Baltā gvarde

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Baltā gvarde (kr. белая гвардия, an. White movement, the White Guard, vc. Weiße Garden) jeb baltgvardi (белогвардейцы) - bijušās Krievijas impērijas armijas militārpersonu brīvprātīgo vienības organizētai bruņotai pretestībai lielinieku varai, neatzīstot tās likumību. Kustība parādījās 1918. gada ziemā un agrā pavasarī, aizsākot pilsoņu karu. Lielinieku propagandā par "baltgvardiem" dēvēja jebkuru apzinātu pretošanos to varai. Arī literatūrā, it sevišķi padomju historiogrāfijā) bieži vien kā "baltā kustība", "baltā gvarde", "baltie" tiek dēvēti visi pretlielinieciskie spēki, arī tādi, kas nekādi nebija saistīti vai pat bija savstarpēji naidīgi (piem. par "baltgvardiem" tika dēvēti gan bermontieši, gan Latvijas armija).

Atsevišķi krievu emigrācijas pārstāvji (P.Miļukovs) piedāvāja diferencēt jēdzienu „balto kustība”, proti, termina plašākā nozīmē ar „balto kustību” būtu jāsaprot visi pretlielinieciskie spēki: monarhisti, sociālisti, demokrāti, liberāļi, konservatīvie un pat reakcionāri, savukārt termina šaurākā nozīmē par „baltajiem” būtu uzskatāmi tikai vecā režīma aizstāvji – monarhisti. Līdzīgu metodoloģisko iedalījumu, protams, atšķirīgā ideoloģiskā griezumā piedāvāja arī padomju autori (V.Bistrjanskis, S.Piontkovskis), kuri jau XX gs. 20. un 30. gados „balto kustību” sadalīja idejiski atšķirīgā kontrrevolucionāru nometnē – sākot ar monarhistiski noskaĦotajiem kontrrevolucionāriem, kontrrevolucionāriem – ģenerāļiem un beidzot ar demokrātiskajiem kontrrevolucionāriem. Konkretizēt termina „balto kustība” aprises ir mēģinājuši arī postpadomju (atjaunotās Krievijas) vēsturnieki. Piemēram, A.Ušakovs piedāvā, šķiet, pilnīgāko skaidrojumu: „balto kustības” fenomenam, proti, ar „balto kustību” var saprast to sabiedriski politisko un militāro formējumu kustību, kas pārstāvēja, pirmkārt, cariskās Krievijas valstiski politiskās un militārās struktūras un savās programmās, ideoloģijās, kā arī tipiska šīs kustības atbalstītāja apziņā identificēja sevi kā leģitīmus „krieviskā (ar to saprotot Krievijas impērijas pamatnāciju – krievus) valstiskuma” mantiniekus, iestājoties par šī „krieviskā valstiskuma” – vienotās un nedalāmās Krievijas impērijas atjaunošanu tās juridiskajās 1917. gada robežās. Pats A.Ušakovs norāda, ka definīcijā neiekĜaujas demokrātiski un kreisi orientētie lielinieku pretinieki, tāpēc visatbilstošākais termins visu lielinieku pretinieku apzīmēšanai būtu „pretlielinieciskā” jeb „antilielinieciskā” kustība.

Literatūra par šo tēmu

 • Kenez Peter. "The Ideology of the White Movement". // Soviet Studies, 1980, N.32. pp. 58-83.
 • Christopher Lazarski. White Propaganda Efforts in the South during the Russian Civil War, 1918-19 (The Alekseev-Denikin Period). // The Slavonic and East European Review, Vol. 70, No. 4 (Oct., 1992), pp. 688-707.
 • Viktor G. Bortnevski. White Administration and White Terror (The Denikin Period). // Russian Review, Vol. 52, No. 3 (Jul., 1993), pp. 354-366.

 • Nikolaus Katzer. Die Weiße Bewegung in Russland. Herrschaftsbildung, praktische Politik und politische Programmatik im Bürgerkrieg. - Böhlau: Köln, u. a. 1999, ISBN 3-412-11698-X

 • Кирмель Н.С. Белогвардейские спецслужбы в Гражданской войне. 1918−1922 гг. - Кучково поле: Москва, 2008. - 512 с. ISBN 978-5-9950-0020-4
 • Зимина В.Д. Белое дело взбунтовавшейся России: Политические режимы Гражданской войны. 1917−1920 гг.. - Pос. гуманит. ун-т: Москва, 2006. - 467 с. ISBN 5-7281-0806-7
 • Росс Н.Г. Пути Добровольческого движения 1918−1919 гг. - НОРС: Los Angeles, 1996. — 96 с.
 • Цветков В.Ж. Белое дело в России. 1917−1918 гг.: формирование и эволюция политических структур Белого движения в России / Науч.рецензенты А. В. Лубков, А. Д. Степанский, Д. О. Чураков. - Посев: Москва, 2008
 • Ципкин Ю.Н. Белое движение в России и его крах (1917−1922 гг.) : Учебное пособие. - Хабар. гос. пед. ун-т: Хабаровск, 2000 - 120 с. - ISBN 5-87155-096-7
 • Владимир Черкасов-Георгиевский. Вожди белых армий. - Русич: Смоленск, 2003, ISBN 5-8138-0131-6
 • Валерий Васильевич Клавинг. Гражданская война в России: белые армии. - АСТ: Москва, 2003, ISBN 5-17-019260-6
 • Волков С.В. Белое движение в России: организационная структура (Материалы для справочника). - Москва, 2000
 • Волков С.В. Белая борьба на Северо-Западе России. – Москва, 2003
 • Волков С.В. Белое движение: Энциклопедия гражданской войны. – СПб., 2003
 • Волков С.В. Трагедия русского офицерства. – Москва, 1993
 • Головин Н. Н. Российская контрреволюция в 1917–1918 гг.: В 5 ч. 12 кн. – Париж, 1937
 • Дерябин А.И. Белые армии в гражданской войне в России: исторический очерк. - Москва, 1994
 • Бордюгов Г.А., Ушаков А.И., Чураков В.Ю. Белое дело: идеология, основы, режим власти. – Москва, 1998.
 • Гражданов Ю.Д., Зимина В.Д. Союз орлов. Белое дело России и германская интервенция в 1917 - 1920 гг. - Bолгоград, 1997
 • Зимина В.Д. Белое движение и российская государственность в период гражданской войны. Диссертация – Волгоград, 1998
 • Слободин В.П. Белое движение в годы гражданской войны в России (1917 - 1922 гг.). – Москва, 1996
 • Устинкин С.В. Трагедия белой гвардии. – Нижний Новгород, 1995
 • Шамбаров В.Е. Белогвардейщина. – Москва: Эксмо, Алгоритм, 2007. – c. 533.
 • Ушаков А. Современная российская историография антибольшевисткого движения в годы гражданской войны в России // Преподавание истории и обществознания в школе. – 2005. – № 6. – c. 3. – 9.; Бордюгов Г.А., Ушаков
 • А.И., Чураков В.Ю. Белое дело: идеология, основы, режим власти. – Москва, 1998.
 • Гражданов Ю.Д., Зимина В.Д. Союз орлов. Белое дело России и германская интервенция в 1917 - 1920 гг. – Волгоград, 1997
 • Дерябин А. Белые армии северо-запада России 1918 – 1920 гг. – Москва, 2002
 • Зимина В.Д. Белое движение и российская государственность в период Гражданской войны. – Волгоград, 1997
 • Иоффе Г.З. “Белое дело”. Генерал Корнилов. – Москва, 1989
 • Иоффе Г.З. Колчаковская авантюра и ее крах. – Москва, 1983
 • Иоффе Г.З. Крах российской монархической контрреволюции. – Москва, 1987
 • Путеводитель по фондам белой армии. – Москва, 1998
 • Слободин В.П. Белое движение в годы гражданской войны в России (1917 - 1922 гг.). – Москва, 1996
 • Устинкин С.В. Трагедия белой гвардии. – Нижний Новгород, 1995
 • Февральская революция и гражданская война в описаниях белогвардейцев / Сост. С. А. Алексеевым: В 5 т. – М-Л., 1926. –1927.
 • Шамбаров В.Е. Белогвардейщина. – Москва: Эксмо, Алгоритм, 2007
 • Гагкуев Р. Г. Белое движение на Юге России. Военное строительство, источники комплектования, социальный состав. - М.: Содружество "Посев", 2012. 704 с.

Resursi internetā par šo tēmu