Platona Akadēmija

No ''Vēsture''
(Pāradresēts no Akadēmija)
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Platona akadēmija (Πλάτων Άκαδημία, Platon Akadēmía) - antīkās filosofijas skola, kuru 387. g.p.m.ē. izveidoja Platons Atēnu apkaimē. Nosaukta mītiskā varoņa Akadēma vārdā, jo atradās svētbirzī ar šādu nosaukumu. Par Akadēmijas organizāciju zināms pavisam nedaudz - tā ir bijusi publisks gimnasijs, vieta sarunām viņa skolā un dārzā (kēpidion). Platons neņēma mācību maksu, taču pastāvīgi apmeklēt Akadēmiju varēja atļauties tikai tie, kas bija pietiekami labi nodrošināti, lai varētu veltīt laiku filozofijai. Tā drīzāk bija diskusiju centrs, nevis vieta, kur studenti gāja apgūt Platona doktrīnas. Akadēmija nebija vieta, kuru cilvēki apmeklēja, lai iemācītos piekrist Platonam. Ne tikai Platona izcilākais skolnieks Aristotels, bet arī divi nākamie Akadēmijas vadītāji nepiekrita dažām fundamentālām Platona idejām. Tāpēc Akadēmiju var uzlūkot kā skolu, kurā var mācīties domāt filozofiski, un tādā veidā tā turpina Sokrata tradīciju. Pēc Platona nāves, t.s. Senajā akadēmijā (Speisips u.c. IV-III gs.p.m.ē.) pieauga pitagoriešu ietekme. Platona mācība tika pārkārtota, sistematizācijai par pamatu ņemot skaitļu misticismu. Šajā laikā Akadēmijai bija liela nozīme matemātikas un astronomijas attīstībā. T.s. Vidējā akadēmija (Arkiselajs u.c., III gs.p.m.ē.) piedzīvoja lielu skepticisma ietekmi. Skepticisma vēsmas Akadēmijā ienesa Arkesilajs no Pitanes, kas, kļuvis par tās vadītāju, nevēlējās ieturēt iepriekšējo tradīciju, kur lielākā uzmanība tika pievērsta morālfilosofijas jautājumiem. Arkesilaju vairāk interesēja sokratiskā metode, nevis Platona pozitīvā filosofija, tāpēc arī viņa paša filosofijai drīzāk ir metodoloģisks raksturs. Arkesilaja filosofiskā metode būtībā bija tā pati sokratiskā procedūra, kas uzlabota, lai ņemtu vērā filosofijas stāvokli III gs. Acīmredzot tieši Akadēmijas skepticisma filosofijas metodoloģiskais raksturs ir pamatā tam, ka nedz Arkesilajs, nedz tā sekotāji neuzskatīja par nepieciešamu savas idejas nodot pierakstiem, tādējādi atstājot saviem sekotājiem milzīgi plašu lauku interpretācijām par savu nostāju. Grūtības rada tas, ka par Akadēmijas skeptiķiem ir saglabājušās tikai fragmentāras ziņas, tās bieži vien ir neskaidras, un, tā kā šo ziņu sniedzēji (piemēram, Seksts Empīriķis) ne vienmēr atturējās no to pārinterpretācijas un piemērošanas savai mācībai, akadēmiķu skepticisms ne vienmēr ir pilnībā rekonstruējams. Skeptiskās metodoloģijas būtība ir pieņemt sava oponenta pozīciju un, izejot no tās pamatpremisām, parādīt, ka tā ir pašpretrunīga. To Arkesilajs un viņa sekotāji izmantoja, lai kritizētu sava laika dogmatiskās mācības, vispirms jau stoicismu un epikūrismu - akadēmiskajiem skeptiķiem visvairāk rūpēja tieši dogmatisko skolu kritika, un viņu lielākais devums ir saistīts tieši ar filosofijas kritiskās funkcijas atjaunošanu hellēnistiskās filosofijas kontekstā. Arkesilaja pozīciju turpināja arī slavenākais no viņa sekotājiem Karneads, t.s. Jaunās akadēmijas līderis. Līdzīgi kā pirmais milzīgu uzmanību veltīja agrīno stoiķu kritikai, arī Karneads pievērsās galvenokārt Hrīsipa teoriju apkarošanai. Vēršoties pret dažādām ētikas teorijām, stoiķu teoloģiju, izziņas teoriju un mācību par predestināciju, savā argumentācijā Karneads izmantoja Akadēmijā jau ierasto sokratisko metodi. Karneads piedāvāja nošķīrumam 'patiess/aplams' alternatīvu nošķīrumu, kas atšķirībā no iepriekšējā ir atkarīgs nevis no sajūtu iespaidu atbilstības ārējās pasaules lietu kārtībai, bet gan vairāk no paša uztvērēja. Citiem vārdiem, sajūtu tvērumu subjektīvajās attiecības (t.i. to attiecībās ar uztvērēju) var rast atšķirību, kas nav rodama to attiecībās ar objektu, ko šie sajūtu tvērumi reprezentē. Tā Karneads izšķir ticamus sajūtu iespaidus un tādus, kas uzticību nerosina. Šī Karneada pozīcija tradicionāli tiek traktēta kā probabilisma doktrīna. Savā tālākajā attīstībā Akadēmija apvienoja platonismu, stoicismu, aristotelismu u.c. skolas, līdz IV-V gs. pilnībā ieņēma neoplatonisma pozīciju. 529. gadā imperators Justinians lika Akadēmiju slēgt.

Skat. arī Platona akadēmija Florencē

Literatūra par šo tēmu

 • Platona akadēmija. // Filozofijas vārdnīca. / red. Rozentāls M., Judins P. - Latvijas valsts izdevniecība, Rīga, 1964., 331. lpp.
 • Kūle M., Kūlis R. Filosofija. - Zvaigzne ABC, Rīga, 1998. ISBN 9984171191
 • Semane T., Apsīte L., Rozenvalds J., Antīkā filozofija. - Zvaigzne ABC, Rīga, 2007. ISBN 978-9984-40-155-3
 • Roberts Apinis, Henriks Bušs, Dzintars Bušs u.c. Domas par antīko filozofiju. - Avots, Rīga, 1990. ISBN 5-401-00002-2
 • Jurevičs P. Platons dzīvē un darbā. - A.Raņķa grāmatu tirgotava, Rīga, 1930.
 • Klīve, V.V. Gudrības ceļos: īss ievads Rietumu filozofijā. - Zinātne, Rīga, 1996. ISBN 5-7966-1150-X
 • Platons. Teaitēts. - Liepnieks un Rītups, Rīga, 2008. ISBN 978-9984-9609-5-1
 • Platons. Menons. Dzīres. – Zvaigzne, Rīga, 1980.
 • Platons. Valsts. – Zvaigzne, Rīga, 1982.
 • Lauksmans F. Filozofijas ABC. – Alberts XII, Rīga, 1999.
 • Megi B. Filozofijas vēsture. – Zvaigzne ABC, Rīga, 2000.
 • Šuvajevs I. Filozofija. Saruna par filozofiju. – Zvaigzne ABC, Rīga, 1999.
 • Domas par antīko filozofiju. / sast. Maija Kūle, Elmārs Vēbers - Avots, Rīga, 1990. ISBN 5-401-00002-2

 • John M. Dillon. The Heirs of Plato: A Study of the Old Academy (347–274 BC). - Oxford University Press: Oxford, 2003. ISBN 0-19-823766-9
 • Edward Watts. Justinian, Malalas, and the End of Athenian Philosophical Teaching in AD 529. // Journal of Roman Studies 94 (2004) pp. 168–182
 • Edward Watts. City and School in Late Antique Athens and Alexandria. - University of California Press: Berkeley, 2006
 • Field Arthur. The Origins of the Platonic Academy of Florence. - Princeton, 1988

 • Matthias Baltes. Plato's School, the Academy. // Matthias Baltes: Dianoemata. Kleine Schriften zu Platon und zum Platonismus. - Teubner: Stuttgart, 1999, S. 249-273
 • Woldemar Görler. Älterer Pyrrhonismus, Jüngere Akademie, Antiochos aus Askalon. // Grundriss der Geschichte der Philosophie. Die Philosophie der Antike. Band 4/2 - Basel, 1994, S. 717–989. ISBN 3-7965-0930-4
 • Hans Krämer. Die Ältere Akademie, in: Grundriss der Geschichte der Philosophie. Die Philosophie der Antike. Band 3 - Basel, 2004, S. 1–165. ISBN 3-7965-1998-9

 • Россиус А.А. Полемика Исократа с Академией Платона. // Вестник древней истории. 1987. № 2. С.93-102
 • Дёмин Р.Н. Парадоксальные рассуждения в Средней Академии и «неразумные суждения» древнекитайской философской школы имен». // Универсум платоновской мысли: платонизм и европейская культура на рубеже столетий. Материалы X Платоновской конферен-ции. СПб., 2002
 • Диллон Джон. Наследники Платона. Исследование истории Древней Академии (347-274 гг. до н.э.). - СПб., 2005, 281 с.
 • Мочалова И.Н. Философия ранней Академии. - СПб., 2007, 144 с.
 • Мочалова И.Н. Академия Платона и Ликей Аристотеля:философские школы как два типа научно-образовательных институтов. // Философия и будущее цивилизации.Тезисы докладов и выступлений IV Российского философского конгресса (Москва 24-28 мая 2005 г.): В 5 т. Т.2. - Москва, 2005 - C. 30-31

Resursi internetā par šo tēmu