Bibliogrāfiskās atsauces

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Bibliogrāfiskās atsauces - zinātniskā darbā izmantotās literatūras saraksts (bibliogrāfija), ko uzrāda kā izmantotu darba tapšanā, vai atsaucoties kā uz kāda fakta vai tēzes avotu. Kāda viena standarta, kā noformēt atsauci, nav, pasaulē tiek izmantotas daudz un dažādas bibliogrāfisko norāžu un atsauču veidošanas sistēmas, piemēram, APA, ASA, Čikāgas, Hārvardas, MLA u.c. Katrai no šīm sistēmām ir savi trūkumi un priekšrocības, tāpēc katrā zinātņu nozarē un pat vienas augstskolas dažādu fakultāšu ietvaros izmantojamās sistēmas standarts var atšķirties (tāpēc, rakstot zinātnisko darbu, studentam jāvēršas savā mācību iestādē, kur noteikti ir izstrādāts un pieejams bibliogrāfisko atsauču standarts). Taču pastāv akadēmiskajā vidē vispārpieņemta pamatinformācija, kurai jābūt uzrādītai atsaucē (secība var mainīties), lai tā būtu saprotama un sniegtu nepieciešamo, t.i. visām šīm sistēmām pamatprincips ir viens - lai izveidotu bibliogrāfisko norādi, jāmin aprakstāmā avota galvenie elementi: autors, nosaukums, izdošanas ziņas, apjoms; bet monogrāfiskajiem, nošu un seriālizdevumiem arī standartnumurs. Bibliotēku katalogu un datubāžu vajadzībām izmantojams nedaudz atšķirīgi bibliogrāfiskie apraksti (starptautiskie standarti LVS ISO 690 un LVS ISO 690-2).

Grāmatai:

 1. Autora (vairāku autoru) uzvārds un vārds (citi vārdu un uzvāru nodala ar komatu, citi nē, lai neradītu lieku raibumu, kad autori ir vairāki; jāuzrāda arī pseidonīmu vai viltus autorību)
 2. Grāmatas nosaukums un apakšvirsraksts (ja tāds ir).
 3. Kolektīvam darbam redaktora vai sastādītāja vārdu un uzvārdu.
 4. Redaktors vai sastādītājs, tulkotam darbam tulkotājs (Latvijā pieņemtajā praksē tas ir vēlams, taču nav obligāti, ja tulkotāju var noskaidrot pēc uzrādītajiem grāmatas datiem), parasti norāda aiz grāmatas nosaukuma, atdalot ar slīpsvītru "/".
 5. Sērija (ja tāda ir).
 6. Izdevuma numurs (ja tādu ir vairāki)
 7. Izdevējs. Ja tas nav uzrādīts, tad raksta [b.i.] - "bez izdevēja". Tā kā daudzu grāmatu nosaukumi sastāv no vairākiem teikumiem, vesture.eu cenšas ar domuzīmi nodalīt izdevēju no grāmatas nosaukuma, jo valodas nezinātājs var neatšķirt, kā arī iespēju robežās norādīt arī grāmatas ISBN numuru, pēc kura visoperatīvāk datus par izdevumu var atrast internetā un bibliotēkās, taču šādas prasības nav obligāta, jo ISBN kodifikāciju ieiesa salīdzinoši nesen.
 8. Izdošanas vieta. Ja tā nav uzrādīta, tad norāda "s.l" (sine loco) vai [b.v.] (bez vietas). Latvijā, turpinot morāli novecojušās pagājušo gs. tradīcijas, pieņemts izdošanas vietu, minēt pirms izdevēja, savukārt vesture.eu pieturas pie Vācijā pieņemtās prakses kā svarīgāko izdevniecību minēt pirmo (pēdējās desmitgadēs pasaulē aizvien biežāk nenorāda izdošanas vietu, jo izdevējs var darboties vienlaikus vairākās valstīs).
 9. Izdošanas gads. Ja tas nav norādīts, tad norāda "s.a." (sine anno) vai [b.g.] (bez gada); anglosakšu zemēs bieži vien izdošanas gadu min uzreiz aiz autora vārda iekavās, savukārt vācu tradīcijā to liek beigās, jo lielāko tiesu autoram ar izdošanas gadu nav nekāda sakara, tas tiek piesaistīts informācijai par izdevēju.
 10. Kopējais lappušu skaits (atsaucē - konkrētās lappuses numurs).

Piemēri: (iekavās norādīts, vai paraugs ir pēc LVI žurnālā vai vesture.eu izmantotā principa)

 • viena autora darbs:
  • Bērziņš Jānis. Latvijas rūpniecības strādnieku sociālais portrets 1900–1914. - Latvijas vēstures institūta apgāds: Rīga, 2009. - 335 lpp. ISBN 978-9984-824-08-6 (vesture.eu izmantotais princips)
  • Jānis Bērziņš (2009). Latvijas rūpniecības strādnieku sociālais portrets 1900–1914. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds. (LVI žurnālā izmantotais princips)
 • autoru grupas darbs:
  • Latgaliešu politiķi un politiskās partijas neatkarīgajā Latvijā. / Jēkabsons Ēriks, Ščerbinskis Valters (sast.) - Rīga: Jumava: Rīga, 2006. - 304 lpp. ISBN 9789984381794 (vesture.eu izmantotais princips)
  • Ēriks Jēkabsons, Valters Ščerbinskis (sast.) (2006). Latgaliešu politiķi un politiskās partijas neatkarīgajā Latvijā. Rīga: Jumava. (LVI žurnālā izmantotais princips)
 • disertācija:
  • Čerpinska Anita. Rīgas nozīme Krievijas impērijas aizsardzības sistēmā 1812. gada karā. : Promocijas darbs. - Latvijas Universitāte: Rīga, 2010. (vesture.eu izmantotais princips)
  • Anita Čerpinska (2010). Rīgas nozīme Krievijas impērijas aizsardzības sistēmā 1812. gada karā. Promocijas darbs. Rīga: Latvijas Universitāte (LVI žurnālā izmantotais princips)
 • ar citēto lappušu norādi:
  • Butulis Ilgvars. Sveiki, aizsargi! : Aizsargu organizācija Latvijas sabiedriski politiskajā dzīvē 1919.-1940. gadā. - Jumava: Rīga, 2011., 17.–19. lpp. ISBN 9789984388465 (vesture.eu izmantotais princips)
  • Ilgvars Butulis (2011). Sveiki, aizsargi! Aizsargu organizācija Latvijas sabiedriski politiskajā dzīvē 1919.–1940. gadā. Rīga: Jumava, 17.–19. lpp. (LVI žurnālā izmantotais princips)
 • grāmata svešvalodā, kurā neizmanto latīņu alfabētu:
  • Советская социальная политика 1920-х - 1930-х годов. Идеология и повседневность. / ред. Романов Павел, Ярская-Смирнова Елена - Вариант: Москва, 2007 - 432 стр. ISBN 978-5-903360-04-8 (vesture.eu izmantotais princips, uzskatot, ka akadēmiskā līmenī nevar nezināt kirilicu; specifiskākos gadījumos, piemēram, hindu, arābu vai ķīniešu u.tml. rakstībā, jādod nosaukuma tulkojumu un transkripciju latīņu burtiem)
  • Pavl Romanov, Elena Iarskaia-Smirnova (red.) (2007). Sovetskaia sotsial’naia politika 1920–1930-kh godov: ideologiia i povsednevnost’. Moskva: Variant. (LVI žurnālā izmantotais princips)

Seno iespieddarbu nosaukumi jeb titullapā atrodamie virsraksti var būt ļoti apjomīgi, tāpēc praksē tos mēdz saīsināt, izlaižot atsevišķas teksta daļas. Šie izlaidumi tiek attiecīgi iezīmēti ar [...].

Grāmatas nodaļai, enciklopēdiskam šķirklim vai rakstam no kopkrājuma vai konferenču materiāliem:

 1. Autora (vairāku autoru) uzvārds un vārds.
 2. Raksta nosaukums un apakšvirsraksts (ja tāds ir).
 3. in (šīs enciklopēdijas autors, lai nodalītu raksta virsrakstu no kopkrājuma virsraksta, izmanto divas slīpsvītras //, jo uzskata, ka tā šie vienlīdz svarīgie elementi tiek uzskatāmāk atdalīti, savukārt citi nodala, izmantojot viena vai otra nosaukuma rakstīšanu ar slīpiem burtiem u.tml.).
 4. Kopkrājuma nosaukums.
 5. Sastādītāja vai redaktora vārds un uzvārds, vai arī AAVV (vairāki autori - auctores varii).
 6. Sējuma numurs (ja sējumi ir vairāki).
 7. Izdevējs, izdošanas vieta, gads, raksta aizņemtās lappuses.

Piemēri:

 • gadagrāmata:
  • Oberländer Erwin. Sovetizācijas instrumenti 1939./40. gadā un pēc 1944./45. gada. // Padomju okupācijas režīms Baltijā 1944.–1959. gads: politika un tās sekas. (The Soviet Occupation Regime in the Baltic States 1944–1959: Policies and their Consequences.) - Latvijas vēsturnieku komisijas raksti. Nr.9., 2003. / Iveta Šķiņķe (sast.) - Latvijas vēstures institūta apgāds: Rīga, 50.–58. lpp., šeit 58. lpp. (vesture.eu izmantotais princips)
  • Erwin Oberländer (2003). Sovetizācijas instrumenti 1939./40. gadā un pēc 1944./45. gada. In: Iveta Šķiņķe (sast.). Padomju okupācijas režīms Baltijā 1944.–1959. gads: politika un tās sekas / The Soviet Occupation Regime in the Baltic States 1944–1959: Policies and their Consequences. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 50.–58. lpp., šeit 58. lpp. (Latvijas vēsturnieku komisijas raksti, 9) (LVI žurnālā izmantotais princips)
 • autoru kolektīvs:
  • Ziemele Ineta, Garsvāne Sandra, Kamenska Anhelita u.c. Cilvēktiesības pasaulē un Latvijā. - Izglītības soļi: Rīga. 2000. - 256 lpp. ISBN 9984-9436-0-7 (vesture.eu izmantotais princips - ja autori vairāki, starp vārdu un uzvārdu neliek komatu, to izmanto, lai atdalītu autorus vienu no otra, izvairoties no pārpratumiem)
  • Ineta, Ziemele, Sandra, Garsvāne, Anhelita, Kamenska u.c. (2000). Cilvēktiesības pasaulē un Latvijā. Rīga: Izglītības soļi - 256 lpp. (LVI žurnālā izmantotais princips)

Publikācijai periodikā:

 1. Autora vārds un uzvārds.
 2. Raksta nosaukums.
 3. Periodiskā izdevuma nosaukums. (vesture.eu dod priekšroku to rakstīt nevis pēdiņās vai slīprakstā, bet gan atdalīt ar divām slīpsvītrām "//")
 4. Periodiskā izdevuma numurs, izlaidums, sējums vai burtnīca.
 5. Iznākšanas datums.
 6. Raksta aizņemtās lappuses (ar norādi uz citāta atrašanās vietu).

Piemēri:

 • žurnāls:
  • Zimons Gerhards. Jaunās nacionālās elites kopš 20. gadsimta 50. gadiem: Padomju Savienības kopējā perspektīva. // Latvijas Arhīvi, Nr.4., 2005., 62.–72. lpp., šeit 64. lpp. ISSN 1407-2270 (vesture.eu izmantotais princips)
  • Gerhards Zimons (2005). Jaunās nacionālās elites kopš 20. gadsimta 50. gadiem: Padomju Savienības kopējā perspektīva. Latvijas Arhīvi, 4, 62.–72. lpp., šeit 64. lpp. (LVI žurnālā izmantotais princips)
 • avīze:
  • Aspazija. Galvas inteliģence un sirds inteliģence (Vēlreiz par sieviešu jautājumu). // Jaunākās Ziņas, Nr. 43.(135.), 12.03.1932., 3. lpp. (vesture.eu izmantotais princips)
  • Aspazija. Galvas inteliģence un sirds inteliģence (Vēlreiz par sieviešu jautājumu). Jaunākās Ziņas, 12.03.1932., 3. lpp. (LVI žurnālā izmantotais princips)

Publikācijai internetā vai arhīvā:

 1. Autora vārds un uzvārds.
 2. Raksta/dokumenta nosaukums.
 3. Atrašanās vieta
 • internets:
  • Irma Šidiškienė (2006). Institucinės santuokos apeigos: socialinės tvarkos įteisinimas Lietuvoje XIX a. II pusėje – XXI a. pradžioje [Institucionālie laulību rituāli: sociālās kārtības leģitimācija Lietuvā no 19. gadsimta 2. puses līdz 21. gadsimta sākumam]. Pieejams: http://www.lmaleidykla.lt/publ/0235–716X/2006/4/Lit_084_099.pdf (skatīts 14.11.2011.). (LVI žurnālā izmantotais princips)
 • arhīvs:
  • Vidzemes ģenerālgubernatora Zopa vēstule pulkvedim Pistolkorsam, 20.08.1694. // Latvijas Nacionālais arhīvs - Latvijas Valsts vēstures arhīvs (turpmāk: LNA-LVVA), 7349. f., 1. l., 48. apr., 438. lp. (vesture.eu izmantotais princips)
  • Vidzemes ģenerālgubernatora Zopa (Soop) vēstule pulkvedim Pistolkorsam (Pistohlkors) [vācu val.], 20.08.1694. Latvijas Nacionālais arhīvs - Latvijas Valsts vēstures arhīvs (Rīga, turpmāk: LNA-LVVA), 7349–1–48, 438. lp. (LVI žurnālā izmantotais princips)

Literatūra par šo tēmu

 • Eko Umberto. Kā uzrakstīt diplomdarbu. / no it. val. tulk. Dace Meiere - Jāņa Rozes apgāds: Rīga, 2006. - 320 lpp. ISBN 9984-23-192-5
 • Mūze Baiba, Pakalna Daina, Kalniņa Iveta. Bibliogrāfiskās norādes un atsauces : metodiskais līdzeklis. - LU Akadēmiskais apgāds: Rīga, 2005. - 133 lpp. ISBN 9984-783-16-2
 • Kārkliņš Aldis, Kreišmane Dzidra. Studiju darbu izpilde un noformējums : metodiskie norādījumi Lauksaimniecības fakultātes studentiem. - Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Lauksaimniecības fakultāte. 2. papild. un pārstr. izd. - LLU: Jelgava, 2009. - 96 lpp. ISBN 978-9984-784-94-6
 • Kristapsone, Silvija. Zinātniskā pētniecība studiju procesā : mācību grāmata augstskolu sociālo zinātņu studiju programmu studentiem. / sērija: Uzņēmējdarbības bibliotēka - Biznesa augstskola Turība: Rīga, 2008. - 349 lpp. ISBN 978-9984-828-00-8
 • Metodiskie norādījumi kursa, bakalaura un maģistra darba izstrādāšanai un aizstāvēšanai. - Latvijas Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. Informācijas un bibliotēku studiju nodaļa: Rīga, 2009. - 33 lp.

Resursi internetā par šo tēmu