Sociālistiskā sacensība

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Sociālistiskā sacensība (kr. социалистическое соревнование, an. socialist competition, vāc. Sozialistischer Wettbewerb) - t.s. sociālistiskajās valstīs metode ražošanas tempu palielināšanā, darba kolektīvu (brigāde, rūpnīca, padomju saimniecība u.c.) vai atsevišķu rašošanā iesaistīto indivīdu savstarpēja sacensība par ražošanas plāna izpildi ātrākā laikā un lielākā apjomā; sacensība starp PSRS republikām, uzņēmumiem, cehiem, brigādēm un atsevišķiem strādājošajiem, lai veicinātu labākus darba rezultātus, uzlabotu darba kvalitāti. Atsevišķu indivīdu vai administratīvo grupu panākumi tika darīti zināmi visiem konkrētajā nozarē iesaistītajiem, lai veicinātu sacensības garu un citi vēlētos panākt tādus pašus vai pat vēl labākus rezultātus, uzlabojot ražošanas procesu, ieviešot tehniskus jauninājumus, iesaistoties stahanoviešu kustībā u.tml. Sociālistiskā sacensība aptvēra praktiski visas sabiedriskās dzīves nozares, apkalpojošajā sfērā - sacensība par pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu, pat zinātniski pētnieciskajos institūtos starp katedrām bija sociālistiskā sacensība – kam vairāk izgudrojumu un zinātnisko publikāciju, starp skolām - par lielāku teicamnieku skaitu skolēnu vidū, pat sacensība starp iestādēm un pašvaldībām par lielāko asins donoru skaitu. Darba vietās sociālistiskās sacensības uzvarētāji tiek dažādi popularizēti, piemēram, izmaksājot papildus prēmijas pie algas, to fotogrāfijas izvietojot uz "goda dēļa", izsniedzot atzinības rakstus un diplomus, apbalvojot ar nozīmi „19XX. gada sociālistiskās sacensības uzvarētājs”, popularizējot tos kā sabiedribas eliti un paraugu pārējiem. Sociālistiskās sacensības teorētiskie pamatprincipi izklāstīti Ļeņina darbos "Kā organizēt sacensību?", "Padomju varas kārtējie uzdevumi", "Lielā ierosme" u.c. PSRS to regulēja Komunistiskās partijas Centrālās Komitejas, savienoto republiku Ministru Padomju, Republikāniskās arodbiedrību padomes un ĻKJS Centrālās Komitejas lēmumi.

Latvijas teritorijā ieviesta pēc okupācijas 1940. gadā, atcelta ar Latvijas PSR Ministru Padomes lēmumu Nr.104 1990. gada 16. aprīlī.[1] LPSR 1944.-1966. gadu socialistiskās sacensības dokumenti pamatā apkopoti LVVA fondā Nr. 851 "Latvijas PSR Tautas saimniecības padome".[2]

Skat. arī: piecgadu plāns, sociālistiskās sacensības līgums (соцдоговор), sociālistiskās sacensības saistība (соцобязательство)

Atsauces un piezīmes

Literatūra par šo tēmu

  • Filozofijas vārdnīca. / red. Rozentāls M., Judins P. - Latvijas valsts izdevniecība, Rīga, 1964., 387. lpp.

Resursi internetā par šo tēmu