Viskrievijas ārkārtas komisija

No ''Vēsture''
(Pāradresēts no Čeka)
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Viskrievijas ārkārtas komisija cīņai ar kontrrevolūciju, spekulāciju un sabotāžu pie KPFSR Tautas Komisāru Padomes (kr. Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем при Совете Народных Коммисаров РСФСР (ВЧК СНК РСФСР)), saīsināti Viskrievijas ārkārtas komisija jeb VĀK jeb čeka ("чека" no abreviatūras ВЧК) - KPFSR politiskā slepenpolicija iekšējai un ārējai izlūkošanai un politisko pretinieku apkarošanai laikā no 1917. līdz 1922. gadam. Izveidota 7.12.1917. ar Krievijas TKP lēmumu. Kopš 1918. gada februāra darbojās, pamatojoties uz TKP dekrētu "Sociālistiskā Tēvija briesmās!" - sākotnēji izveidota kā informācijas vākšanas un analīzes struktūra, čeka visai drīz uzņēmās arī operatīvā darba un izmeklēšanas funkcijas. Ar TKP 5.09.1918. lēmumu "Par sarkano teroru" VĀK tika piešķirtas ārkārtas pilnvaras izmeklēt un sodīt bez tiesas procedūras ievērošanas. Iestādi vadīja VĀK Prezidijs (Президиму ВЧК) ar VĀK Prezidija priekšsēdētāju (Председатель Президиума ВЧК) vadībā.

Struktūra bija sadalītas pamatnodaļās (to nosaukumi un skaits laika gaitā mainījās):

 • Kontrrevolūcijas apkarošanas nodaļa (отдел по борьбе с контрреволюцией),
 • Spekulācijas apkarošanas nodaļa (отдел по борьбе со спекуляцией),
 • Dienesta pārkāpumu apkarošanas nodaļa (отдел по борьбе с преступлениями по должности),
 • Cietumu nodaļa (тюремный отдел),
 • Starppilsētu nodaļa (иногородний отдел),
 • Organizēšanas nodaļa (организационный отдел),
 • Dzelzceļa nodaļa (железнодорожный отдел, no 27.07.1918. ),
 • Kara nodaļa (военный отдел, no 27.07.1918.),
 • Kontrabandas apkarošanas komisija (комиссия по борьбе с контрабандой, no 08.12.1921.).,
 • Īpašā nodaļa (особый отдел),

1918. gadā izveidoja VĀK pakļautu vietējo komisiju tīklu guberņās un apriņķos, kā arī speciālās robežapsardzes un transporta ārkārtas komisijas, bet armijas daļās un flotē īpašās nodaļas(1918. gada rudenī). Tika izveidotas arī sevišķās apspriedes. Pēc pilsoņu kara beigām 1920. gada martā VĀK pilnvaras tika ierobežotas ar iepriekšējo izmeklēšanu, bet 1922. gada 6. februārī VĀK tika likvidēta, daļu tās funkciju nododot tiesām, bet tās pilnvaras un struktūru pārņemot IeTK Valsts politiskajai pārvaldei.

Nosaukums citās valodās:

 • vāciski: Außerordentliche Allrussische Kommission zur Bekämpfung von Konterrevolution, Spekulation und Sabotage jeb Tscheka
 • angliski: The All-Russian Extraordinary Commission for Combating Counter-Revolution and Sabotage jeb Cheka
 • franciski: Commission extraordinaire panrusse pour la répression de la contre-révolution et du sabotage jeb Tchéka

Skat. arī: Ogrietis Eduards

Literatūra par šo tēmu

 • Valsts un tiesību vēsture jēdzienos un terminos. / Sast. P.Valters. - Divergens, Rīga, 2001., 135. lpp.
 • No NKVD līdz KGB. Politiskās prāvas Latvijā 1940–1986: Noziegumos pret padomju valsti apsūdzēto Latvijas iedzīvotāju rādītājs / Rudītes Vīksnes un Kārļa Kangera redakcijā. – LU Latvijas vēstures institūta apgāds: Rīga, 1999. – XVIII + 975 lpp.

 • Helmut Roewer. Skrupellos. Die Machenschaften der Geheimdienste in Russland und Deutschland 1914–1941. - Leipzig, 2004
 • Walter Zeutschel. Im Dienst der kommunistischen Terror-Organisation (Tscheka-Arbeit in Deutschland). - Berlin, 1931

 • Andrew, Christopher M. and Vasili Mitrokhin. The Sword and the Shield: The Mitrokhin Archive and the Secret History of the KGB. - Basic Books, New York, 1999, ISBN 0465003125.
 • Carr E.H. The Origin and Status of the Cheka. / Soviet Studies, vol. 10, 1958, no. 1, pp. 1–11.
 • Dziak John. Chekisty: A History of the KGB. - Lexington Books, Lexington, Mass, 1988
 • Leggett George. The Cheka: Lenin's Political Police. - Oxford University Press, New York, 1986, ISBN 0198228627
 • Melgounov Sergey P. The Red Terror in Russia. - J.M. Dent & Sons Ltd.: London/Toronto, 1925
 • Rummel Rudolph Joseph. Lethal Politics: Soviet Genocide and Mass Murder Since 1917. - Transaction Publishers, 1990, ISBN 1560008873

 • Из истории Всероссийской чрезвычайной комиссии (1917-1922 гг.). / Сборник документов. - Москва, 1958
 • Мельгунов С.П. Красный террор в России. 1918-1922. - Москва, 1990
 • Литвин А.Л. Красный и белый террор 1918-1922. - Эксмо, Москва, 2004

Resursi internetā par šo tēmu