Arhīvs

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Arhīvs – kopš rakstības ieviešanas, varai svarīgu dokumentu glabātuve. Jaunākajos laikos zinātniski pētnieciska iestāde, kurā tiek uzglabāti, pētīti, restaurēti, kataloģizēti, un aprakstīti vēstures rakstītie avoti un dokumenti.

Skat. arī: Latvijas Valsts vēstures arhīvs

Literatūra par šo tēmu

  • Latvijas Valsts vēstures arhīvs. – Latvijas Valsts vēstures arhīvs: Rīga, 1999. ISBN 9984-9184-3-2

  • Масанов И.Ф. «Русский архив», издаваемый П.Бартеневым. 1863–1908: Содержание его книжек и предметная роспись с азбучным указателем. - Москва, 1908.
  • Зайцев А.Д. Роспись содержания «Русского архива» за 1909–1917 гг. // Зайцев А.Д. Петр Иванович Бартенев и журнал «Русский архив». - Москва, 2001. С. 161–210.
  • Сводный указатель к «Русскому архиву» П.И. Бартенева / Сост. А.Б. Каменский, А.Ю. Каменская. - Москва, 2001. – 429 с.

Resursi internetā par šo tēmu