия и кочевники южнорусских степей. - СПб., 2003
 • Шушарин В.П. Свидетельства письменных памятников королевства Венгрии об этническом составе населения Восточного Прикарпатья первой половины XIII века // История СССР. № 2. Москва, 1978
 • Гуркин С.В. Некоторые вопросы русско-византийских отношений середины XI - первой трети XII вв. // Историческая география Дона и Северного Кавказа. - Ростов-на-Дону, 1992
 • Гераськова Л.С., Писарлий И.А. Работы в Провальской степи // АО 1978 года. - Москва, 1979
 • Гераськова Л.С. Новые памятники средневековой скульптуры в Донбассе // АО 1979 года. - Москва, 1980
 • Гераськова Л.С. О материалах средневековой кочевнической скульптуры евразийских степей // Археологические исследования на Украине в 1978–1979 годах. Тезисы XVIII конференции ИА АН УССР. Днепропентровск, 1980
 • Гераськова Л.С. Классификация скульптуры средневековых кочевников евразийских степей // Новые методы археологических исследований. - Киев, 1982
 • Гераськова Л.С. Новое в изучении монументальной скульптуры кочевников средневековья // Stratum plus, № 5. Неславянское в славянском мире. Кишинев, 1999
 • Гераськова Л.С., Багно Г.Ф. К проблеме локализации центров изготовления скульптуры половцев на основе геологических данных // Актуальные проблемы археологических исследований в Украинской ССР. - Киев, 1981
 • Дружинина И.А., Чхаидзе В.Н., Нарожный Е.И. Средневековые кочевники в Восточном Приазовье. - Армавир/Москва, 2011. - 266 с.

Resursi internetā par šo tēmu