Latviešu baltie strēlnieki

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt
Imanta 1.jpg

Latviešu baltie strēlnieki (angl. latvian white riflemen, vāc. Lettische Weiße Gewehrschützen, kr. белые латышские стрелки) - nosacīts apzīmējums, lai varētu labāk nosaukt visas daļēji no bijušajiem latviešu strēlniekiem, daļēji no latviešu bēgļiem un kolonistiem komplektētās militārās vienības Krievijas pilsoņu kara laikā, kuras reāli vai formāli cīnījās pret lielinieku varu.

Latviešu skaits Krievijas "baltajās armijās" sasniedza aptuveni 9500 virsnieku un karavīru, savukārt Sibīrijā un Urālos 1919. gada pavasarī bija uzskaitē ap 4000 karadienestam derīgu latviešu vīrieši un kādi 400 bijušie virsnieki.[1] Bez tam arī atsevišķi daudzi virsnieki un karavīri dienēja vai piedalījās "balto" kustībā, piemēram, Kolčaka armijā: 2. Urālu kalnu strēlnieku divīzijas (vēlāk 7.) divīzijas komandieris ģenerālmajors Rūdolfs Bangerskis, pulka komandieris Aleksandrs Kaupiņš (Александр Каупиньш), virspavēlnieka štāba daļas operatīvās nodaļas priekšnieks Pēteris Daukšs (Петерис Даукшс), diviziona komandiera vietnieks Ernests Dolmanis (Эрнест Долманис), bataljona komandieris štabskapitans Andrejs Bubinduss (Андрейс Бубиндусс, vēlāk Troickas bataljonā), apakšpulkvedis Teodors Breže (Теодор Бредже), Irkutskas karaskolas priekšnieka vietnieks Pēteris Liepiņš (Петерис Лиепиньш), kara tiesnesis Pēteris Bluķis (Петерис Блукис - no 1921. līdz 1922. gadam Pieamūras Pagaidu valdības Iekšlietu ministrijas policijas departamenta direktors, 1922. gadā Sibīrijas demokrātiskās republikas iekšlietu ministrs), armijas inženieris Frīdrihs Upe (Фридрихс Упе) u.c. Rezerves ģenerālmajors P.Mežaks (П.Межакс) bija Čitas pilsētas kara gubernators, pulkvedis F.Briedis it kā vadījis "Dzimtenes un brīvības glābšanas savienības" izlūkošanas nodaļu u.c.

1918. gada 31. jūlijā Omskā Sibīrijas Pagaidu valdība izsludināja mobilizāciju visiem 1898.–1899. gados dzimušajiem bijušās Krievijas impērijas pavalstniekiem, atļaujot mazākumtautībām organizēt savas nacionālās vienības. 24. augustā Samarā sanāca latviešu sabiedrisko organizāciju sapulce (~400 delegātu), kurā tika nolemts veidot latviešu vienības. Pāris dienas vēlāk tika izveidota Latvijas karaspēka vienību pagaidu organizācijas komiteja (priekšsēdētājs J.Bruževics, locekļi: V.Bisenieks, J.Lakats, P.Liepiņš, B.Lielmanis, O.Rupais u.c.). Ar Sibīrijas Pagaidu valdības kara departamenta (военное ведомство Временного Сибирского правительства) 1918. gada 1. oktobra rīkojumu Nr.109. tika dota atļauja Sibīrijas armijas sastāvā formēt latviešu strēlnieku pulkus Krievijas armijas sastāvā. 1918. gada 7. novembrī Sibīrijas un Urālu latviešu nacionālā padomes Centrālā biroja (SULNP) pārstāvji parakstīja vienošanos ar franču militāro misiju par latviešu pulka izveidošanu Vladivostokā un latviešu vienību pāriešanu sabiedroto pakļautībā. Rezultātā tika nokomplektētas 2 lielākas vienības (kopā ap ~2000 karavīru):

Sibīrijas un Urālu Latviešu Nacionālās Padomes Centrālā Biroja 1919. gada 29. maija apstiprinātajos dienesta noteikumos tika noteikts šo latviešu kareivju apzīmējums: "strēlnieki".[2]

1920. gada ziemā SULNP ar Latvijas Ārlietu ministrijas starpniecību vienojās ar sabiedrotajiem par latviešu vienību Sibīrijā evakuāciju uz Latviju, no kurām trīs lielākās grupas:

 • 28.02.1920. no Vladivostokas ar tvaikoni "Gveneth" zem britu karoga izbrauca 32 virsnieki un 255 kareivji (kurus vēlāk pārsēdināja uz tvaikoņa "Pomona") - Latvijā ieradās 1. maijā;
 • 23.03.1920. no Vladivostokas ar tvaikoni "Dania" zem britu karoga izbrauca 465 karavīri - Latvijā ieradās 21. jūnijā;
 • augustā ceļā devās pēdējie Troickas bataljona kareivji un to ģimenes (~120 cilv.) kā arī 15 pēdējie Imantas pulka karavīri - ieradās Latvijā ar tvaikoni "Brandenburg" novembra sākumā.

Par Troickas bataljona un Imantas pulka uzturēšanu Francijas valdība 1922. gadā pieprasija no Latvijas valdības 8 500 017 franku lielu atlidzību. Par pārvešanu Latvijas valdība 1925. gada 30 jūnijā piekrita samaksāt 130 000 sterliņu mārciņu Lielbritānijai. Latvijā vienības tika izformētas: daļu demobilizēja vai ieskaitīja citās karaspēka daļās, bet pārējos nosūtīja uz Latgales fronti robežapsardzībai (līdz miera līguma noslēgšanai).

Bez tam Krievijas ziemeļrietumos, Murmanskas un Arhangeļskas reģionā, tika veidots Latviešu leģions Lielbritānijas dienestā.

Skat. arī Bočkarevas incidents.

Atsauces un piezīmes

 1. Memorands par latviešu nacionālās armijas formēšanu Sibīrijā un Urālos, un tās pārvešanu uz dzimteni. // LVVA, 1468. f., 1. apr., 139. l., 120. lp.
 2. LVVA, 5434. f., 495. l., 1. apr., 4.-6. lp.

Avoti un literatūra par šo tēmu

 • Latvijas Brīvības cīņas 1918-1920. Enciklopēdija. - Preses nams: Rīga, 1999., 170. lpp. ISBN 9984-00-395-7
 • Latviešu balto strēlnieku pulki Sibīrijā – LVVA, 5434. f., 1.apr., 494.-500. l.
 • Krēsliņš U. Aktīvais nacionālisms Latvijā, 1922–1934. – Latvijas vēstures institūta apgāds: Rīga, 2005. – 319 lpp.
 • Kara lietas // Brīvā Latvija. 25.03.1919.
 • Pumpuriņš Tālis. Latviešu nacionālo krāsu propaganda Sibīrijā un Tālajos Austrumos Latvijas valsts tapšanas un Brīvības cīņu laikā. // Latvijas Zinātņu akadēmijas vēstis. 54. sējums. 2000. gads, Nr.1./2., 23.-29. lpp.
 • Jēkabsons Ēriks, Ščerbinskis Valters. Latvieši krievu pretlielinieciskajā kustībā. 1917-1920. // Latvijas vēstures institūta žurnāls. 1997. Nr.1., 90.-107. lpp.
 • LVVA 5192. f., 1. apr., 19. l. – No Imantas un Troickas pulka izslēgto karavīru saraksts
 • LVVA 5192. f., 1. apr., 57. l. – Ziņojums par Imantas pulka evakuāciju uz Latviju
 • LVVA 5192. f., 1. apr., 66. l. – Sarakste par Imanats pulka kareivju kriminālām darbībām
 • LVVA 5192. f., 1. apr., 67. l. – Imantas pulka kareivju saraksti
 • LVVA 6033. f., 1. apr., 40. l. – Par LPNP, Imantas un Troickas pulku darbību un evakuāciju.
 • LVVA 6033. f., 1. apr., 172.-173. l. – Imantas un Troickas pulku pavēles

 • Жанен М. Отрывки из моего сибирского дневника. // Сибирские огни. 1927. №4. С. 142.
 • Шиловский М.В. Политические процессы в Сибири в период социальных катаклизмов 1917–1920 гг. - Новосибирск, 2003
 • Законодательная деятельность белых правительств Сибири (июнь – ноябрь 1918 года). - Томск, 1998. Вып. 1.
 • Нам Ирина В., Сем Ю.А., Мухачев Б.И. Hациональная политика правительства ДВР. // Дальний Восток России в период революций 1917 г. и гражданской войны. - Дальнаука: Владивосток, 2003. С. 480-495
 • Нам Ирина В. Международные аспекты национальной политики Российского правительства (ноябрь 1918 – 1919 гг.). // Вестник Томского государственного университета. – 2008. – № 310, май. – С. 81-87.
 • Нам Ирина В. Временное Сибирское правительство и польские воинские формирования (июнь-ноябрь 1918 г.). // Вестник Томского государствен­ного университета. – 2008. – № 311, июнь. – С. 86-89.
 • Нам Ирина В. Российское правительство адмирала А.В. Колчака и польские воинские формирования (ноябрь 1918 – январь 1920 г.). // Вестник Томского государственного университета. – 2008. № 312, июль. – С. 88-94.
 • Нам Ирина В. Между красными и белыми: участие латышей в Гражданской войне на востоке страны. // Сибирь в период Гражданской войны: Материалы междунар. науч. конф. (6-7 февраля 2007 г., г. Кемерово). Кемерово, 2007. С. 102-104.
 • Нам Ирина В. Латышские организации в Сибири в условиях революции и гражданской войны (1917-1919 гг.). // Россия и Балтия. Вып. 5. Войны, революции и общество. М.: Наука, 2008. С. 139-176.

Resursi internetā par šo tēmu