Divpadsmit tabulu likumi

No ''Vēsture''
(Pāradresēts no 12 tabulu likumi)
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Divpadsmit tabulu likumi (Leges duodecim tabularum) - senākā zināmā Senās Romas tiesību kodifikācija uz kvirītu tiesību bāzes, decemviru sastādīta ap 451.-450. g. p.m.ē., kas bija pamatā visai turpmākajai romiešu tiesību attīstībai (Leges duodecim tabularum nunc quoque fons omnis publici privatique sunt juris). Oriģināls nav saglabājies, bet saturs rekonstruēts no citiem avotiem. Satur sakrālo tiesību, procesuālo, īpašuma, laulības un ģimenes tiesību normas. Uzskaitīti arī kriminālnoziegumi un par tiem paredzētie sodi.

Literatūra par šo tēmu

  • Valsts un tiesību vēsture jēdzienos un terminos. / Sast. P.Valters. - Divergens: Rīga, 2001., 164. lpp.
  • XII tabulu likumi // Ārvalstu tiesību avoti (no vissenākajiem laikiem līdz 1689. gadam) / sast. Blūzma V., Zemītis G., Osipova S. - Turība: Rīga, 2007., 78.-92. lpp.

  • Rudolf Düll. Das Zwölftafelgesetz : Texte, Übersetzungen und Erläuterungen. - Artemis und Winkler: Zürich, 1995, ISBN 3-7608-1640-1
  • Dieter Flach. Das Zwöltafelgesetz. Leges XII tabularum. - Wissenschaftliche Buchgesellschaft: Darmstadt, 2004, ISBN 3-534-15983-7
  • Andreas Flach. Fortgeltung des Zwölftafelrechts. - Peter Lang: Frankfurt am Main, 2004
  • Marie Theres Fögen. Römische Rechtsgeschichten. Über Ursprung und Evolution eines sozialen Systems. - Vandenhoeck & Ruprecht: Göttingen, 2002
  • Max Kaser. Römisches Privatrecht. - C.H.Beck Verlag: München, 1971
  • Detlef Liebs. Römisches Recht. - Vandenhoeck & Ruprecht: Göttingen, 1993

Resursi internetā par šo tēmu