Zemnieku virstiesa

No ''Vēsture''
Versija 2009. gada 30. jūnijs, plkst. 20.09, kādu to atstāja Buks Artis (Diskusija | devums) (Literatūra par šo tēmu)
(izmaiņas) ← Senāka versija | skatīt pašreizējo versiju (izmaiņas) | Jaunāka versija → (izmaiņas)
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Zemnieku virstiesa (kr. верхний крестьянский суд) - otrās instances tiesa Krievijas impērijas Baltijas guberņās laikā no 9.07.1889. līdz 1919. gadam. Sastāvēja no priekšsēdētāja (tiesneša), ko iecēla Krievijas impērijas tieslietu ministrs (kandidātam pēc izglītības vai amata cenza bija jāatbilst prasībām, kādas bija noteiktas miertiesnešiem) un vismaz 2 tās apgabalā esošo pagasttiesu priekšsēdētājiem, kurus pieaicināja pēc kārtas. Tiesas sēdēs bija jāpiedalās vismaz 3 tiesnešiem. Zemnieku virstiesas priekšsēdētājam bija brīvi jāpārvalda krievu valodu un to vietējo valodu, kurā runā apkaimes iedzīvotāju vairums. Priekšsēdētāja alga bija 1000 rubļu gadā. Pildot amata pienākumus, bija jānēsā amata zīmi. Pēc ranga sociālajā hierarhijā tiesas priekšsēdētājs bija pielīdzināts miertiesnešu sapulces sekretāram. Tiesas lietvedība bija vai nu krievu valodā, vai vietējā valodā (apvidos, kur vismaz puse iedzīvotāju saprot krievu valodu, lietvedībai bija jābūt krievu valodā). Tiesas spriedumiem un lēmumiem, t.i. nolēmumiem bija jābūt krievu valodā jebkurā gadījumā. Pārsūdzības iesniegumus miertiesnešu sapulcei (kr. съезд мировых судей) - kas uzraudzīja zemnieku virstiesu, - par tiesas spriedumiem, lēmumiem un rīkojumiem bija jāraksta krievu valodā. Miertiesnešu sapulce arī noteica zemnieku virstiesas apgabalu tajos apriņķos, kuros bija vairākas šādas tiesas. Tiesā nospriestās summas netika apliktas ar nodokļiem, lietu izskatīšana norisa mutiski un publiski. Apriņķa tiesas natrisināto lietu jautājumos zemnieku virstiesa bija apelācijas un pārsūdzības instance, bet pārējās lietās - kasācijas instance. Pirmajā gadījumā spriedumu varēja pārsūdzēt miertiesnešu sapulcē, otrajā gadījumā spriedums nebija pārsūdzams.

Literatūra par šo tēmu

  • Valsts un tiesību vēsture jēdzienos un terminos. / Sast. Valters P. - Divergens: Rīga, 2001., 105. lpp.

  • Невзоров А.С. Краткое изложение курса местного права Прибалтийских губерний: Общая часть, вещное право и обязательственное право. Ч. 1 - Тип. Эд. Бергмана: Юрьев, 1904, - 144 c.
  • Невзоров А.С. Краткое изложение курса местного права Прибалтийских губерний: Семейственное право и наследственное право. Ч. 2 - Тип. К. Маттисена: Юрьев, 1910. - 238 c.

Resursi internetā par šo tēmu