Apgaismība

No ''Vēsture''
(Pāradresēts no Apgaismotājs)
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Apgaismība (fr. Siècle des Lumières - "apgaismības laikmets") - sabiedriski politiska intelektuāļu kustība Rietumeiropā jaunajos laikos; uzskatu virziens, kura pārstāvji iestājās par esošo sociālo un politisko trūkumu novēršanu, mainot sabiedrības ētikas un morāles normas, politiku un sadzīvi, izplatot labā un patiesības idejas, izglītojot sabiedrību. Apgaismības pamatā ir priekšstats par apziņas noteicošo lomu sabiedrības attīstībā, sociālos un politiskos trūkumus skaidrojot ar cilvēku intelektuālo tumsonību, kuru var novērst, apgaismojot - izglītojot sabiedrību. Skeptiski raudzījās, pat apšaubīja valdošās reliģijas dogmas, sholastiskās domāšanas metodes. Lielā mērā noteica sociālo uzskatu veidošanos XVIII gs., kā arī monarhijas evolucionēšanu t.s. apgaismotajā absolūtismā. Pie zināmākajiem apgaismotājiem pieņemts pieskaitīt Voltēru, Ruso, Monteskjē, Herderu, Lesingu, Šilleru, Gēti u.c.

Literatūra par šo tēmu

 • Filozofijas vārdnīca. / red. Rozentāls M., Judins P. - Latvijas valsts izdevniecība, Rīga, 1964., 24. lpp.
 • Imanuels Kants - Kas ir apgaismība? - Jānis Roze, Rīga, 2004. ISBN 9984368564
 • Cera I. Par ticību un tikumību Herdera Atvadu sprediķī, Rīgu atstājot, un viņa vēstures filozofijā. // Reliģiski-filozofiski raksti. X/2005.
 • Ir tik ērti būt nepilngadīgam! Vai mums vajadzīga jauna apgaismība. // Līsmans Konrāds Pauls. Izglītība kā provokācija. / tulk. Raivis Bicevskis - Jāņa Rozes apgāds: Rīga, 2022., 162.-168. lpp.

 • Was ist Aufklärung? Thesen und Definitionen. / Ehrhard Bahr (Hrsg.) - Reclam, Stuttgart, 2004, ISBN 3-15-009714-2
 • Ernst Cassirer. Die Philosophie der Aufklärung. - Meiner, Hamburg, 1998, ISBN 3-7873-1362-1
 • Frank Kelleter. Amerikanische Aufklärung. Sprachen der Rationalität im Zeitalter der Revolution. - Schöningh, Paderborn, 2002, ISBN 3-506-74416-X
 • Panajotis Kondylis. Die Aufklärung im Rahmen des neuzeitlichen Rationalismus. - Meiner, Hamburg, 2002, ISBN 3-7873-1613-2
 • Werner Krauss. Studien zur deutschen und französischen Aufklärung. - Rütten & Loening, Berlin, 1963
 • Peter Pütz. Die deutsche Aufklärung. - Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1991, ISBN 3-534-06092-X
 • Die Aufklärung in Österreich. Ignaz von Born und seine Zeit. / Helmut Reinalter Hrsg. - Lang, Frankfurt am M., 1991, ISBN 3-631-43379-4
 • Aufklärung und Gegenaufklärung in der europäischen Literatur, Philosophie und Politik von der Antike bis zur Gegenwart. / Jochen Schmidt Hrsg. - Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1989, ISBN 3-534-10251-7
 • Französische Aufklärung. Bürgerliche Emanzipation, Literatur und Bewußtseinsbildung. / Winfried Schröder Hrsg. - Reclam, Leipzig, 1979
 • Das Zeitalter der Aufklärung (Deutsche Schriftsteller im Porträt, Bd. 2). / Jürgen Stenzel Hrsg. - Beck, München, 1980, ISBN 3-406-06020-X
 • Barbara Stolberg-Rillinger. Europa im Jahrhundert der Aufklärung. - Stuttgart, 2000, ISBN 3-15-017025-7

 • Лабутина Т.Л., Ильин Д.В. Английское Просвещение: общественно-политическая и педагогическая мысль. - Москва, 2012. ISBN 978-5-91419-6

Resursi internetā par šo tēmu