Draudze

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Draudze (angl. parish, vāc. Kirchspiel, Gemeinde, kr. приход) - atkarībā no konteksta:

  • 1. Vienas reliģijas ticīgo pamatkopa, arī Baznīcas administratīvi teritoriālā pamatvienība. Pirmās ristiešu draudzes, ko sauca par "eklēsijām" (no sengr. ἐκκλησία, ekklēsia), sanāca kopā privātmājās vai nelielās kapelās, un bija organizētas pēc sinagogu principa.
  • 2. Kopš XVI-XVII gs. mijas vairākās Eiropas valstis arī zemākā valsts pašvaldību administratīvi teritoriālā pamatvienība. Sākotnēji draudzes locekļu pienākums bija rūpēties par savas kopienas nespējniekiem un nabagiem, vēlākie likumdošanas akti paplašināja draudžu pārvaldes funkcijas ar veselības aprūpes, pamatizglītības, ceļu uzturēšanas u.c. vietējiem pienākumiem. Kurzemes un Zemgales hercogistē - muižnieku pašpārvaldes iecirknis. Teritoriāla pašvaldības vienība Vidzemē XVII-XX gs.

Literatūra

  • Valsts un tiesību vēsture jēdzienos un terminos. / Sast. P.Valters. - Divergens: Rīga, 2001., 9., 69. lpp.