Andersons Edgars

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt
Edgars Andersons.jpg

Edgars Andersons (1920-1989) – vēsturnieks.

Dzimis 1920. gada 17. jūnijā Tukumā. Absolvējis Rīgas 2. pilsētas ģimnāziju. 1943. gadā absolvējis Latvijas Universitātes Filoloģijas un filozofijas fakultātes Vēstures nodaļu. 1944. gadā izbraucis uz Vāciju. No 1945. līdz 1949. gadam bijis mācību lietu pārzinis un lektors Vircburgas Tautas augstskolā, vienlaikus 1946. līdz 1949. gadam studējis doktorantūrā Vircburgas universitātē. 1949. gadā emigrējis uz ASV. Studējis Pensilvānijas un Čikāgas universitātēs. Pasniedzējs Leikforestas koledžā. 1956. gadā ieguvis Dr.phil. grādu Čikāgas universitātē ar promocijas darbu "The Curonians and the Vestindies". 1957. gadā kļuvis par vēstures profesoru Sanhosē universitātē. Papildus tam lasīja neskaitāmas vieslekcijas un lekciju ciklus citās universitātēs un zinātniskas organizācijās. Pētījis galvenokārt Austrumeiropas, Ziemeļeiropas un Karību jūras baseina vēsturi. Kopš 1969. gada Livingstona universitātes goda profesors. Hūvera padomnieks kopš 1957, ASV federālās, kā arī Kalifornijas pavalsts valdības konsultants izglītības, militārajā un diplomātijas vēsturē. Latvju enciklopēdijas 1962-1982-1987-1989 galvenais redaktors. Aizsāka trimdas vēsturnieku un LPSR vēsturnieku kontaktus. Sieva Ligita, dēls Filips. Miris 1989. gada 5. jūlijā Sanhosē, Kalifornijas štatā, ASV.

Bibliogrāfija:

 • Ziemeļamerikāņu prozas antoloģija (1-2) - 1949.
 • Rietumu pasaule un rietumu apvārsnis. -1949.
 • Cross Road Country Latvia. - 1953.
 • Tobago - 1962. (arī vācu un angļu val.)
 • Dzīves opera (Ādolfa Kaktiņa atmiņas). - 1965.
 • Latvijas vēsture 1914.-1920. - Daugava: Stokholma, 1967. (1982)
 • Latvijas vēsture 1920.-1940. - Daugava: Stokholma, 1982. (1984)
 • Latvia – Past and Present. - 1968.
 • Die Militärische Situation der baltichen Staaten . - 1969.
 • Latvijas bruņotie spēki un to priekšvēsture. (Armed forces of Latvia and their historical background) - Daugavas vanagu apgāds: Toronto, 1983.
 • Tur plīvoja Kurzemes karogi. - Daugava: Stokholma, 1970.
 • Senie kurzemnieki Amerikā un Tobago kolonizācija. - Daugava: Stokholma, 1970.
 • The United States and the Soviet Union in the 1980s. - 1981.
 • Latvijas ārpolītika 1920-1940, I-II.
 • Kā Narva, Pečori un Abrene tika iekļauta Krievijas Sociālistiskajā Federatīvajā Republikā. // Latvijas Vēsture 1/1991.
 • Dānijas sakari ar Baltijas zemēm no IX līdz XIII gadsimtam vēstures avotu gaismā. // LPSR Zinātņu akadēmijas Vēstis, 1990., Nr.1-2.
 • 123 raksti (no tiem 30 svešvalodās) un 90 recenzijas un kritiskas esejas (no tām 64 svešvalodās) žurnālos: American Historical Rewiew, Baltic Rewiew, Baltische Briefe, Baltische Hefte, Caribbean Quarterly, Caribbean Studies, Ceļa Zīmes, Church History, Daugavas Vanagu Mēnešraksts, Draugas, East European Quarterly, Hispanic American Historical Review, History, Izglītības Mēnešraksts, Jahrbücher für Geschichte Osteuropas, Journal of Baltic Studies, Journal of Central European Studies, Latvju Domas, Lituanus, Mitteilungen aus baltischen Leben, Revue Canadienne d’étude Slaves, Russian Review, Sauksme, Scandinavian Studies. scholar, Slavic Review, Swedish Pioneer Historical Quarterly, Treji Vārti, Universitas, Western Folklore, Zeitschrift für Ostforschung u.c.

Literatūra par šo tēmu

 • Latvijas padomju enciklopēdija. - Galvenā enciklopēdija redakcija: Rīga, 1981., - 236. lpp.
 • Šteimans, J. Edgars Andersons un Arveds Švābe. / Latvijas Vēstures pētnieki. - Saule: Daugavpils, 1997.
 • L. Klīdzējs J. Vēsturnieka kalpojums Latvijai // Daugavas Vanagu Mēnešraksts, 1985, 3
 • Ronis I. Profesors Dr. Edgars Andersons // Literatūra un Māksla, 1989, 15.VII
 • Stradiņš J. Edgars Andersons un Latvijas vēstures rakstīšana // Latvijas ZA Vēstis, 1990, 8.
 • Imants Ziedonis. Edgars Andersons un nekad neaizbrauktais Tobāgo mērķis. // Mājas Viesis, 2003. g. 2. maijs
 • Krēsliņš A. In memorium Edgars Andersons. // Zinātnes vēstnesis. 1989., Nr. 1.
 • Vita Krauja. Edgars Andersons un Tobāgo. // Lauku avīze, 02.05.2003.

Resursi internetā par šo tēmu