Krievijas pilsoņu karš

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt
RussianCivilWar map.jpg

Pilsoņu karš Krievijā (kr. Гражданская война в России, an. Russian Civil War, vc. Russischer Bürgerkrieg) - pēc Oktobra apvērsuma sācies pilsoņu karš bijušās Krievijas impērijas teritorijā no 1918. līdz 1922. gadam, kā rezultātā bijušās Krievijas impērijas teritorijā izveidojās KSFPR (PSRS) un virkne jaunu valstu (Somija, Igaunija, Latvija, Lietuva, Polija), kā arī virkne jaunu valstu, kuras pastāvēja tikai īsu laiku un neatkarību zaudēja; bez tam pilsoņu kara gaitā tika okupētas un anektētas vairākas līdz tam nosacīti suverenas valstis (piem., Hivas haniste). Pamatā karadarbība risinājās starp lielinieku varas t.s. Strādnieku un zemnieku Sarkano Armiju (SZSA) un tās atbalstītājiem (jaundibināto fiktīvo padomju republiku, piem. LitBela, LSPR u.c. bruņotie spēki, piemēram, LSPR armija, dažādi anarhistu grupējumi, piemēram, Mahno armija, lielinieciskie partizāni u.c.), literatūrā bieži dēvētu par "sarkanajiem", un tās pretiniekiem, jeb t.s. balto kustību jeb "baltajiem" (dažādi pretlielinieciskie spēki, kuru mērķi variēja no monarhijas vai republikas restaurācijas līdz "īstās padomju varas" nodibināšanai vai savas lokālas neatkarīgas valsts izveidošanai, un kuriem kopīga bija tikai pretstāve lieliniekiem). Jebkādi kara likumi tika ignorēti, armijas un politisko partiju militārie grupējumi bieži mainīja sabiedrotos un pretiniekus (piem. eseru dumpis), pretlielinieciskās armijas gana bieži konfliktēja savā starpā (piem., Bermontiāde u.c.). Pilsoņu kara procesus literatūrā pieņemts nosacīti periodizēt trijos laika pamatposmos, sīkāk aplūkojot tā frontes atsevišķi:

 • Pirmais posms (10.1917.-11.1918.): politisko spēku polarizēšanās un to bruņoto spēku veidošanās laiks politiskās un administratīvās bezvaras apstākļos, 1. Pasaules kara frontei virzoties uz austrumiem un sabrūkot impērijas armijai, pilsētās un provincēs iedibinoties padomju varai, kas ne vienmēr bija lielinieciska.
 • Otrais posms (11.1918.-03.1920.): jaunizveidoto regulāro armiju iesaistīšanās organizētā bruņotā pretstāvē, uzsākot cīņu par kontroli pār teritoriju, t.s. Ziemeļu, Rietumu, Dienvidu un Austrumu frontes izveidošanās, jaunas alternatīvas Viskrievijas Pagaidu valdības (t.s. Direktorijas) Omskā izveidošana, A.Kolčaka diktatūras nodibināšana Rietumsibīrijā, partizānu kara izvēršanās (lielinieciskie partizāni "balto" aizmugurē, pretlielinieciskie partizāni "sarkano" aizmugurē), smagākās masu kaujas - sākotnējais "balto" uzvaras gājiens, tad apsīkums un militārās iniciatīvas nonākšana "sarkano" rokās, - tajā pašā laikā Vācijas okupācijas armijai bez kaujām atkāpjoties uz rietumiem.
 • Trešais posms (03.1920.-10.1922.): pēdējo "balto" armiju sagrāve, lielinieku varas iedibināšana Krievijas centrālajos apgabalos un karadarbība nomalēs vai provincē, Sarkanās armijas soda ekspedīcijām vēršoties apspiežot lokālās pretlieliniecisko partizānu kustības. Pilsoņu karš nosacīti beidzās ar lielākās daļas bijušās Krievijas impērijas teritorijas iekļaušanu KSFPR un Vladivostokas ieņemšanu. Arī pēc tam valsts teritorijā dažviet (Jakutijā, vairākos Sibīrijas reģionos, Turkestānā, Kaukāzā u.c.) turpinājās organizēta bruņota pretošanās, taču mērogu ziņā to vairs nevar uzskatīt par pilsoņu karu.

Pastāv dažādas versijas par Krievijas pilsoņu karā bojā gājušo skaitu: 1) no 14–16 miljoniem bojāgājušo tikai aptuveni 800 000 gāja bojā kaujas laukā; 2) Saskaņā ar arhīvu materiāliem, Krievijas pilsoņu kara laikā frontē gāja bojā 939 755 sarkanarmieši un aptuveni viens miljons to prrtinieku. 3) Pēc V.Šambarova aprēķiniem, gāja bojā 14–15 miljoni cilvēku, turklāt pilsoņu kara apstākļos no bada mira aptuveni vēl pieci līdz seši miljoni cilvēku. Tātad kopā – gājuši bojā vai miruši bada dēļ 19–21 miljons cilvēku. Aptuveni divi miljoni emigrēja. 4) „Sarkano” zaudējumi kaujas apstākļos tiek lēsti 663 000 līdz 702 000 apmērā, bet „balto” – 127 000 līdz 229 000 apmērā. M.Vellers un A.Burovskis pie Krievijas pilsoņu kara kritušajiem pieskaita arī nacionālo armiju karavīrus, norādot, ka atsevišķu jauno valstu nacionālās armijas (Gruzija, Turkmenistāna) karoja gan ar „baltajiem”, gan ar „sarkanajiem”. Saskaņā ar publicistu M.Vellera un A.Burovska aprēėiniem, nacionālo armiju sastāvā gāja bojā 70 000 poļu, 2000 igauņu, 3000 somu, 7000 latviešu, 2000 vācbaltiešu, 10 000 gruzīnu un aptuveni 30 000 Centrālāzijas musulmaņu.

Vēstures literatūrā pastāv daudz un dažādas versijas par to, kad sākās un kad beidzās Krievijas pilsoņu karš. Padomju historiogrāfijā kā viens no pirmajiem pilsoņu kara sākuma datumiem figurē 1917. gada 9. jūnijs, kad lielinieki pirmo reizi mēăināja iegūt varu. Tomēr vairums padomju vēsturnieku uzskata, ka pilsoņu karš Krievijā sākās 1917. gada nogalē, piedāvājot dažādu „izšķirošos” datumus, kurus varētu iedalīt divās grupās pēc padomju historiogrāfijas izvirzītajiem parametriem: 1. Pilsoņu kara sākums – „balto” kustības aizveidošanās:

 • 1917. gada 25. – 26. oktobris. Donas atamans Kaļedins paziņoja, ka neatzīst Oktobra apvērsumu un lielinieku varu,
 • 1917. gada 15. novembris. Krievijas Pagaidu valdības bruņoto spēku virspavēlnieks ģenerālis Aleksejevs paziņoja par Brīvprātīgo armijas veidošanu,
 • 1917. gada 19. decembris, kad tika izveidota Brīvprātīgo armijas vadība.

2. Pilsoņu kara sākums – „ārvalstu intervence”. Padomju historiogrāfijā tika piedāvāti divi noteikti datumi, kas aizsāka intervenci un līdz ar to, viņuprāt, pilsoņu karu:

 • 1918. gada 9. marts – britu desants Murmanskā,
 • 1918. gada 2. augusts – britu desants Arhangeļskā.

Atšķirīgu datēhumu piedāvā Krievijas emigrācijas vēsturnieki – pretlielinieciskās kustības pētnieki, - par atskaites punktu ņemot lielinieku aktivitātes:

 • 1917. gada 26. oktobris. Lielinieki pasludina sevi par vienīgo leăitīmo varu Krievijā,
 • 1918. gada 4. janvāris. Satversmes sapulces padzīšana,
 • 1917. gada 7. decembris. Viskrievijas Ārkārtējās komisijas („čekas”) izveide.

Līdzīga veida problēmas ir arī ar Krievijas pilsoņu kara beigu datuma noteikšanu: 1920., 1921. vai 1922. gads.

Skat. arī: kara komunisms, latviešu sarkanie strēlnieki, latviešu baltie strēlnieki, Bulak-Balahoviča vienība, Pleskavas korpuss, Rietumu brīvprātīgo armija, Ziemeļrietumu brīvprātīgo armija, Ziemeļu armijas Atsevišķais korpuss, Čehoslovāku korpuss

Literatūra par šo tēmu

 • Mawdsley Evan. The Russian Civil War. - Birlinn Limited: Edinburgh, 2005. ISBN 1-84341-024-9
 • Lincoln Bruce W. Red Victory: A History of the Russian Civil War. - Da Capo Press, 1999, ISBN 0306809095
 • Vladimir N. Brovkin. Behind the Front Lines of the Civil War: Political Parties and Social Movements in Russia, 1918-1922. - Princeton University Press, 1994. ISBN 0-691-03278-5
 • Bullock David. The Russian Civil War 1918-22. - Osprey Publishing, 2008. ISBN 978-1-84603-271-4
 • Kenez Peter. Civil War in South Russia, 1918: The First Year of the Volunteer Army. - University of California Press: Berkeley, 1971
 • Kenez Peter. Civil War in South Russia, 1919-1920: The Defeat of the Whites. - University of California Press: Berkeley, 1977
 • Orlando Figes. Peasant Russia, Civil War: The Volga Countryside in Revolution 1917-21. - Weidenfeld & Nicolson, 2001 - 416 p. ISBN 1842124218
 • Hildermeier M. Die Russische Revolution, 1905 – 1921. – Frankfurt, 1989
 • Lincoln B. Red Victory: A History of the Russian Civil War. – New York, 1989
 • Lucket R. The white generals: An account of the white movement and the Russian Civil War. – Harlow, 1971. (pārizdots 1987. gadā)
 • Pereira N. White Siberia. The Politics of Civil War. – Montreal, 1996
 • Pipes R. Russia Under the Bolshevik Regime. – 1994
 • Radkey O. The Unknown Civil War in Soviet Russia. – Hoover UP, 1976

 • Manfred Hildermeier. Russische Revolution. - Fischer Taschenbuch Verlag: Frankfurt, 2004. ISBN 3-596-15352-2
 • Orlando Figes. Die Tragödie eines Volkes. Die Epoche der russischen Revolution 1891 bis 1924. - Berlin-Verlag: Berlin, 1998. ISBN 3-8270-0243-5

 • Сафонов Д.А. Гражданская война в Росси как мифологема в сознании россиян. // Научный православный взгляд на ложные исторические учения. - Русский издательский центр: Москва, 2013. - c. 265-274.
 • Регельсон Л. Трагедия Русской Церкви. 1917−1953. - YMCA-Press: Paris, 1977 (Издательство Крутицкого подворья: Москва, 1996, 2007)
 • Голдин В.И. Россия в гражданской войне. Очерки новейшей историографии (вторая половина 1980-х - 90-е годы). - Архангельск, 2000. - С. 142
 • Ушаков А. Современная российская историография антибольшевисткого движения в годы гражданской войны в России // Преподавание истории и обществознания в школе. – 2005. – № 6. – c. 3. – 9.
 • Kосаковский А.А. Западногерманская буржуазная историография гражданской войны и иностранной интервенции в СССР. Афтореф. дисс. канд. ист. наук. – Москва, 1972.
 • Бровкин В.Н. Россия в гражданской войне: власть и общественные силы // Вопросы истории. – 1994. – № 5. – c. 35.
 • Данилов В. За что погибли шестнадцать миллионов россиян? // Юность (Москва). – 1990. – № 10. – c. 19.
 • Буровский А, Веллер М. Гражданская история безумной войны. – Москва: АСТ, 2007. – c. 512
 • Кенез П. Красная атака, белое сопротивление. 1917 – 1918 / Пер. с англ. K. A. Никифорова. – ЗАО Центрполигравф: Москва, 2007
 • Пайпс Р. Россия при большевиках. – Москва, 1997
 • Пайпс Р. Русская революция: В 3 кн. – Москва: Захаров, 2005
 • Гражданская война в России. Круглый стол // Отечественная история. 1993. №3. –c. 102–115
 • Гражданская война в России: перекрёсток мнений. – Москва, 1994
 • Гражданская война в СССР. В 2 т. – Москва: Воениздат, 1980/1986
 • Гражданская война и военная интервенция в СССР: Энциклопедия. – Москва: Совесткая Энциклопедия, 1987
 • Кара-Мурза С. Гражданская война (1918 – 1921) – урок для XXI века. – Москва, 2002
 • Энценсбергер Х.М (Перевод с немецкого А.Егоршева). Взгляд на гражданскую войну // Иностранная литература. – 1995. – № 6.
 • Гагкуев Р. Г. Белое движение на Юге России. Военное строительство, источники комплектования, социальный состав. - М.: Содружество "Посев", 2012. 704 с.

Resursi internetā par šo tēmu