Svētā Valdošā sinode

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Svētā Valdošā sinode (kr. Святейший Правительствующий Синод) jeb vienkārši Svētā sinode (Священный синод) - viena no augstākajām valsts varas institūcijām Krievijas impērijā, dibināta 1721. gada 25 janvārī kā Garīgo lietu kolēģija, vēlāk pārdēvēta par Svēto Valdošo sinodi. Pārzināja Krievijas Pareizticīgo Baznīcas lietas: apstiprināja vai atlaida Baznīcas amatpersonas, skaidroja ticības dogmas, pārvaldīja Baznīcas īpašumus, kontrolēja Baznīcas cietumus, Baznīcas cenzūru u.tml. Svētās sinodes locekļus iecēla imperators, bet tās darbību uzraudzīja virsprokurors (обер-прокурорь).

1917. gadā Svēto sinodi pārveidoja par Maskavas un visas Krievzemes patriarha padomdevēju institūciju: Krievijas Pareizticīgās Baznīcas Svēto sinodi (kr. Священный синод Русской православной церкви).

Literatūra par šo tēmu

  • Valsts un tiesību vēsture jēdzienos un terminos. / Sast. P.Valters - Divergens, Rīga, 2001., 180. lpp.

  • Cracraft James. The Church Reform of Peter the Great. - Stanford UP: Stanford (CA), 1971
  • Most Holy Governing Synod // The Catholic Encyclopedia volume 7, entry by Adrian Fortescue, publisher: Robert Appleton Company, 1910

  • Кедров Н.И. Духовный регламент в связи с преобразовательною деятельностью Петра Великого. - Москва, 1886
  • Тихомиров П.В. Каноническое достоинство реформ Петра Великого по церковному управлению. // «Богословскій Вѣстникъ, издаваемый Императорскою Московскою Духовною Академіею». 1904, № 1 и 2.
  • Высшие и центральные государственные учреждения России. 1801-1917. - Наука: СПб., 1998, Т. 1, стр. 134-147.
  • Ольшевский Н. Святейший Правительствующий Синод при Петре Великом, его организация и деятельность - 1894, 123 c.

Resursi internetā par šo tēmu