Budisms

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt
Budisma pamatvirzieni

Budisms (angl. Buddhism, vāc. Buddhismus, kr. Буддизм) - nosacīts apzīmējums reliģisko un filosofisko uzskatu un postulātu kopumam, radies Senajā Indijā VI gs. p.m.ē. un kam pamatā ir Budas mācība. Mūsdienās kā reliģija izplatīts vairumā dienvidaustrumu Āzijas valstu (Ķīnā, Japānā, Korejā, Vjetnamā, Laosā, Mjanmā, Nepālā u.c.), kā arī Krievijas Centrālāzijas un Austrumāzijas reģionos. Par mācības dibinātāju tiek uzskatīts kšatrijs Sidharta Gautama Šakjamuni (~563./566.-~473./476. - precīzi dzīves dati nav zināmi) jeb Buda, Kapitalavastu valdnieka Šudhodana dēls. Pamatideja ir, ka cilvēku vērtību sistēma noved pie tā, ka visa dzīve ir viena vienīga vilšanos un to izraisītu morālu ciešanu virkne, ko var pārvarēt, sevi ētiski pilnveidojot un "pareizi" rīkojoties ((Buda nerunā ne par dvēseles, ne aizkapa dzīves eksistenci, pat uzsverot, ka jāiemācās dzīvot te un tagad, nevis prātuļot, no kurienes un uz kurieni).

Sākotnēji budismam nebija visai liela ietekme, jo tas, kaut arī atsaucās uz tradīciju, bija visai svešs brahmanisma pasaules skatījumam. Pierakstītā versijā Budas "lekcijas", kas līdz tam figurēja tikai mutvārdos, un to komentāri parādījās tikai m.ē. I gs. Ceilonā (Šrilanka) - t.s. "Pali kanons" ("Tipitaka" jeb "Trīs grozi"). Aptuveni m.ē. III gs. valdnieka Ašokas laikā sākās budisma uzplaukums Senajā Indijā. Tika radīts milzums svēto rakstu un to komentāru. Budisms pieņēma arī reliģijas iezīmes, pārņemot no tradicionālā hinduisma idejas par dvēseli, tās nemirstību un pārdzimšanu pēc nāves (reinkarnāciju), karmas postulātu, kā arī dievišķojot gan pašu Budu, gan bodisatvas, izveidojot kosmogonijas ainu. Laicīgie atbalstītāji ar saviem ziedojumiem ļāva izveidot plašu klosteru tīklu, kuros koncentrējās tā laika zinātniskā doma. Mācības izklāsts transformējās, pakāpeniski piemērojoties ļaužu pamatmasas izpratnei un vajadzībām. Tika radīta kosmogonija, krāšņs debesu būtņu panteons un briesmīga elle, kas gaida grēciniekus. Pašu Budu sāka uztvert nevis kā cilvēku, bet gan kā pārpasaulīga principa iemiesojumu, dievību. Otrā mācības spektra galā parādījās garīgi izsmalcinātai publikai domāti visai ezoteriski virzieni un filosofijas skolas. Viens no lielākajiem budisma reformatoriem bija Nagardžuna (II gs.), kurš sistematizēja visai izplūdušo pradžņaparamitas mācību, ieviesa kritisko metodi, kuru pareizi piemērojot, varēja "izdzēst" visus uzskatus un viedokļus, jo tika pierādīta to bezjēdzība, liekot prātam atgriezties tam dabiskajā esības veidā, atbrīvoties no duālisma domāšanā. Jogačaras skola mācīja, ka visi filozofiskie paņēmieni ir tikai upaja - prasmīga līdzekļu izmantošana - kas palīdz norādīt mācības piekritējam ceļu uz dziļāku izpratni, kura iegūstama tikai praksē. Tā ir t.s. "pārmainīšanās pašos pamatos" (ašrajaparavrti), kad cilvēks pēkšņi saskata, ka ārējie priekšmeti ir tikai viņa paša prāta projekcijas, viņš saprot, ka nav priekšmetu, ko satvert, nav personas, kura varētu to izdarīt. M.ē. VII gs. Indijā sākās budisma noriets. Taču tajā laikā budisms jau bija izgājis ārpus Indostānas pussalas robežām. Uz dienvidaustrumiem izplatījās konservatīvais theravadas virziens - Ceilonā (kur XI gs. gan tas bija izzudis, bet XIX gs. mākslīgi atjaunots), Birmā (Mjanmā), Taizemē, Laosā, Vjetnamā, Kambodžā. Virzienā uz ziemeļiem izplatījās mahajanas budisms - caur Afganistānu nonāca Turkestānā, Mongolijā, Ķīnā, Korejā, Japānā. Ap XI-XII gs. budisms beidzot nostiprinājās Tibetā, kur budisma skolotāji nāca mācīt gan no Indijas, gan no Ķīnas, līdz beidzot sākot dominēt theravādas skola ar lielu bon reliģijas piejaukumu, radot autonomu Tibetas budisma virzienu - lamaismu (5 sektas). Kā unikāls virziens Tibetā pastāv arī tantriskais budisms. Šajos gadsimtos Budas mācība bija sadalījusies trīs pamatvirzienos - mahajanas, theravādas jeb hinajanas un vadžrajanas - un t.s. "astoņpadsmit skolās" (to skaits īstenībā bija daudz lielāks). Katrā reģionā un kultūrā Budas sniegtā pamatkoncepcija - "četras patiesības" - transformējusies un piemērojusies vietējām reģionālajām kultūras īpatnībām, kur mācības spektrs svārstās no askētiskas pašpsihoterapijas metodes (piem., dzen) līdz misticisma un animisma un maģijas elementu pārbagātai reliģiskai sistēmai (piem., Tibetas lamaisms). Hinajanas budisms tiek saukts par "Mazajiem ratiem", bet ortodoksais mahajanas (theravadas) budisms - "Lielajiem ratiem". Katrā šajā reģionā budisms elastīgi pieņēma specifisku vietējo nokrāsu, līdz ar to vērotājam no malas pat varētu likties, ka nav tāda vienota budisma, bet ir daudzi "reģionāli budismi". Līdz ar to pat grūti runāt par "budismu" kā ko vienotu kā, piemēram, par islamu vai kristietību, jo bieži vienīgais, kas šiem budisma virzieniem kopīgs, ir mīts par Budu kā pamatlicēju un 4 Budas definētās patiesības. Arī pašu apzīmējumu "budisms" ieviesa XIX gs. eiropiešu misionāri, konstatējot, ka dažādo reģionu dažādajiem ticējumiem pamatā ir kāda senos laikos dzīvojuša Budas izteikumi. Vienojošais elements visiem budisma strāvojumiem ir t.s. Budas mācība - darma (sanskr. dharma) jeb "Četras Cildenās Patiesības". Galvenā problēma, ar ko sastopas neofīts, ir nevis informācijas trūkums, bet gan apjukums, ko rada lielā izvēle strāvojumos un literatūrā par budismu, vienotas koncepcijas neesamība.

Literatūra par šo tēmu

 • Filozofijas vārdnīca. / red. Rozentāls M., Judins P. – Latvijas valsts izdevniecība, Rīga, 1964., 56. lpp.
 • Ivbulis V., Indiešu literatūra. - Rīga, 1985.
 • Kūle M., Kūlis R., Filosofija. - Rīga, 1998. 79.-87.lpp.
 • Mitoloģijas enciklopēdija. - I - Rīga, 1993. 43.- 57.lpp.
 • Snelings Džons, Budisms. - Rīga, 1999.

 • Davidson Ronald M. Indian Esoteric Buddhism: A Social History of the Tantric Movement. - Columbia University Press, New York, 2003; ISBN 0231126190
 • Gethin Rupert. Foundations of Buddhism. - Oxford University Press, 1998; ISBN 0-19-289223-1
 • Gombrich Richard F. Theravāda Buddhism: A Social History from Ancient Benares to Modern Colombo. - Routledge, London, 2002; ISBN 0-415-07585-8
 • Harvey Peter. An Introduction to Buddhism: Teachings, History and Practices. - Cambridge University Press, 1990; ISBN 0-52-131333-3
 • Encyclopedia of Buddhism. / Keown Damien and Charles S Prebish (eds.) - Routledge, London, 2004; ISBN 978-0-415-31414-5
 • Lamotte Étienne. Teaching of Vimalakirti. / trans. Sara Boin. - Pali Text Society, XCIII, London, 1976; ISBN 0710085400
 • Nattier Jan. A Few Good Men: The Bodhisattva Path according to The Inquiry of Ugra (Ugrapariprccha). - University of Hawai'i Press, 2003; ISBN 0-8248-2607-8
 • Holy Teaching of Vimalakirti: Mahayana Scripture. / transl. Thurman Robert A.F. - Pennsylvania State University Press, 1976; ISBN 0-271-00601-3
 • Williams Paul. Mahayana Buddhism: the doctrinal foundations. - Routledge, London, 1989
 • Buddhism: Critical Concepts in Religious Studies, 8 volumes / Williams, Paul (ed.) - Routledge, London & New York, 2005
 • Williams Paul with Anthony Tribe. Buddhist Thought. - Routledge, London, 2008; ISBN 0-415-20701-0

 • Bechert H. Der Buddhismus / Der indische Buddhismus und seine Verzweigungen. - Kohlhammer, Stuttgart, 2000; ISBN 3-17-015333-1
 • Bechert H., R. Gombrich. Der Buddhismus: Geschichte und Gegenwart. 2. Auflage. - Beck, München, 2002; ISBN 3-406-42138-5
 • Der Buddhismus. // GeoEpoche, Nr. 26, Mai 2007.
 • Conze E. Der Buddhismus: Wesen und Entwicklung. 10. Auflage. - Kohlhammer, Stuttgart 1995; ISBN 3-17-013505-8
 • Pfister H. Philosophische Einführung in den frühen Buddhismus. - Verlag Reith & Pfister, Bötzingen, 2004; ISBN 3-9805629-9-9
 • Schmidt-Glintzer H. Die Reden des Buddha. - C. H. Beck, München, 2005; ISBN 3-423-34242-0
 • Essler Wilhelm K., Mamat U., Die Philosophie des Buddhismus. 1. Auflage. // Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Dezember 2005. ISBN 3-534-17211-6
 • Nyanatiloka. Das Wort des Buddha. - Verlag Beyerlein & Steinschulte, Stammbach, 2000; ISBN 3-931095-08-8
 • Rahula W., Was der Buddha lehrt. 2. Auflage. - Origo-Verlag, Bern, 1982; ISBN 3-282-00038-3
 • Reichle V., Die Grundgedanken des Buddhismus. 11. Auflage. - Fischer, Frankfurt, 2003; ISBN 3-596-12146-9
 • Schmithausen L., Buddhismus und Glaubenskriege. / Glaubenskriege der Vergangenheit und Gegenwart. Referate, gehalten auf dem Symposium der Joachim-Jungius-Gesellschaft der Wissenschaften. Peter Herrmann (Hrsg.): - Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen, 1996; ISBN 3-525-86272-5
 • SchumannHans W., Handbuch Buddhismus: Die zentralen Lehren – Ursprung und Gegenwart. - Diederichs, München, 2000; ISBN 3-7205-2153-2
 • SchumannHans W., Der historische Buddha – Leben und Lehre des Gotama. - Diederichs, München, 2004; ISBN 3-89631-439-4
 • Szczesny G., Die eine Botschaft und die vielen Irrwege. - Königshausen und Neumann, Würzburg, 2004; ISBN 3-8260-2707-8
 • Zotz V., Geschichte der buddhistischen Philosophie. - Rowohlt, Reinbek bei Hamburg, 1996; ISBN 3-499-55537-9

 • Щербатский Ф.И. Избранные труды по буддизму. - Наука, Москва, 1998
 • Андросов В.П. Буддизм Нагарджуны. Религиозно-философские трактаты. - Москва, 2000
 • Антология мировой философии. - Москва, 1969. Т. 1.
 • Арья Шура. Гирлянда джатак, или сказания о подвигах Боддхисаттвы. - Москва, 2000
 • Ашвагхоша. Жизнь Будды. Калидаса. Драмы. / Пер. К. Бальмонта. - Москва, 1990
 • Буддизм. Введение в буддизм. / сост. В. И. Рудой. - СПб 1999
 • Буддизм: история и культура. - Москва, 1989
 • Дхаммапада. / Пер. с пали В. Н. Топорова. - Москва, 1960
 • Ермакова Т.В., Островская Е.П., Рудой В.И. Введение в буддизм. - Спб, 1999
 • Индийская культура и буддизм. - Москва, 1972
 • Исаева Н.В. Шанкара и индийская философия. - Москва, 1991
 • Категории буддийской культуры. / Под ред. Рудого В.И. - Москва, 2000
 • Лысенко В.Г., Терентьев А.А., Шохин В.К. Ранняя буддийская философия. Философия джайнизма. - Москва, 1994
 • Ньяя-сутры. Ньяя-бхашья. Исслед., комм., словарь. / пер. с санскр. В.К. Шохина. - Москва, 2001
 • Островская Е.П., Рудой В.И. Классическая буддийская философия. - СПб., 1999
 • Пименов А.В. Возвращение к дхарме. - Москва, 1998
 • Розенберг О.О. Труды по буддизму. - Москва, 1991
 • Торчинов Е.А. Введение в буддологию. - СПб., 2000
 • Щербатской Ф.И. Избранные труды по буддизму. - Москва, 1988
 • Эрман В.Г. Очерки ведийской литературы. - Москва, 1980

Resursi internetā par šo tēmu