Demogrāfija

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Demogrāfija (no sengr. δέμος - démos + ράφω - grafé = "tautas aprakstīšana") - zinātne par izmaiņu likumsakarībām sabiedrībā. Demogrāfija pēta iedzīvotāju izmaiņas gan kopumā, gan arī atsevišķu iedzīvotāju grupu izmaiņas, raksturojot tās kvantitatīvi un kvalitatīvi. Pēta iedzīvotāju skaitu, ģeogrāfisko izvietojumu, migrāciju un sastāvu pēc sociālajiem slāņiem, grupām, izglītības, nodarbošanās, dzimuma un vecuma, valodas, ģimenes stāvokļa, kultūras līmeņa utt. Terminu ieviesis 1855. gadā A.Gijārs (fr. A. Guillard, Eléments de statistique humaine ou Démographie comparée?), kā "sabiedrības matemātisku izpēti".

Skat. arī vēsturiskā demogrāfija

Literatūra par šo tēmu

 • Filozofijas vārdnīca. / red. Rozentāls M., Judins P. - Latvijas valsts izdevniecība: Rīga, 1964., 77.-78. lpp.
 • Zvidriņš P. Demogrāfija. / 2., pārstr. un papild. izd. - Zvaigzne: Rīga, 2007., 353 lpp. ISBN 5-405-00104-X
 • Baranovskis N. Tautas skaitīšana Latvijā: īsa vēsture, organizēšana, problēmas: gatavojoties 1989. gada Vissavienības tautas skaitīšanai Latvijā. - Avots: Rīga, 1988. 158 lpp., ISBN 5-401-00316-1
 • Zvidriņš P. Latvieši: statistiski demogrāfisks portretējums. - Zinātne: Rīga, 1992. - 163 lpp. ISBN 5-7966-0808-8
 • Ciemiņa I., Balode I., Krastiņš O. Sadalījumu apliecošās līknes dzīves līmeņa pētījumos // LU Raksti, „Ekonomika un vadības zinātne”, 743. sēj., VIII. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2009, 10.–24. lpp. ISSN1407-2157
 • Krastiņš O., Ciemiņa I. No iedzīvotāju dzīves apstākļu pētījumiem līdz vitaindeksam // Statistikas zinātnisko pētījumu rezultāti 2009. Zinātniskie raksti. Rīga : LR CSP, 2009, 13. lpp.

 • Shryock Henry S., Siegel J.S. The methods and materials of demography. - Academic Press, Inc.: San Diego, 1976, ISBN 0-12-641150-6

 • Handbuch der Demographie. Bd. 1: Modelle und Methoden. / Mueller U., B. Nauck u. A. Diekmann (Hg.) - Springer-Verlag: Berlin/Heidelberg, 2000, ISBN 3-540-66106-9
 • Handbuch der Demographie. Bd. 2: Anwendungen. / Mueller U., B. Nauck u. A. Diekmann (Hg.): - Springer-Verlag: Berlin/Heidelberg, 2000, ISBN 3-540-66108-5
 • Mueller U. Bevölkerungsstatistik und Bevölkerungsdynamik. Methoden und Modelle der Demographie für Wirtschafts-, Sozial-, Biowissenschaftler und Mediziner. - de Gruyter: Berlin/New York, 1993, ISBN 3-11-013870-0
 • Esenwein-Rothe I. Einführung in die Demographie. Bevölkerungsstruktur und Bevölkerungsprozess aus der Sicht der Statistik. - Steiner: Wiesbaden, 1982, ISBN 3-515-03614-8
 • Khalatbari Parviz. Demographie - eine Wissenschaft mit unterentwickelter Theorie. // Utopie kreativ, Nr. 183, Januar 2006, S. 23-35

 • Медков В.М. Демография. - Ростов на Дону, 2002, ISBN 5-222-01106-8
 • Коротаев А.В., Малков А.С., Халтурина Д.А. Законы истории. Математическое моделирование развития Мир-Системы. Демография, экономика, культура. 2-е изд. - УРСС: Москва, 2007, ISBN 978-5-484-00957-2
 • Коротаев А.В., Комарова Н.Л., Халтурина Д.А. Законы истории. Вековые циклы и тысячелетние тренды. Демография, экономика, войны. Изд.2. - КомКнига/URSS: Москва, 2007
 • Боярский А.С. Валентей Д.И. Кваша А.Я. Основы демографии. - Москва, 1980
 • Брук С.И. Население мира. Этнодемографический справочник 2-е издание. Перераб. и доп. - Наука: Москва, 1986
 • Шелестов Д.К. Демография: история и современность. - Москва, 1983
 • Коротаев А.В. Долгосрочная политико-демографическая динамика Египта: циклы и тенденции. - Восточная литература, Москва, 2006

Resursi internetā par šo tēmu