Valsts drošības Tautas komisariāts

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

PSRS Valsts drošības Tautas komisariāts (VDTK) (Наркомат государственной безопасности СССР) - valsts politiskā policija PSRS, izveidota 1941. gada februārī VDGP vietā, izdalot to no IeTK kā atsevišķu komisariātu. Iestādes pamatuzdevumos ietilpa: pretizlūkošana, bandītisma un kontrabandas, pretpadomju elementu naidīgās darbības novēršana, atklāšana, valsts noslēpuma aizsardzība, dzelzceļu un ūdensceļu, kā arī pa to pārvietojamo kravu apsardze, valsts robežu apsardze, kontrabandas apkarošana. VDTK) institūcijām bija tiesības veikt izziņu, iepriekšējo izmeklēšanu un administratīvo ietekmēšanu lietās par politisajiem un pretvalstiskajiem noziegumiem. Tās sastāvā darbojās Sevišķā apspriede ar tiesas funkcijām, bet pārziņā bija GULAGS. Sarunvalodā šo valsts iestādi turpināja dēvēt par "čeku", bet tās darbiniekus - par "čekistiem". VDTK vadot cīņu ar nacionālajiem partizāniem, tās pakļautībā bija arī t.s. iznīcinātāju bataljoni. 07.1941.-04.1943. bija apvienots ar IeTK. 1946. gada martā VDTK pārdēvēja par Valsts drošības ministriju (VDM) (Министерство государственной безопасности СССР). 1953. gada martā tā tika apvienota ar Iekšlietu ministriju. Tika reorganizēta 1954. gada martā, pārdēvējot to par Valsts drošības komiteju.

Literatūra par šo tēmu

 • Valsts un tiesību vēsture jēdzienos un terminos. / Sast. P.Valters. - Divergens, Rīga, 2001., 136. lpp.
 • Jansons, R., Zālīte, I. LPSR valsts drošības dienesta izveidošana un tā galvenie represīvie uzdevumi 1944.–1956. gadā. // "Totalitārie režīmi un to represijas Latvijā 1940.–1956. gadā". LVK raksti, 3. sējums. Rīga, 2001., 373.–476. lpp.
 • Bergmanis, A. LPSR Valsts drošības dienesta attīstība un loma genocīda īstenošanā Latvijā (1944–1953). // "Totalitārie režīmi un to represijas Latvijā 1940.–1956. gadā". LVK raksti, 3. sējums. Rīga, 2001., 477.–538. lpp.
 • Jansons, R. Totalitārā režīma represīvo institūciju mijiedarbība un nozīme sabiedrības pārvaldē Latvijas PSR (1945–1959). // Totalitārie okupācijas režīmi Latvijā 1940.–1964. gadā. LVK raksti, 13. sējums. Rīga, 2004., 442.–488. lpp.
 • Bergmanis, A., Zālīte, I. Latvijas PSR Valsts drošības komitejas nozīmīgākie darbības virzieni (1960–1964). // Totalitārie okupācijas režīmi Latvijā 1940.–1964. gadā. LVK raksti, 13. sējums. Rīga, 2004., 537.–579. lpp.
 • Jansons, R. Latvijas PSR drošības iestāžu vēstures pētīšanas rezultāti un perspektīvas. // Totalitārie režīmi Baltijā: izpētes rezultāti un problēmas. LVK raksti, 15. sējums. Rīga, 2005., 211.–224. lpp.
 • Jansons, R. Čekistu militārās operācijas pret Latvijas nacionālajiem partizāniem (1944–1956). // Nacionālā pretošanās komunistiskajiem režīmiem Austrumeiropā pēc Otrā pasaules kara. LVK raksti, 17. sējums. Rīga, 2005., 96.–103. lpp.
 • Turčinskis, Z. Čekas aģentu kaujinieku loma Latvijas Nacionālo partizānu apvienības sagrāvē (1944–1953). // Nacionālā pretošanās komunistiskajiem režīmiem Austrumeiropā pēc Otrā pasaules kara. LVK raksti, 17. sējums. Rīga, 2005., 104.–115. lpp.
 • Bergmanis, A. Latvijas PSR slepenā dienesta cīņa ar Latvijas nacionālajiem partizāniem 1953. gadā. // Nacionālā pretošanās komunistiskajiem režīmiem Austrumeiropā pēc Otrā pasaules kara. LVK raksti, 17. sējums. Rīga, 2005., 116.–123. lpp.
 • Bambals, A. Lietiskie pierādījumi Latvijas PSR VDK krimināllietās – nacionālo partizānu vēstures avots (1944–1956). // Nacionālā pretošanās komunistiskajiem režīmiem Austrumeiropā pēc Otrā pasaules kara. LVK raksti, 17. sējums. Rīga, 2005., 154.–177. lpp.
 • PSRS IeTK (VDM) iekšējā karaspēka 4. un 5. divīzijas vienību dislokācija un darbība Baltijas valstīs 1945.–1951. gadā. // Nacionālā pretošanās komunistiskajiem režīmiem Austrumeiropā pēc Otrā pasaules kara. LVK raksti, 17. sējums. Rīga, 2005., 241.–285. lpp.
 • Jansons, R. Latvijas PSR Valsts drošības tautas komisariāts: 1944–1945. // Okupētā Latvija, 1940–1990. LVK raksti, 19. sējums. Rīga, 2007., 251.–276. lpp.
 • Bergmanis, A., Zālīte, I. Latvijas PSR Valsts drošības komiteja un sabiedrības ideoloģiskā kontrole (1965–1990). // Okupētā Latvija, 1940–1990. LVK raksti, 19. sējums. Rīga, 2007., 449.–502. lpp.
 • Kokurins, A. PSRS valsts drošības orgāni 1943–1954. // Latvijas Okupācijas muzeja Gadagrāmata 2005: Atbrīvotāji kā iekarotāji. Rīga, 2006., 90.–118. lpp.
 • No NKVD līdz KGB. Politiskās prāvas Latvijā 1940–1986: noziegumos pret padomju valsti apsūdzēto Latvijas iedzīvotāju rādītājs. / Red. Vīksne R. un Kangeris K. - Rīga, 1999.

 • Helmut Roewer. Skrupellos. Die Machenschaften der Geheimdienste in Russland und Deutschland 1914–1941. - Leipzig, 2004
 • Walter Zeutschel. Im Dienst der kommunistischen Terror-Organisation (Tscheka-Arbeit in Deutschland). - Berlin, 1931

 • Andrew, Christopher M. and Vasili Mitrokhin. The Sword and the Shield: The Mitrokhin Archive and the Secret History of the KGB. - Basic Books, New York, 1999, ISBN 0465003125.
 • Applebaum Anne. Gulag: A History. - Doubleday, 2003, ISBN 0767900561
 • Carr E.H. The Origin and Status of the Cheka. / Soviet Studies, vol. 10, 1958, no. 1, pp. 1–11.
 • Dziak John. Chekisty: A History of the KGB. - Lexington Books, Lexington, Mass, 1988

Resursi internetā par šo tēmu