Cilts

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Cilts (angl. tribe, vāc. Stamm, Volksstamm, kr. племя) - etniskās kopības organizācijas forma cilvēces vēsturē, par dzimtu lielāka, taču par tautu mazāka sociāla vienība, transegalitāra sabiedrība, kurā jau pastāv zināma sociāla nevienlīdzība. Ciltij ir savs pašnosaukums (kas var atšķirties no tā, kā šo cilti dēvē citu cilšu piederīgie), sava teritorija, kopīga valoda vai dialekts, kopīgas paražas, kopīga vadība (vecākie, virsaiši vai vadoņi, brīvo locekļu kopsapulce). Iekšēji sadalīta radniecīgās dzimtās, klanos vai fratrijās. Cilšu nozīme Eiropā sāka mazināties un tās sāka sairt un saplūst lielākās kopībās līdz ar vadonības sabiedrības nostiprināšanos.

Literatūra par šo tēmu

 • Valsts un tiesību vēsture jēdzienos un terminos. / Sast. P.Valters. / - Divergens: Rīga, 2001., 32. lpp.

 • Fried Morton H. The Notion of Tribe. - Cummings Publishing Company, 1975, ISBN 0-8465-1548-2
 • Essays on the Problem of Tribe. / Helm, June, ed. - Proceedings, American Ethnological Society, University of Washington Press: Seattle, 1967

 • Wenskus R. Stammesbildung und Verfassung. Das Werden der frühmittelalterlichen gentes. - Böhlau: Köln/Graz, 1961

 • Философский словарь. / Под ред. И.Т. Фролова. - 4-е изд. - Политиздат: Москва, 1981. - 445 с.
 • Морган Л.Г., Древнее общество, пер. с англ., Л., 1934
 • Бутинов Н.А., О первобытной лингвистической непрерывности в Австралии. // Советская этнография, 1951, № 2
 • Косвен М.О., Об историческом соотношении рода и племени. // Советская этнография, 1951, № 2
 • Формозов А.А., О времени и исторических условиях сложения племенной организации. // Советская археология, 1957, № 1
 • Першиц А.И., Племя, народность и нация в Саудовской Аравии. // Советская этнография, 1961, № 5
 • Токарев С.А., Проблема типов этнических общностей. // Вопросы философии, 1964, № 11
 • Бромлей Ю.В., Этнос и этнография. - Москва, 1973.

Resursi internetā par šo tēmu