Atšķirības starp "Polovci" versijām

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt
m (Resursi internetā par šo tēmu)
m
 
1. rindiņa: 1. rindiņa:
 +
[[Attēls:Polovcs.jpg|right|thumb|300px|]]
 
'''Polovci''' (lat. ''Pallidi'', an. ''Polovtsi'', vc. ''Polowzer'', kr. ''половцы'') - Austrumu avotos kipčaki (an. ''Qipchaq, Kipchak'', vc. ''Kiptschak'', kr. ''кипчаки''), Rietumu avotos kumani (gr. ''kο[υ]μάνοι'', lat. ''comani'', an. ''Cumans'', vc. ''Kumanen'', kr. ''куманы, команы'') - tjurku valodu grupas [[Nomadi|nomadu]] ciltis, kimaku rietumu atzars, kas laikā no X līdz XIII gs. dominēja Eirāzijas stepē uz austrumiem no Dņepras līdz Irtišas upes baseinam.
 
'''Polovci''' (lat. ''Pallidi'', an. ''Polovtsi'', vc. ''Polowzer'', kr. ''половцы'') - Austrumu avotos kipčaki (an. ''Qipchaq, Kipchak'', vc. ''Kiptschak'', kr. ''кипчаки''), Rietumu avotos kumani (gr. ''kο[υ]μάνοι'', lat. ''comani'', an. ''Cumans'', vc. ''Kumanen'', kr. ''куманы, команы'') - tjurku valodu grupas [[Nomadi|nomadu]] ciltis, kimaku rietumu atzars, kas laikā no X līdz XIII gs. dominēja Eirāzijas stepē uz austrumiem no Dņepras līdz Irtišas upes baseinam.
  

Pašreizējā versija, 2021. gada 9. jūnijs, plkst. 07.33

Polovcs.jpg

Polovci (lat. Pallidi, an. Polovtsi, vc. Polowzer, kr. половцы) - Austrumu avotos kipčaki (an. Qipchaq, Kipchak, vc. Kiptschak, kr. кипчаки), Rietumu avotos kumani (gr. kο[υ]μάνοι, lat. comani, an. Cumans, vc. Kumanen, kr. куманы, команы) - tjurku valodu grupas nomadu ciltis, kimaku rietumu atzars, kas laikā no X līdz XIII gs. dominēja Eirāzijas stepē uz austrumiem no Dņepras līdz Irtišas upes baseinam.

Lopkopji. Sākoties vasarai, pārvietojās uz ziemeļu ganībām, bet ziemā visa apmetne devās uz dienvidu ganībām. Katras ordas klejošanas maršruts no putna lidojuma veidoja elipsi virzienā no dienvidiem uz ziemeļiem, ar četrām pamatapmetnēm (katram gadalaikam sava). Katras cilts vasaras un ziemas ganības bija precīzi noteiktas un visiem zināmas. Vēlīnā vadonības sabiedrība. Senču kults.

X gs. apdzīvoja mūsdienu Kazahstānas ziemeļrietumus, austrumos robežojoties ar kimakiem, dienvidos - ar oguziem, rietumos - ar Hazāru kaganātu. Piedzīvojot strauju demogrāfisko uzplaukumu, tie kļuva par dominējošo spēku šajā stepes daļā un XI gs. sākās kipčaku ekspansija stepē: rietumkipčaki (t.s. dzeltenie kipčaki jeb senkrievu avotu polovci) migrēja uz rietumiem, uz pečeņegu sagrautā Hazāru kaganāta zemēm, izspiežot no tām nesenos uzvarētājus pečeņegus. Dienvidos tie pārņēma savā kontrolē Horezmas valsts pierobežu un Sirdarjas upes lejteci, padzenot no turienes tjurkus oguzus. Rietumos ap 1055. gadu nonāca pie Austrumeiropas mežu joslas, t.i. pie krievu kņazistu zemju robežām, ziemeļos to kaimiņi bija Volgas bulgāri), dienvidos robežupe bija Talasa, bet austrumos - Irtiša. Eirāzijas stepi no Irtišas līdz Donavai šajā laikā dēvē par "kipčaku stepi" (jeb Polovcu stepi senkrievu avotos). Bija sadalījušies virknē patstāvīgu ordu, kuras gan konfliktēja savā starpā, gan apvienojās kopīgiem ārpolitiskiem mērķiem. Rietumpolovcu sirojumi skāra gan senkrievu kņazistes, gan Bizantiju (kas tos centās izmantot pečeņegu un slāvu apkarošanai). Paralēli aktīvi attīstījās tirdzniecība un saradošanās (daudzi polovcu hani laika gaitā cieši saradojās ar senkrievu kņazu dzimtām, ņēma dalību to savstarpējos konfliktos. Kā algotņi veidoja apkārtējo zemkopju valstu kavalēriju.

Lopkopji. Sākoties vasarai, pārvietojās uz ziemeļu ganībām, bet ziemā visa apmetne devās uz dienvidu ganībām. Katras ordas klejošanas maršruts no putna lidojuma veido elipsi virzienā no dienvidiem uz ziemeļiem, ar četrām pamatapmetnēm (katram gadalaikam sava). Katras cilts vasaras un ziemas ganības bija precīzi noteiktas un visiem zināmas. XII gs. ordu hanu apmetnes kļuva stacionāras, pārtopot par nocietinātām protopilsētām, bet migrāciju starp ziemas un vasaras ganībām turpinot tikai ganāmpulkiem un tos uzraugošajam personālam. Gadsimta otrajā pusē hanam Končakam izdevās kļūt par dominējošo vadoni polovcu vidū, pakļaujot savai autoritātei vairāk vai mazāk lielāko daļu ordu. Polovcu kaganāta veidošanās process pārtrūka XIII gs. 20. gados, polovciem nonākot konfliktā ar Mongoļu impēriju un ciešot militāru sagrāvi: 1223. gadā senkrievu un polovcu apvienotais karaspēks uzbruka mongoļiem pie Kalkas upes, taču cieta sakāvi. Mongoļi uzsāka plānveidīgu un mērķtiecīgu karadarbību, turpmākajās desmitgadēs virknē karagājienu sagrāva polovcu militāro potenciālu un piespieda daļu hana Kotjana vadībā migrēt uz rietumiem, bet atlikušos - pakļauties un asimilēties Zelta ordas sastāvā. Bēgļi apmetās Ungārijas stepē, kur hana Kotjana meita aprecējās ar karaļa dēlu, bet polovci iekļāvās karalistes iedzīvotāju vidū, kur pakāpeniski asimilējās.

Literatūra par šo tēmu

 • Spinei V. The Great Migrations in the East and South East of Europe from the Ninth to the Thirteenth Century. I. Hungarians, Pechenegs and Uzes. - Amsterdam, 2005.
 • Spinei V. The Cuman bishopric – genesis and evolution // The Other Europe in the Middle Ages. Avars, Bulgars, Khazars, and Cumans. East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450–1450. Vol. 2. - Leiden/Boston, 2008
 • Vásáry I. Cumans and Tatars: Oriental Military in the Pre-Ottoman Balkans, 1185–1365. - Cambridge University Press: Cambridge, 2005

 • Голубовский П.В. Печенеги, торки и половцы до нашествия татар. История южно-русских степей IX–XIII вв. - Киев, 1884. (Москва, 2010)
 • Кляшторный С.Г. Кимаки, кипчаки и половцы // История татар с древнейших времен. Том I. Народы степной Евразии в древности. - Казань, 2002
 • Плетнева С.А. Печенеги. Половцы // Исчезнувшие народы. - Москва, 1988.
 • Плетнева С.А. Половцы. - Наука: Москва, 1990 (2010) - 208 c. ISBN 5-02-009542-7
 • Плетнева С.А. Кочевники южнорусских степей в эпоху средневековья. IV–XIII века. Учебное пособие. - Воронеж, 2003
 • Расовский Д.А. Печенеги, торки и берендеи на Руси и в Угрии // Seminarium Kondakovianum. VI. - Prague, 1933
 • Толочко П.П. Кочевые народы степей и Киевская Русь. - Киев, 1999
 • Добролюбский А.О. Кочевники Северо-Западного Причерноморья в эпоху средневековья. - Киев, 1986
 • Добролюбский А.О. Материалы к изучению этногенеза и истории ко-чевников Северо-Западного Причерноморья в Х–ХІV вв. // Российский этнограф. Этнологический альманах. № 17. – Гагаузы. Исследования и материалы. - Москва, 1993
 • Бибиков М.В. Источниковедческие проблемы изучения кочевников в Нижнем Подунавье в XII веке // Revue Romaine d’histoire. Tom 19. № 1. Bucurest, 1980
 • Епимахова Т.В. Половцы в Подунавье // Уржумка № 1. Челябинск, 1995.
 • Князький И.О. Письменные источники о кочевниках в Днестровско-Карпатских землях XI–XII вв. // Проблемы источниковедения истории Молдавии периода феодализма и капитализма. - Кишинев, 1983
 • Князький И.О. Византия и кочевники южнорусских степей. - СПб., 2003
 • Шушарин В.П. Свидетельства письменных памятников королевства Венгрии об этническом составе населения Восточного Прикарпатья первой половины XIII века // История СССР. № 2. Москва, 1978
 • Гугуев Ю.К. Половецкое святилище необычной конструкции на Северском Донце // Донская археология, № 3–4 (12–13). Ростов-на-Дону, 2001
 • Гугуев Ю.К. Половецкое святилище из могильника Рябичев на левобережье Дона // Труды археологического научно-исследовательского бюро. Том IV. Ростов-на-Дону, 2009
 • Гугуев Ю.К., Мирошина Т.В. Половецкое святилище-яма с каменной статуей и человеческими жертвоприношениями у села Бешпагир в Ставропольском крае // Донская археология, № 3–4 (16–17). Ростов-на-Дону, 2002
 • Гугуев Ю.К. Половецкий поминальник с деревянной статуей на левобережье р. Маныч // Донская археология. 1998. - № 1
 • Гугуев Ю.К., Гуркин С.В. Половецкое святилище середины XI - начала XIII вв. на правобережье Дона (опыт исследования семантики культового комплекса) // Донские древности. - Азов, 1992. -Вып. 1
 • Гуркин С.В. Границы распространения половецких святилищ с деревянными изваяниями на Нижнем Дону // Итоги исследований Азово-Донецкой экспедиции в 1983 году (материалы к семинру). - Азов, 1983
 • Гуркин С.В. Половецкий поминальный комплекс из северо-восточного Приазовья // ИАИАНД в 1989 году. Вып. 9. - Азов, 1990
 • Гуркин С.В. Святилища половецкого времени на Нижнем Дону // Тезисы докладов сообщений 3-й Зональной северокавазской олимпиады по археологии и краеведению. - Грозный, 1991
 • Гукин В.Д. Половецкое изваяние из Старого Орхея // Археологические исследования в Старом Орхее. - Кишинев, 1991
 • Гуркин С.В. Половецкие святилища с деревянными изваяниями на Нижнем Дону // Советская археология. 1987. -№ 1.
 • Гуркин С.В. К вопросу о семантике половецких святилищ // Историко-археологические исследования в г. Азове и на Нижнем Дону в 1988 г.: Тезисы докладов к семинару. - Азов, 1989
 • Гуркин С.В. К вопросу об исторической географии Половецких земель // Дон и Северный Кавказ в древности и средние века. - Ростов-на-Дону, 1990
 • Гуркин С.В. Святилище половецкого времени с каменным изваянием на Нижнем Дону // Историко-археологические исследования в г. Азове и на Нижнем Дону в 1990 г. - Азов, 1991. - Вып. 10
 • Гуркин С.В. Некоторые вопросы русско-византийских отношений середины XI - первой трети XII вв. // Историческая география Дона и Северного Кавказа. - Ростов-на-Дону, 1992
 • Гуркин С.В. Еще раз о святилищах половецкого времени // Историко-археологические исследования в г. Азове и на Нижнем Дону. - Азов, 1993. - Вып. 11
 • Гуркин С.В. Святилища половецкого времени с деревянными изваяниями из раскопок Волго-Донской археологической экспедиции ЛОИА АН СССР // Донская археология. 1998. - № 1
 • Гуркин С.В. К вопросу о русско-половецких матримониальных связях // Донская археология. Ростов-на-Дону, 1999. - № 2, 3-4
 • Гуркин С.В. К вопросу о Внешней Кумании и «диких половцах» // Историко-археологические исследования в Азове и на Нижнем Дону в 2003 гг. Вып. 20. - Азов, 2004. С. 480-487
 • Гуркин С.В. К вопросу об исторической географии Половецких земель. // Дон и Северный Кавказ в древности и средние века. - Ростов-на-Дону, 1990
 • Гуркин С.В. Святилище половецкого времени с каменным изваянием на Нижнем Дону, [в:] Историко-археологические исследования в г. Азове и на Нижнем Дону в 1990 году, вып. 10 - Азов, 1991
 • Гуркин С.В. Святилища половецкого времени с деревянными изваяниями из раскопок Волго-Донской археологической экспедиции // ЛОИА АН СССР, ДА, № 1. 1998
 • Гуркин С.В. К вопросу о русско-половецких матримониальных связях. // ДА, № 2, 1999, c. 3–4.
 • Гераськова Л.С. Половецкая статуя из с. Чернухино // СА. № 3. Москва, 1974
 • Гераськова Л.С. К вопросу об истоках половецкой скульптуры // Новейшие открытия советских археологов. Часть III. - Киев, 1975
 • Гераськова Л.С., Писарлий И.А. Работы в Провальской степи // АО 1978 года. - Москва, 1979
 • Гераськова Л.С. Новые памятники средневековой скульптуры в Донбассе // АО 1979 года. - Москва, 1980
 • Гераськова Л.С. О материалах средневековой кочевнической скульптуры евразийских степей // Археологические исследования на Украине в 1978–1979 годах. Тезисы XVIII конференции ИА АН УССР. Днепропентровск, 1980
 • Гераськова Л.С. Классификация скульптуры средневековых кочевников евразийских степей // Новые методы археологических исследований. - Киев, 1982
 • Гераськова Л.С. Половцы и Дариганга // Актуальные проблемы охраны и исследований археологических памятников в Центральном Донбассе. - Перевальск, 1988
 • Гераськова Л.С. Новое в изучении монументальной скульптуры кочевников средневековья // Stratum plus, № 5. Неславянское в славянском мире. Кишинев, 1999
 • Гераськова Л.С., Багно Г.Ф. К проблеме локализации центров изготовления скульптуры половцев на основе геологических данных // Актуальные проблемы археологических исследований в Украинской ССР. - Киев, 1981
 • Дружинина И.А., Чхаидзе В.Н., Нарожный Е.И. Средневековые кочевники в Восточном Приазовье. - Армавир/Москва, 2011. - 266 с.
 • Баскаков Н.А. Родо-племенные названия кыпчаков в топонимии Южной Молдавии. // Топонимика Востока. Новые исследования. - Наука: Москва, 1964.

Resursi internetā par šo tēmu